Univerzitet u Valensiji, Španija

Rok

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:


 • Ko se može prijaviti:
  • studenti bachelor studija UNSA
 • Ukupan broj stipendija:
  • studenti: 5

 • Način prijave: 
  • Od ovog kruga konkursa za mobilnost (2021/2022), kandidati će se moći prijaviti na dvije visokoobrazovne institucije u ukupnoj ponudi, gdje je potrebno naznačiti prioritet (prvi i drugi izbor). Ukoliko se prijavljujete na obje opcije, dostavljate dva nominacijska pisma i dva ugovora o učenju (studenti), odnosno ugovora o mobilnosti (osoblje), dok ostale dokumente ne trebate „duplirati“.   
 • Studenti
  • Online obrazac
  • Dokumenti:
   • Nominacijsko pismo
   • Izjava o prethodnoj mobilnosti
   • Prepis ocjena
   • Sken pasoša
   • CV biografija

U ovom trenutku ugovor o učenju i dokaz o poznavanju stranog jezika nisu potrebni.


 • Konkurs objavljen: 07. oktobar 2021. godine
 • Rok za prijavu: 28. oktobar 2021. godine

Pročitajte za više informacija: