O Univerzitetu

Evaluacija i akreditacija

 

Postupak akreditacije Univerziteta u Sarajevu u 2019. godini:

1. Rješenje Agencije o imenovanju Komisije stručnjaka za UNSA od 15. 05. 2019. godine

2. Izvještaj Komisije stručnjaka iz 2019. godine

3. Preporuka Agencije o akreditaciji UNSA od 02. 09. 2019. godine

4. Rješenje Ministarstva o institucionalnoj akreditaciji UNSA od 10. 09. 2019. godine

5. Rješenje Agencije o upisu UNSA u Državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u BiH od 19. 09. 2019. godine

6. Odluka Senata o usvajanju Akcionog plana za poboljšanje i unapređenje sistema kvaliteta na UNSA od 27. 11. 2019. godine

7. Akcioni plan za poboljšanje i unapređenje sistema kvaliteta na UNSA za period 2020-2024. godina nakon provedene reakreditacije

8. Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za period 2020-2024. godine za 2020. godinu

9. Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za period 2020-2024. godine za 2021. godinu

10. Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za period 2020-2024. godine za 2022. godinu

11. Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za period 2020-2024. godine za 2023. godinu

Postupak akreditacije Univerziteta u Sarajevu u 2014. godini:

1. Rješenje Agencije o imenovanju Komisije stručnjaka za UNSA od 22. 05. 2014. godine

2. Izvještaj Komisije stručnjaka iz 2014. godine

3. Preporuka Agencije o akreditaciji UNSA od 15. 09. 2014. godine

4. Rješenje Ministarstva o institucionalnoj akreditaciji UNSA od 18. 09. 2014. godine

5. Rješenje Agencije o upisu UNSA u Državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u BiH od 26. 09. 2014. godine

6. Akcioni plan za period 2017‐2019. godine

7. Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za period 2017-2019. godine za 2017. godinu

8. Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za period 2017-2019. godine za 2018. godinu

9. Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za period 2017-2019. godine za 2019. godinu