O Univerzitetu

Direktorij kontakata

Adnan Kafedžić

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Služba za osiguranje kvaliteta
Adresa
Obala Kulina bana 7/II
Pozicija
Šef

Almasa Tuhčić

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Služba za javne nabavke
Adresa
Obala Kulina bana 7/II
Pozicija
Šef

Berina Smajlović

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Služba za pravne poslove
Adresa
Obala Kulina bana 7/II
Pozicija
Šef

Dijana Smajlović

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Rektorat
Adresa
Obala Kulina bana 7/II
Pozicija
Stručni saradnik za odnose s javnošću

Dr. sci. Jasna Bošnjović

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Služba za međunarodnu saradnju
Adresa
Obala Kulina bana 7/II
Pozicija
Šef

Fuada Muslić

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Služba za izdavačku djelatnost
Adresa
Obala Kulina bana 7/II
Pozicija
Šef

Kenan Filipović

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Rektorat
Adresa
Obala Kulina bana 7/II
Pozicija
Generalni sekretar

Merisa Kurtanović

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Služba za računovodstvo i finansije
Adresa
Obala Kulina bana 7/II
Pozicija
Rukovodilac

Mr. Minela Nuhić

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Služba za plan i analizu
Adresa
Obala Kulina bana 7/II
Pozicija
Šef

Mr. sci. Miroslav Živanović

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Kabinet rektora
Adresa
Obala Kulina bana 7/II
Pozicija
Šef