Studij

International Qualifications

UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PRIZNAVANJE INOSTRANE VISOKOŠKOLSKE KVALIFIKACIJE

1) ZAHTJEVI ZA STRUČNO PRIZNAVANJE (U SVRHU ZAPOŠLJAVANJA) PODNOSE SE UNIVERZITETU U SARAJEVU NA SLIJEDEĆU ADRESU:

UNIVERZITET U SARAJEVU
(Zahtjev za priznavanje IVK)
Obala Kulina bana 7/II
71000 SARAJEVO

2) ZAHTJEVI ZA AKADEMSKO PRIZNAVANJE (NASTAVAK OBRAZOVANJA) SE PODNOSE FAKULTETU ILI AKADEMIJI NA KOJOJ JE ORGANIZIRAN ODGOVARAJUĆI STUDIJSKI PROGRAM U ODNOSU NA STUDIJSKI PROGRAM PO KOJEM JE INOSTRANA VISOKOŠKOLSKA KVALIFIKACIJA STEČENA; UKOLIKO JE INOSTRANA VISOKOŠKOLSKA KVALIFIKACIJA STEČENA PO STUDIJSKOM PROGRAMU, A NE POSTOJI FAKULTET ILI AKADEMIJA NA KOJOJ JE ORGANIZIRAN ODGOVARAJUĆI STUDIJSKI PROGRAM, ILI JE STRANI STUDIJSKI PROGRAM MULTIDISCIPLINARAN/INTERDISCIPLINARAN, ZAHTJEV ZA AKADEMSKO PRIZNAVANJE SE PODNOSI UNIVERZITETU U SARAJEVU.

3) TROŠKOVI POSTUPKA PRIZNAVANJA UTVRĐENI SU CJENOVNIKOM U PRILOGU

4) UPLATA ZA STRUČNO PRIZNAVANJE SE VRŠI NA RAČUN UNIVERZITETA U SARAJEVU KAKO SLIJEDI:

Svrha doznake: Uplata za postupak priznavanja IVK

Primalac: JR Trezor KS Univerzitet u Sarajevu

Račun primaoca broj: 141 196 53200084 75 

Vrsta prihoda: 722429 

Općina: 077

Budžetska organizacija: 3502001

Poziv na broj: 0000000012

5) UPLATE ZA AKADEMSKO PRIZNAVANJE VRŠE SE U NA ADRESU FAKULTETA ILI AKADEMIJE KOJIM SE ZAHTJEV PODNOSI, A UKOLIKO SE ZAHTJEV PODNOSI UNIVERZITETU, UPLATA SE VRŠI NA RAČUN UNIVERZITETA NA NAČIN KAKO JE TO NAVEDENO POD TAKOM 4. OVOG UPUTSTVA.

6) UZ ZAHTJEV ZA STRUČNO PRIZNAVANJE PRILAŽE SE SLIJEDEĆA DOKUMENTACIJA:

a) obrazovna isprava o stečenoj visokoškolskoj kvalifikaciji odnosno drugi dokument koji zamjenjuje orginal iz kojeg se može utvrditi da je podnosilac zahtjeva stekao odgovarajuće obrazovanje i titulu ili je započeo studij

b) dodatak diplomi sa transkriptom ocjena ili drugi dokument koji je izdala visokoškolska ustanova iz kojeg se mogu utvrditi stečeni rezultati učenja

c) ovjerena kopija dokumenta kojim se potvrđuje da je podnosilac zahtjeva promijenio ime i/ili prezime

d) ovjerena kopija identifikacionog dokumenta 

e) saglasnost podnosioca zahtjeva za provjeru i obradu podataka 

f) biografija (uključujući adresu i broj telefona podnosioca zahtjeva)

g) dokaz o izvršenoj uplati troškova postupka


Napomena: Dostavljaju se isključivo ovjerene kopijeDodatne informacije se mogu dobiti putem e-maila: berina.smajlovic@unsa.ba

 O B A V J E Š T E N J E

Prijem stranaka zainteresiranih za postupak stručnog priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija na Univerzitetu u Sarajevu moguć je svakog radnog dana u vremenskom periodu od:
9:30 do 11:30 sati

uz obavezu prethodnog dogovora termina putem telefona : +387 33 565 113