O Univerzitetu

Vijeće za rodnu ravnopravnost UNSA

Senat Univerziteta u Sarajevu je na 42. redovnoj sjednici održanoj 27. 10. 2021.  godine, donio Odluku kojom se osniva Vijeće za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Sarajevu s ciljem prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije, i seksualnog uznemiravanja, te osiguranja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju. 

U Vijeće su imenovani slijedeći članovi:

 1. Prof. dr. Jasna Kovačević, koordinatorica Vijeća, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu
 2. Prof. dr. Ajla Demiragić, članica, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
 3. Prof. dr. Valida Repovac, članica, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu
 4. Prof. dr. Nedžad Korajlić, član, Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu
 5. Prof. dr. Marija Lučić - Ćatić, članica, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu i
 6. Prof. dr. Amila Ždralović, članica, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu.
 • Administrativno-stručna podrška Vijeća: dr. sc. Gaj Trifković, Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu.

Zadatak članova Vijeća je da u saradnji sa potpisnicama Memoranduma o saradnji u okviru projekta „University and Gender Mainstreaming – UNIGEM“ i drugim partnerima i korisnicima UNIGEM projekta priprema i provodi obaveze Univerziteta u Sarajevu utvrđene navedenim Memorandumom. 


Usvojen Akcioni plan za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Sarajevu za period 2022-2023. godine

Senat Univerziteta u Sarajevu je na 44. redovnoj sjednici održanoj 22. 12. 2021. godine donio Odluku o usvajanju Akcionog plana za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Sarajevu za period 2022-2023. godine.

Akcioni plan za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Sarajevu, kroz konkretne aktivnosti, doprinijet će unapređenju rodne ravnopravnosti na Univerzitetu u Sarajevu u četiri primarne oblasti: 

 • Unaprijeđena rodna ravnopravnost u svim oblastima rada Univerziteta u Sarajevu
 • Nastavno-naučno i vannastavno osoblje Univerziteta u Sarajevu ima osnažene kapacitete za promovisanje rodne ravnopravnosti u radu Univerziteta u Sarajevu kroz kreiranje programa obuka i provođenje edukacija  
 • Integrisan princip rodne ravnopravnosti kroz rad sa studentima/cama Univerziteta u Sarajevu
 • Unaprijeđena rodna ravnopravnost u naučno-umjetničkom radu i produkciji Univerziteta u Sarajevu

U aktivnostima izrade Akcionog plana učestvovale su kolegice iz Centra za istraživanje i razvoj Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Maja Arslanagić-Kalajdžić, Nina Begović i Jasmina Gradaščević-Pleh, Maida Čehajić Čampara i Azra Bećirović iz UN Women, koordinatorica Vijeća za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Jasna Kovačević i direktorica TPO Fondacije i voditeljica UNIGEM projekta, prof. dr. Zilka Spahić Šiljak

Akcioni plan za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Sarajevu (GEP UNSA) za period 2022-2023. godine

University of Sarajevo Gender Equality Action Plan (GEP UNSA) for the Period 2022-2023


PUBLIKACIJE

KNJIGA: IZAZOVI INTEGRIRANJA RODNE RAVNOPRAVNOSTI U UNIVERZITETSKOJ ZAJEDNICI: PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILJA
UREDNICE: ZILKA SPAHIĆ ŠILJAK, JASNA KOVAČEVIĆ, JASMINA HUSANOVIĆ

1Ova publikacija nastala je kao rezultat obimnih istraživačkih poduhvata u sklopu petogodišnjeg projekta UNIversity and Gender Mainstreaming (UNIGEM) koji je 2021. godine pokrenula TPO Fondacija iz Sarajeva s ciljem umrežavanja univerziteta iz regije, razmjene ekspertize, orodnjavanja visokog obrazovanja uspostavom mehanizama za rodnu ravnopravnost (vijeća ili centara), usvajanja gender akcionih planova (GAP), obogaćivanja nastavnih planova i programa u oblasti rodne ravnopravnosti te senzibiliziranja nastavnog kadra i studenata/ica kroz različite vidove tematskih edukacija i treninga. Sve su to razlozi zašto je uspostavljeno partnerstvo sa 18 univerziteta (a od ove godine 19) iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, što je veliki iskorak i za visoko obrazovanje i za regionalnu saradnju jer se kroz umrežavanje, razmjenu ekspertize i iskustava orodnjava visoko obrazovanje kroz brojne primjere i modele dobre prakse.

Cjelokupni projekat, istraživanja i ovu publikaciju podržala je finansijski Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, koja je prepoznala i vrednovala naš rad.

KLIKNITE ISPOD ZA PRIKAZ KNJIGE

Odaberite jezičku verziju: BHS CG HRV SRB

 

BROŠURA: IZAZOVI INTEGRIRANJA RODNE RAVNOPRAVNOSTI U UNIVERZITETSKOJ ZAJEDNICI: PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILJA - KLJUČNI REULTATI ISTRAŽIVANJA
Autorice: Zilka Spahić Šiljak, Jasna Kovačević, Jasmina Husanović

2Ravnopravnost spolova temeljna je vrijednost misije Europske unije. Jedan od izazovnih ciljeva rodno osjetljivih politika i programa jest eliminisati rodno zasnovano nasilje (RZN) u mnogim političkim, društvenim, ekonomskim i kulturnim kontekstima. Kao globalni fenomen, rodno zasnovano nasilje usko je povezano s rodnim društvenim normama te očekivanja i nepravedni odnosi moći temeljeni na rodnim identitetima. Projekt UNIGEM uključio je 19 partnerskih univerziteta na Balkanu kako bi pokrenuli institucionalne promjene i organizacijsku kulturu na univerzitetima koja mora imati nultu toleranciju prema RZN-u u svom okruženju. Na samom početku projekta UNIGEM, TPO Fondacija provela je opsežno kvantitativno i kvalitativno istraživanje kroz ankete i dubinske intervjue na 18 sveučilišta s ciljem istraživanja rodne (ne)ravnopravnosti i rodno zasnovanog nasilja u ovim institucijama. Brošura sadrži sažetak ključnih nalaza ovog istraživanja. Cjelokupno istraživanje osmislio je tim istraživača iz Balkanske regije: Zilka Spahić Šiljak, Jasna Kovačević, Jasmina Husanović, Ajla Demiragić, Milena Karapetrović, Mirjana Dokmanović, Merima Jašarević, Lana Bobić i Marija Tatar Anđelić. Većinu intervjua sa ženama u BIH i Srbiji su provele Zilka Spahić Šiljak i Lamija Subašić. Intervjue sa ženama u Hrvatskoj vodile su Lana Bobić i Daria Glavan Šćulac. U Srbiji intervjue sa ženama je vodila Zorica Mršević. Intervjue sa muškarcima u BiH i Crnoj Gori vodio je Adnan Hasanbegović i Muhamed Velagić, u Hrvatskoj Dario Čepo i Nebojša Zelić, a u Srbiji Dragan Stanojević, Zoran Krstić i Vladimir Todorović.


Komičar Sead Hrustanović u videu “Crtice iz porodičnog života” predstavlja: Šta je nama gender? Majčina je zadnja! Može li i ona kafu platiti? Šta je ručku? Situacije koje će nam se učiniti poznatima i u kojima smo se svi našli, Sead donosi i predstavlja na jedinstven način, koji će vas zainteresovati i potaknuti na dalje razmišljanje o rodnoj ravnopravnosti. Video je nastao u sklopu projekta UNIGEM (University and Gender Mainstreaming), a snimila ga je partnerska instutucija Sarajevo School of Science and Tehnology (SSST). Zahvaljujemo se timu SSST-a; koordinatorici prof. dr. Jasminki Hasić Telalović, direktorici Sarajevske filmske akademije na Sarajevo School of Science and Technology Emini Ganić i Seadu Hrustanoviću.

Comedian Sead Hrustanović in the video "Sketches from the family of life" presents: What is gender for us? Mother has spoken! Can she pay for the coffee too? What’s for lunch? Situations that will become familiar to us and in which we have all found ourselves, Sead brings and presents in a unique way, which will interest and encourage you to further think about gender equality. The video was created as part of the UNIGEM project (University and Gender Mainstreaming), and it was recorded by the partner institution Sarajevo School of Science and Technology (SSST). We would like to thank the SSST team; coordinator Ph.D. Jasminka Hasić Telalović, director of the Sarajevo Film Academy Sarajevo School of Science and Technology, Emina Ganić and Sead Hrustanović.


Međunarodna konferencija "Uprkos strahu i tišini: univerziteti protiv nasilja"

Međunarodna konferencija "Uprkos strahu i tišini: univerziteti protiv nasilja", koja se održava 6. i 7. maja 2022. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu okupila je bosanskohercegovačke, regionalne i međunarodne naučnice i naučnike koji istražuju rodna pitanja u oblasti visokog obrazovanja. Ovo je prva konferencija projekta ‘‘Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje’’ (University and Gender Mainstreaming – UNIGEM).

1

Pozdravnim obraćanjima konferenciju su otvorili rektorUniverziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj, v. prof. dr. Zilka Spahić Šiljak, direktorica TPO Fondacije iNjegova ekselencija Matthew Field, britanski ambasador u Bosni i Hercegovini.

1Rektor prof. dr. Rifat Škrijelj je istakao da je borba protiv rodno zasnovanog nasilja generacijski projekat od suštinske važnosti, ne samo za sektor visokog obrazovanja, već i za bosanskohercegovačko društvo u cjelini. „Međunarodna naučna konferencija Uprkos strahu i tišini: univerziteti protiv nasilja čiji rad danas započinje, predstavlja kulminaciju prve faze UNIGEM projekta. U toku dva naredna dana, više od 30 izlagačica i izlagača iz zemlje i inostranstva ponudiće svoje viđenje aktuelnih pitanja iz oblasti rodnih studija, a njihovi radovi će naknadno biti objavljeni u tematskom zborniku. Ono što posebno raduje je činjenica da u akademskim krugovima, ali i van njih vlada veliko interesovanje za ove teme. Nadajmo se da će ovaj skup dodatno potaknuti i motivirati mlade istraživače i istraživačice, ali i sve one koji žele dati svoj doprinos u borbi protiv nasilja i neravnopravnosti“, istakao je rektor Škrijelj.

2Direktorica TPO Fondacije i predsjedavajuća Konferencije prof. dr. Zilka Spahić Šiljak podsjeća da se rodno zasnovano nasilje tiče i žena i muškaraca. Da bismo razumjeli korijene i na adekvatan način prevenirali različite oblike rodno zasnovanog nasilja, važno je, kako kaže, i u akademskoj zajednici otvoriti prostor za propitivanje tih tema. „Istraživanje koje smo proveli, a uskoro će biti objavljeno, pokazalo je da postoje strahovi da se prijavi nasilje i da vlada ogromna tišina zbog nepovjerenja i u društvo i u sistem. Onda su, oni koji prežive bilo koji oblik rodno zasnovanog nasilja, ostavljeni sami sebi ili se eventualno povjeravaju njima najbližim osoba. Cilj i jeste da razbijemo strahove i tišinu, otvoreno govorimo o tome i da žrtve ne bi smjele osjećati ni stid ni sram, nego počinitelji“, naglasila je profesorica Spahić Šiljak.

3Britanski ambasador u BiH Nj. e. Matthew Field naglašava da je za Vladu Ujedinjenog Kraljevstva izuzetno važna rodna ravnopravnost i borba protiv svih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama. „Ambasada Velike Britanije radi mnogo na promociji rodne ravnopravnosti u BiH. Svi moramo razumjeti da se rodno nasilje, seksualno nasilje i zlostavljanje mogu dogoditi bilo gdje, u bilo kojoj zemlji“, kazao je. Po njegovim riječima, Ujedinjeno Kraljevstvo radi sa TPO fondacijom jer vjeruju da obrazovne institucije moraju raditi zajedno i pažljivo pratiti način na koji identificiraju seksualno nasilje i reagiraju na njega. „Sve obrazovne institucije moraju biti siguran, ravnopravan i inkluzivan prostor za studente, ali i nastavno osoblje. Projekt UNIGEM, koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, odličan je korak da to postane stvarnost, a realizira se širom BiH, Hrvatske, Srbiji i Crnoj Gori“, naglasio je ambasador Field.

4Prof. dr. Jasna Kovačević, predsjednica koordinatorica Vijeća za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Sarajevu, istakla je da ova konferencija predstavlja jedan značajan iskorak, pogotovo kada govorimo o problematici rodne diskriminacije i rodno zasnovanog nasilja. „Ova konferencija govori o tome kako i na koji način adresirati problematiku rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije, ali istovremeno pokušavamo i kroz naučni rad i stručni rad da nađemo odgovore na pitanje kako učiniti institucionalne kulture rezilijentnijim na ovakve pojave kao što su nasilje, kao što su neprihvatljivi obrasci ponašanja“, naglasila je profesorica Kovačević, te dodala: „Nadam se da će ova konferencija dati inicijalni impuls kako da ovu temu zadržimo što je moguće duže u javnom diskursu, u našim obrazovnim institucijama, koje trebaju da budu svjetionik svakog društva i trebaju svojim primjerom da pokažu kako i na koji način se treba boriti za socijalnu pravdu i uspostavljanje pravednijeg društva“.

Tokom dva konferencijska dana predstavljena su 33 rada autorica i autora iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Srbije te Austrije i Ujedinjenog Kraljevstva, a teme o kojima se, između ostalih, razgovaralo su: nasilje kao feministički problem - proizvodnja znanja o seksualnom i rodno zasnovanom nasilju; rodno osjetljiv jezik, njegova upotreba i neravnopravnost u jeziku; rodno zasnovano nasilje, instrumentalizacija ženskog tijela; rodni stereotipi na univerzitetu, nastavni sadržaji o rodno zasnovanom nasilju, odnos rodnih stereotipa i religije; savremeni teorijski i metodološki pristupi u istraživanju roda, rodno zasnovanog nasilja, proučavanju ravnopravnosti na univerzitetima i u nastavnim programima na univerzitetima.

6 5

Upriličena su izlaganja i o: borbi protiv seksualno nedoličnog ponašanja nastavnog osoblja u visokom obrazovanju u Ujedinjenom Kraljevstvu; online uznemiravanju i cyber nasilju u visokom obrazovanju, o medijskom izvještavanju o rodno zasnovanom nasilju, mentalnom zdravlju i rodno zasnovanom nasilju, mehanizmima za sprečavanje i zaštitu od seksualnog uznemiravanja počinjenog posredstvom informaciono-komunikacionih tehnologija tokom pandemije COVID-19. Seksualno uznemiravanje u akademskom okruženju je tema jednog od panela, u okviru kojeg će se izložiti podaci sa pojedinih fakulteta u BiH, Hrvatskoj i Srbiji. Bilo je riječi o inovacijama u borbi protiv seksualnog uznemiravanja u visokom obrazovanju, te o odgovoru institucionalnih politika na rodnu diskriminaciju na univerzitetima, kao i o neravnopravnosti žena u zapošljavanju i razvoju karijera, zastupljenosti žena u istraživanjima vještačke inteligencije, te o odnosu roda, menadžmenta univerziteta i institucionalne kulture. Konferencija je završena predavanjem o odnosu epistemičkog i rodno uvjetovanog nasilja na sveučilištu, njihovom susjecištu i protuslovlju.

Cilj konferencije je podstaknuti i razviti studije posvećene politikama rodne ravnopravnosti kako bi se radilo na prevenciji rodno zasnovanog nasilja u akademskoj zajednici, s fokusom na područje Balkana i komparativne primjere na međunarodnom nivou.

7 8

Organizatori konferencije su TPO fondacija i Univerzitet u Sarajevu (UNSA), u saradnji s koorganizatorima: Internacionalni univerzitet u Travniku (IUT), Sveučilište Hercegovina (SVEHER), Sveučilište u Mostaru (SVEMO), Sveučilište u Zagrebu (UNIZG), Univerzitet u Banjoj Luci (UNBL), Univerzitet u Bihaću (UNBI), Univerzitet Crne Gore (UCG), Univerzitet Donja Gorica (UDG), Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru (UNMO), Univerzitet u Istočnom Sarajevu (UES), Univerzitet u Novom Sadu (UNS) i Univerzitet u Zenici (UNZE).

Projekt ‘‘Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje - UNIGEM” podržava Vlada Ujedinjenog Kraljevstva.

 


Održan prvi trening za koordinatore/ice vijeća i odbora za rodnu ravnopravnost i univerzitetsko osoblje u sklopu UNIGEM projekta

U periodu od 14. do 17. marta 2022. godine u hotelu Hills na Ilidži održan je prvi trening za koordinatore/ice vijeća i odbora za rodnu ravnopravnost i univerzitetsko osoblje u sklopu UNIGEM projekta.

Trening kojeg su vodile Daria Glavan Šćulac i Ana Tomaško Obradović iz Ureda Rektorice Sveučilišta u Rijeci adresirao je teme u vezi:

 • izrade i implementacije akcionih planova za rodnu ravnopravnost na univerzitetima,
 • strukturne podrške u provedbi rodno osviještenih politika na univerzitetima, te
 • savremenih oblika mizoginije i seksizma.

Ispred Univerziteta u Sarajevu, treningu su pristustvovale članice Vijeća za rodnu ravnopravnost UNSA, prof. dr. Valida Repovac Nikšić, prof. dr. Ajla Demiragić, prof. dr. Marija Lučić – Ćatić, član Vijeća dr. Gaj Trifković i koordinatorica Vijeća prof. dr. Jasna Kovačević.

U periodu koji je pred nama, posvetiti ćemo resurse i napore u implementaciji aktivnosti predviđenih Akcionim planom za rodnu ravnopravnost na UNSA, a koje su fokusirane na unapređenje rodne ravnopravnosti u svim oblastima rada UNSA, osnaživanje kapaciteta za promoviranje rodne ravnopravnosti u radu UNSA, integriranje principa rodne ravnopravnosti kroz rad sa studentima i studenticama i unapređenje rodne ravnopravnosti u naučno-umjetničkom radu i produkciji UNSA. 

3 1

 2 4

5 6


Promovirano Vijeće za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Sarajevu

Promocija Vijeća za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Sarajevu upriličena je u četvrtak 23. decembra 2021. godine u u Svečanoj sali Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7/II).

1Nakon što su 6. oktobra 2021. godine potpisani memorandumi o saradnji Transkulturne psihosocijalne obrazovne fondacije sa 17 univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore uz pokroviteljstvo Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva, Senat Univerziteta u Sarajevu je na 42. redovnoj sjednici održanoj 27. 10. 2021.  godine, donio Odluku kojom se osniva Vijeće za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Sarajevu. Vijeće za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Sarajevu osnovano je s ciljem prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije, i seksualnog uznemiravanja, te osiguranja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju. 

U okviru promocije Vijeća za rodnu ravnopravnost i projekta UNIGEM obratili su se rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj, koordinatorica Vijeća za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Jasna Kovačević i direktorica TPO fondacije prof. dr. Zilka Spahić-Šiljak.

Rektor prof. dr. Rifat Škrijelj je naglasio da je izuzetna štetnost rodne neravnopravnosti, rodno zasnovanog nasilja i seksualnog uznemiravanja neupitna, bez obzira na njihov oblik i dio zajednice u kojem se pojave, te istakao: „Njihovo postojanje u sferi visokog obrazovanja je posebno opasno zbog toga što univerziteti nisu samo institucije za sticanje znanja, već i bastioni slobodne, napredne misli i mjesta gdje se mladim naraštajima pomaže da postanu bolji ljudi“.  Također, naglasio je da rad Univerziteta u Sarajevu smatra ne samo poželjnim, već prijeko potrebnim, te izrazio spremnost akademske zajednice Univerziteta u Sarajevu da preuzme inicijativu i pokrene dugoročnu borbu protiv svih oblika rodno zasnovane neravnopravnosti.

Koordinatorica Vijeća prof. dr. Jasna Kovačević je navela da već dugo postoji potreba za osnivanjem Vijeća za rodnu ravnopravnost, pogotovo zbog toga što visokoškolske institucije imaju itekako važnu odgovornost kada su u pitanju društveni problemi.

„Na ovaj način, nadam se da će Vijeće za rodnu ravnopravnost potaknuti nešto intenzivniji dijalog o živućim problemima bh. društva ko2ji se tiču rodne diskriminacije, posebno rodno zasnovanog nasilja, s obzirom na problematiku koja je prisutna u našem društvu – povećanu incidencu femicida i rodno zasnovanog nasilja, posebno u periodu Covid-19 pandemije koja je poput velike lupe uvećala sve one društvene anomalije i probleme  koji imaju rodnu dimenziju. Koordinatorica Vijeća profesorica Kovačević je navela da je Vijeće za rodnu ravnopravnost sebi je zadalo dosta ambicioznih ciljeva, te dodala: „Dobra je vijest da je na Senatu usvojen Akcioni plan za rodnu ravnopravnost Univerziteta u  Sarajevu na što smo veoma ponosni. Radili smo dugo na ovom dokumentu zajedno sa kolegicama iz UN Women i kolegicama iz Centra za istraživanje i razvoj na Univerzitetu u Sarajevu. Našim zajedničkim naporima uspjeli smo da definiramo Akcioni plan za rodnu ravnopravnost u okviru kojeg su predviđene  aktivnosti koje targetiraju pitanje edukacije kako nastavnog i administrativnog osoblja, tako i studenata i studentica upravo o problematici rodne diskriminacije u širem smislu.“

Direktorica TPO fondacije prof. dr. Zilka Spahić-Šiljak navela je da je Transkulturna psihosocijalna obrazovna fondacije nosilac projekta „University and Gender Mainstreaming – UNIGEM“ , te da će u naredne četiri godine raditi sa 17 univerziteta u BiH i regiji na integriranju rodne ravnopravnosti u visokom obrazovanju. „Smatramo to vrlo bitnim, jer po prvi put radimo sistemski, uvodimo mehanizme,  pripremamo gender akcione planove, pratimo primjenu i posebno što je važno – insistiramo na prevenciji i izgradnji jedne nove opće, organizacione kulture u visokom obrazovanju kojom  neće biti prihvatljivi seksizmi, mizoginija, sabotaže ili bilo koji oblik diskriminacije po bilo kojem osnovu. Dakle, gradiće se jedna nova kultura kroz ovaj sistem“, istakla je direktorica Spahić-Šiljak, te izrazila zadovoljstvo što se nastavlja put na Univerzitetu u Sarajevu koji je već davno započeo i sa rodnim i religijskim studijama i studijama ljudskih prava, te da je ovo sada jedan slijed svega onoga što je do sada urađeno, ali na jedan sistemski način.


„Uvođenje rodne perspektive u visoko obrazovanje" je prvi projekat ove vrste u Bosni i Hercegovini i regiji koji se bavi pitanjima ravnopravnosti spolova i rodno zasnovanog nasilja. O projektu, ali i promociji Vijeća za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Sarajevu govorila je 21. 12. 2021. godine, gošća Novog dana (N1) prof. dr. Jasna Kovačević sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Link: https://ba.n1info.com/video/novi-dan/kovacevic-uvodjenje-rodne-perspektive-u-visoko-obrazovanje/

 

1

 


NA UNIVERZITETU U SARAJEVU (UNSA), PARTNERSKOJ INSTITUCIJI U PROJEKTU UNIGEM, POVODOM PRIPREMA ZA KAMPANJU “16 DANA AKTIVIZMA PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILJA” ODRŽANE TRI RADIONICE

 1. Implicitna pristrasnost i stereotipi
 2. Feminizacija siromaštva
 3. Feminističke pravne teorije

1

Prva Zoom radionica za studente i studentice Univerziteta u Sarajevu održana je 15. novembra 2021. godine. Radionicu je vodila prof. dr. Jasna Kovačević sa Ekonomskog fakulteta, a radionica je tematizirala implicitne pristrasnosti, stereotipe i diskriminaciju, sa posebnim fokusom na proces nastanka pristrasnosti iz kognitivne perspektive, osvještavanje implicitnih pristrasnosti na individualnoj razini i uticaj kritičkog promišljanja o pristrasnostima na vlastito ponašanje. Tokom radionice, učesnici i učesnice su diskutirali o vlastitim iskustvima i implicitnim pristrasnostima, zaključujući kako su implicitne pristrasnosti posljedica kontinuirane reprodukcije općeprihvaćenih sadržaja prisutnih u javnom diskursu i obrazaca socijalizacije kojima smo izloženi od najranijih dana. 

Drugu Zoom radionicu održala je 17. novembra 2021. godine prof. dr. Valida Repovac Nikšić sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, pod naslovom “Feminizacija siromaštva”. Prof. Repovac Nikšić zapaža da unazad par godina, radovi studentica i studenata Fakulteta političkih nauka se sve više bave diskriminacijom, nejednakostima u društvu, te posebno nejednakostima proizvedenim socio-ekonomskim faktorima. O feminizaciji siromaštva i nejednakostima na žalost nije dovoljno govoriti samo u okviru dva predmeta koja postoje na Fakultetu političkih nauka, i to na Odsjeku za sociologiju i Odsjeku za socijalni rad. Stoga je ova radionica bila izvrsna prilika da se o problemu feminizacije siromaštva razgovara iz multidisciplinarne perspektive. Tokom radionice diskutiralo se o definiciji i determinantama siromaštva, kao i o uticaju intersekcionalnosti na pojavu siromaštva u 21. stoljeću. Značaj održanih radionica leži u tome što su studenti i studentice drugih fakulteta mogli učestvovati. Također, bitno je da je kroz održane događaje ovaj društveni problem probudio širi interes kod mladih. Tokom radionice, prof. Repovac Nikšić je poticala  studentice i studente na razmišljanje, diskutiranje i istraživanje date problematike. Interaktivni pristup je otvorio prostor za diskusiju i pokazao motivaciju učesnika i učesnica da promišljaju nejednakosti u društvu kao i feminizaciju siromaštva. Na kraju, izvjesna je želja studentica i studenata da se uključe u praktična istraživanja i promotivne aktivnosti.

Treću Zoom radionicu održala je 19. novembra 2021. godine prof. dr. Amila Ždralović sa Pravnog fakulteta u Sarajevu pod naslovom “Feminističke pravne teorije”. Na predavanju se govorilo o feminističkim teorijama prava. Na samom predavanju su se pokušali definisati ključni sporovi, pozicionirati različita stajališta i skicirati razvoj ideje kroz uvijek tek djelomično osvajanje prava. U diskusiji se razgovaralo o tome šta za učesnice/ke znači "biti feministkinja/feminista", koliko su se danas stvari promijenile i koji su ključni problemi savremenog bh. društva. Dok je u ovom segmentima postojala poprilična saglasnost, mapirana i razmatrana kroz različita iskustva, u odnosu na diskusiju o pitanju stajališta koja su učesnice zauzele u odnosu na prvi dio predavanja, bila su različita. Na koncu, u samoj diskusiji, pitanje više nije bilo koje feminističko stajalište zauzeti, već kakav stav zauzeti prema liberalnoj feminističkoj teoriji prava. S obzirom da pluralitet stajališta i divergentnost mišljenja jesu ključno obilježje feminizama, predavanje u kontekstu ove debate nije zatvoreno/zaključeno.

Pozivu na radionice su se odazvali/e studenti i studentice sa Ekonomskog fakulteta, Filozofskog fakulteta, Pravnog fakulteta i Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu te su aktivno diskutirali/e o vlastitim stavovima o feminizmu, rodno zasnovanom nasilju i iskustvima sa stereotipima i diskriminacijom. U toku je realizacija studentskih aktivnosti koje uključuju pripremu dokumentarca o rodno zasnovanom nasilju i izradu web platforme za studentske radove na teme diskriminacije i rodno zasnovanog nasilja. Finalni output studentskih aktivnosti će biti promoviran u okviru kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja. 
 


Svečanim potpisivanjem memorandumâ o saradnji označen početak implementacije projekta UNIGEM

1

U Sarajevu je 6. oktobra održana ceremonija svečanog potpisivanja memorandumâ o saradnji Transkulturne psihosocijalne obrazovne fondacije sa 17 univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore uz pokroviteljstvo Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva.

Nj. e. Matthew Field je istaknuo važnost spremnosti univerzitetâ da rade na integriranju rodne ravnopravnosti u sistem visokog obrazovanja kako bi akademska i šira zajednica bila sigurno mjesto za nastavnike i nastavnice i studente i studentice.

Direktorica TPO fondacije v. prof. dr. Zilka Spahić Šiljak je naglasila važnost uspostave mehanizama za prevenciju rodno zasnovanog nasilja i promociju rodne ravnopravnosti na univerzitetima, a što bi trebalo rezultirati promjenom opće i organizacijske kulture u akademskoj zajednici. „Ovo je prvi korak koji smo učinili uz podršku Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva, a sada slijedi veliki broj aktivnosti koje ćemo provoditi u saradnji s partnerskim univerzitetima", istakla je direktorica Spahić Šiljak.

Memorandum o saradnji je potpisan između Univerziteta u Sarajevu i Transkulturne psihosocijalne obrazovne fondacije. Ovim svečanim činom je označen početak implementacije projekta Gender mainstreaminga na univerzitetima (UNIGEM), u kojem, pored Univerziteta u Sarajevu, učestvuje još šesnaest visokoškolskih ustanova iz zemlje i inostranstva.

Prisutnima se obratio rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj istakavši posvećenost Univerziteta u Sarajevu principima rodne ravnopravnosti, te najavio osnivanje Resursnog centra koji će služiti kao stožerna tačka projekta. „Drago nam je da smo dio ove inicijative koja visokoškolskim institucijama, i regiji olakšava praćenje standarda Evropske unije“, naveo je rektor Škrijelj.