About University

Direktorij kontakata

Adnan Kafedžić

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Služba za osiguranje kvaliteta
Adresa
Obala Kulina bana 7/II
Pozicija
Šef

Aida Hadžiselimović

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Služba za opće poslove
Adresa
Obala Kulina bana 7/II
Pozicija
Viši stručni saradnik za kadrovske poslove

Aida Salihović-Gušić, MA

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Centar za interdisciplinarne studije
Adresa
Zmaja od Bosne 8
Pozicija
Stručni saradnik – asistent za edukativne programe

Alina Trkulja

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Centar za interdisciplinarne studije
Adresa
Zmaja od Bosne 8
Pozicija
Viši stručni saradnik-koordinator za edukativne programe

Alma Đuzo

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Direkcija za izgradnju i održavanje Kampusa Univerziteta u Sarajevu
Adresa
Zmaja od Bosne bb
Pozicija
Samostalni referent - tehnički sekretar

Almasa Tuhčić

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Služba za javne nabavke
Adresa
Obala Kulina bana 7/II
Pozicija
Šef

Amina Dumanjić, MA

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Ured za podršku studentima
Adresa
Zmaja od Bosne 8
Pozicija
Stručni saradnik

Amina Ribić, MA

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Ured za podršku studentima
Adresa
Zmaja od Bosne 8
Pozicija
Viša stručna saradnica

Armina Bukvić-Uštović

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Služba za nastavu i studentska pitanja
Adresa
Obala Kulina bana 7/II
Pozicija
Viši stručni saradnik za nastavu

Berina Smajlović

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Služba za pravne poslove
Adresa
Obala Kulina bana 7/II
Pozicija
Šef