Istraživanje i saradnja

Prijava na međunarodne projekte

Univerzitet u Sarajevu ima mogućnost da učestvuje u raznim međunarodnim obrazovnim i istraživačkim programima na način da priprema projektne prijave kao koordinator projekta ili partner u konzorciju. Najčešće se radi o programima (projektima) finansiranim iz EU fondova (Erasmus+, Horizon2020/Europe, CEEPUS, IPA, Cost, itd). U cilju uspješne prijave, Služba za međunarodnu saradnju je izvršila potrebne registracije našeg Univerziteta kako bi bio prepoznatljiv u bazama podataka raznih međunarodnih programa. 

Dok prijavu na međunarodne programe pripremaju koordinatori u saradnji sa svojim partnerima, finalni dio koji se odnosi na potpisivanje određenih dokumenata (ili samo u svrhu izvještavanja Rektorata i evidentiranja prijava prema Senatu) dostavljate Rektoratu Univerziteta u Sarajevu na način koji je objašnjen u specijaliziranom Uputstvu za pripremanje projektne prijave Univerziteta u Sarajevu. Pored objašnjene procedure dostavljanja dokumenata, sadrži i informacije o instituciji, oficijelne identifikacijeske kodove, listu prethodnih projekata Univerziteta, te ostalo što može pomoći pri uspješnom kreiranju projektne prijave. Pažljivo pročitajte i pratite korake koji su objašnjeni u Uputstvu. Veoma je bitno pratiti korake i poštovati vrijeme dostavljanja potrebne dokumentacije prema Rektoratu, kako biste svoju projektnu ideju mogli finalizirati i prijaviti do traženog roka.

  • PIC: 995549995
  • ERASMUS code: BA SARAJEV01
  • OID: E10186799

 

Logo UNSA - png
Logo UNSA - jpg