O Univerzitetu

Profesori emeritusi UNSA

DODJELA POČASNOG ZVANJA PROFESSOR EMERITUS

UNIVERZITETA U SARAJEVU U 2001. GODINI

 

 • Akademik Zlatko Ugljen, penzionisani redovni profesor Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Hamdija Salihović, penzionisani redovni profesor Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Ismet Tahirović, penzionisani redovni profesor Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

 

DODJELA POČASNOG ZVANJA PROFESSOR EMERITUS

UNIVERZITETA U SARAJEVU U 2002. GODINI

 • Dr. sc. Janko Klobučar, penzionisani redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Ahmed Mandžić, penzionisani redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Sabira Hadžović, penzionisana redovna profesorica Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Branko veljković, penzionisani redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Momčilo Ivanović, penzionisani redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Ognjen Jokanović, penzionisani redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Seid Ferušić, penzionisani redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Husnija Resulović, penzionisani redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Osman Sarić, penzionisani redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Zahid Čaušević, penzionisani redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Taib Šarić, penzionisani redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Refik Numić, penzionisani redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Dževad Jerebica, penzionisani redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Nikola Janjić, penzionisani redovni profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Midhat Uščuplić, penzionisani redovni profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Ibrahim Arnautović, penzionisani redovni profesor Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Abdulah Džuvić, penzionisani redovni profesor Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Safet Hadžović, penzionisani redovni profesor Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Salko Adilović, penzionisani redovni profesor Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

 

 

DODJELA POČASNOG ZVANJA PROFESSOR EMERITUS

UNIVERZITETA U SARAJEVU 2003. GODINI

 

 

 • Dr. sc. Mustafa Omanović, penzionisani redovni profesor Fakulteta za metalurgiju i materijale u Zenici
 • Dr. sc. Sulejman Drljević, penzionisani redovni profesor Fakulteta za metalurgiju i materijale u Zenici
 • Dr. sc. Muhamed Dervišbegović, penzionisani redovni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Ahmed Mutevelić, penzionisani redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Muso Dizdarević, penzionisani redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Ahmed Mutevelić, penzionisani redovni profesor Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Anto Nevjestić, penzionisani redovni profesor Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

 

 

DODJELA POČASNOG ZVANJA PROFESSOR EMERITUS

UNIVERZITETA U SARAJEVU U 2004. GODINI

 

 • Dr. sc. Dževad Hozo, penzionisani redovni profesor Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Jela Grujić-Vasić, penzionisana redovna profesorica Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Muhamed Filipović, penzionisani redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Dževad Juzbašić, penzionisani redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Zdenko Lešić, penzionisani redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Abdulah Šarčević, penzionisani redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Arif Tanović, penzionisani redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Dževad Sarač, penzionisani redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Aleksandar Nikulin, penzionisani redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Grujica Žarković, penzionisani redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Mihovil Vlahinić, penzionisani redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Ljubomir Berberović, penzionisani redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Fabijan Trubelja, penzionisani redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Fikret Vajzović, penzionisani redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Boško Kućanski penzionisani redovni profesor Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Fazlija Alikalfić, penzionisani redovni profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Jusuf Mulić, penzionisani redovni profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Ladislav Ožegović, penzionisani redovni profesor Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

 

 

DODJELA POČASNOG ZVANJA PROFESSOR EMERITUS

UNIVERZITETA U SARAJEVU U 2005. GODINI

 

 

 • Dr. sc. Živojin Vekić, penzionisani redovni profesor Arhitektonskog fakulteta u Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Dragoljub Milatović, penzionisani redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Omer Ibrahimagić, penzionisani redovni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Muhamed Nezirović, penzionisani redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Ismet Dizdarević, penzionisani redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Muzafer Mujić, penzionisani redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Srećo Šimić, penzionisani redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Irfan Zulić, penzionisani redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Brnako Nikolin, penzionisani redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Ramiz Handžić, penzionisani redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Mehmed Lulo, penzionisani redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Husnija Festić, penzionisani redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Slavica Krneta, penzionisana redovna profesorica Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Vladimir Miličević, penzionisani redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Marija Filipović-Paninčić, penzionisana redovna profesorica Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Zdravko Milošević, penzionisani redovni profesor Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

 

 

DODJELA POČASNOG ZVANJA PROFESSOR EMERITUS

UNIVERZITETA U SARAJEVU U 2006. GODINI

 

 

 • Akademik dr. sc. Boris Tihi, penzionisani redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i rektor Univerziteta u Sarajevu u periodu 2000. – 2004. godina
 • Akademik dr. sc. Muhamed Karamehmedović, penzionisani redovni profesor Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu
 • Akademik dr. sc. Slobodan Loga, penzionisani redovni profesor Fakulteta kriminalističkih nauka Univerziteta u Sarajevu
 • Akademkinja dr. sc. Hanifa KapidžićOsmanagić, penzionisana redovna profesorica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Akademik dr. sc. Tvrtko Kulenović, penzionisani redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Akademik dr. sc. Juraj Martinović, penzionisani redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Akademik dr. sc. Kemal Hanjalić, penzionisani redovni profesor Mašinskog fakulteta  Univerziteta u Sarajevu
 • Akademik dr. sc. Muhidin Hamamdžić, penzionisani redovni profesor Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Mehmed Hrasnica, penzionisani redovni profesor Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Vlasta-Jelena Žuljić, penzionisana redovna profesorica Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Omer Nakičević, penzionisani redovni profesor Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Jusuf Ramić, penzionisani redovni profesor Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Lamija Hadžiosmanović, penzionisana redovna profesorica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Nazif Kusturica, penzionisani redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Rasim Muminović, penzionisani redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Midhat Riđanović, penzionisani redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Dr. sc. Edhem Seferović, penzionisani redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Mustafa Sefić, penzionisani redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Avdo Sofradžija, penzionisani redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Arif Smajkić, penzionisani redovni profesor Visoke zdravstvene škole Univerziteta u Sarajevu.

 

 

DODJELA POČASNOG ZVANJA PROFESSOR EMERITUS

UNIVERZITETA U SARAJEVU U 2007. GODINI

 

 

 • Dr. sc. Jelica Kapetanović, penzionisana redovna profesorica Arhitektonskog fakulteta Unvierziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Fahrudinu Šebiću, penzionisani redovni profesor Ekonomskog fakulteta Unvierziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Jagoš Dujović, penzionisani redovni profesor Fakulteta političkih nauka Unvierziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Mustafa Festić, penzionisani redovni profesor Fakutleta političkih nauka Unvierziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Nihad Kapetanović, penzionisani redovni profesor Građevinskog fakulteta Unvierziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Osman Durić, penzionisani redovni profesor Medicinskog fakulteta Unvierziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Bahrija Šaćiragić, penzionisani redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Unvierziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Šefkija Čović, penzionisani redovni profesor Pravnog fakulteta Unvierziteta u Sarajevu
 • Dr. sc.  Ismet Dautbašić, penzionisani redovni profesor Pravnog fakulteta Unvierziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Dalija Demirović, penzionisani redovni profesor Stomatološkog fakulteta Unvierziteta u Sarajevu

 

 

DODJELA POČASNOG ZVANJA PROFESSOR EMERITUS

UNIVERZITETA U SARAJEVU U 2008. GODINI

 

 

 • Akademik dr. sc. Božidar Matić, penzionisani redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Akademkinja dr. sc. Branislava Peruničić, penzionisana redovna profesorica Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Akademik dr. sc. Zijo Pašić  penzionisani redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Akademik dr. sc. Berislav Topić, penzionisani redovni profesor Stomatološkog fakulteta sa klinikama Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Želimir Vučković, penzionisani redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Šefko Međedović, penzionisanog redovnog profesora Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Božidar Sekulić, penzionisanog redovnog profesora Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Vahid Kljajić, penzionisani redovni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu

 

 

DODJELA POČASNOG ZVANJA PROFESSOR EMERITUS

UNIVERZITETA U SARAJEVU U 2009. GODINI

 

 

  • Dr. sc. Nedjeljka Gajanović, penzionisana redovna profesorica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
  • Dr. sc. Emina Memija, penzionisana redovna profesorica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
  • Dr. sc. Lada Šestić, penzionisana redovna profesorica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
  • Dr. sc. Mira Winterhalter-Jadrić, penzionisana redovna profesorica Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
  • Dr. sc. Ajnija Omanić, penzionisana redovna profesorica Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
  • Dr. sc. Sejdo Ćatović, penzionisani redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
  • Dr. sc. Ivan Selak, penzionisani redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
  • Dr. sc. Antun Lovrinčević, penzionisani redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
  • Dr. sc. Sead Dedić, penzionisani redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
  • Dr. sc. Neđo Miličević, penzionisani redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

 

 

DODJELA POČASNOG ZVANJA PROFESSOR EMERITUS

UNIVERZITETA U SARAJEVU U 2010. GODINI

 

 

 • Dr. sc. Hasan Muratović, penzionisani redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i rektor Univerziteta u Sarajevu u periodu 2004. - 2006. godina.
 • Akademik dr. sc. Vladimir Premec, penzionisani redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Sadudin Musabegović penzionisani redovni profesor Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Ibrahim Krzović, penzionisani redovni profesor Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Ibrahim Festić, penzionisani redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Hasan Zolić  penzionisani redovni profesor Fakultet apolitičkih nauka Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Zehra Dizdarević penzionisana redovna profesorica Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc.  Mirza Mušanović penzionisani redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Tatjana Ljujić-Mijatović, penzionisana redovna profesorica Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Vladimir Beus, penzionisani redovni profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Zijah Hadžiomerović, penzionisani redovni profesor Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Ante Milanović, penzionisani redovni profesor Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

 

 

DODJELA POČASNOG ZVANJA PROFESSOR EMERITUS

UNIVERZITETA U SARAJEVU U 2011. GODINI

 

 • Dr. sc. Obrad Šarenac, penzionisani redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Enver Imamović, penzionisani redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Mladen Bevanda, penzionisani redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Mehmed Bublin, penzionisani redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Vlatko Doleček, penzionisani redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Stjepan Marić, penzionisani redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Omer Pašić, penzionisani redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Mehmed Gribajčević, penzionisani redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Salahudin Dizdarević, penzionisani redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Vjekoslav Selak, penzionisani redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Mustafa Imamović, penzionisani redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Emin Sofić, penzionisani redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

 

 

DODJELA POČASNOG ZVANJA PROFESSOR EMERITUS

UNIVERZITETA U SARAJEVU U 2012. GODINI

 

 

  • Prof. Metka Kraigher Hozo, penzionisana redovna profesorica Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu
  • Dr. sc. Mira Šunjić-Beus, penzionisana redovna profesorica Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
  • Dr. sc. Lidija Lincender-Cvijetić, penzionisana redovna profesorica Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu
  • Dr. sc Hajrija Konjhodžić-Raščić, penzionisana redovna profesorica Stomatološkog fakulteta sa klinikama
  • Dr. sc.  Mustafa Podžo, penzionisani redovni profesor Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

 

 

DODJELA POČASNOG ZVANJA PROFESSOR EMERITUS

UNIVERZITETA U SARAJEVU U 2013. GODINI

 

 • Dr. sc. Nedžad Mulabegović, penzionisani redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i rektor Univerziteta u Sarajevu u periodu 1995 - 2000. godina
 • Prof. Stjepan Roš, penzionisani redovni profesor Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Šahzija Dreca, penzionisana redovna profesorica Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc.  Adnan Salihbegović, penzionisani redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc.  Josip Baotić, penzionisani redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Fatima Lačević, penzionisana redovna profesorica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Fehim Nametak, penzionisani redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Zvonimir Radeljković, penzionisani redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Vlado Sučić, penzionisani redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Branko Mazić, penzionisani redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Amira Durić, penzionisana redovna profesorica Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Sonja Bijeljac, penzionisana redovna profesorica Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Esma Velagić-Habul, penzionisana redovna profesorica Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc.  Rifat Hadžiselimović, penzionisani redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc.  Dubravka Šoljan, penzionisana redovna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Prof. dr. Safer Međedović, penzionisani redovni profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

 

 

DODJELA POČASNOG ZVANJA PROFESSOR EMERITUS

UNIVERZITETA U SARAJEVU U 2014. GODINI

 

 • Akademkinja dr. sc. Adila Pašalić-Kreso, penzionisana redovna profesorica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Akademik dr. sc. Miloš Trifković, penzionisani  redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Akademik dr. sc. Ivan Cvitković, penzionisani redovni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Šemso Tucaković, penzionisani redovni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Hidajet Repovac, penzionisani redovni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Ćamil Husejnbašić, penzionisani redovni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Nijaz Musabegović, penzionisani redovni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Mirko Pejanović, penzionisani redovni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Nevenko Misita, penzionisani redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Edina Bešlagić, penzionisana redovna profesorica Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Senija Alibegović-Grbić, penzionisana redovna profesorica Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

 

 

DODJELA POČASNOG ZVANJA PROFESSOR EMERITUS

UNIVERZITETA U SARAJEVU U 2015. GODINI

 

 

 • Mr. sc. Sead Musić, penzionisani redovni profesor Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Asad Nuhanović, penzionisani redovni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Mirsad Abazović, penzionisani redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Muhamed Zlatar, penzionisani redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Mate Zovkić, penzionisani redovni profesor Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Hamid Bogućanin, penzionisani redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Azijada Šuljak-Lončarević, penzionisana redovna profesorica Stomatološkog fakulteta sa klinikama Univerziteta u Sarajevu

 

 

DODJELA POČASNOG ZVANJA PROFESSOR EMERITUS

UNIVERZITETA U SARAJEVU U 2016. GODINI

 

 

 • Prof. Salim Obralić, penzionisani redovni profesorAkademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Ante Domazet, penzionisani redovni profesorEkonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Šukrija Zvizdić,penzionisani redovni profesorMedicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Ivan Čavlović, penzionisani redovni profesorMuzičke akademije Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Agan Kojić, penzionisani redovni profesorPoljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Fehim Dedagić, penzionisani redovni profesorPoljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Zdravko Grebo, penzionisani redovni profesorPravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Josip Krnić, penzionisani redovni profesorVeterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

 

 

DODJELA POČASNOG ZVANJA PROFESSOR EMERITUS

UNIVERZITETA U SARAJEVU U 2017. GODINI

 

 

 • Dr. sc. Melita Ahić-Đokić, penzionisana redovna profesorica Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Jusuf Žiga, penzionisani redovni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Nusret Smajlović, penzionisani redovni profesor Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Ivo Komšić, penzionisani redovni profesorFilozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Enes Pelidija, penzionisani redovni profesorFilozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Ismet Demirdžić, penzionisani redovni profesorMašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Zvonimir Tomić, penzionisani redovni profesorPravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Milka Maksimović, penzionisana redovna profesorica Prirodno - matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Lejla Saračević, penzionisana redovna profesorica Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

 

 

DODJELA POČASNOG ZVANJA PROFESSOR EMERITUS

UNIVERZITETA U SARAJEVU U 2018. GODINI

 

 

 • Prof. Ognjenka Finci, dipl.ing.arh, penzionisana redovna profesorica Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Mehmed Kico, penzionisani redovni profesor Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Emina Kečo-Isaković, penzionisana redovna profesorica Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Milanka Miković, penzionisana redovna profesorica Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Ismet Grbo, penzionisani redovni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Esad Zgodić, penzionisani redovni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Stjepan Šimić, penzionisani redovni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Nedžad Leko, penzionisani redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Mr. sc. Paša Gackić, penzionisana redovna profesorica Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu
 • Prof. Rešad Arnautović, penzionisani redovni profesor Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu

 

 

DODJELA POČASNOG ZVANJA PROFESSOR EMERITUS

UNIVERZITETA U SARAJEVU U 2019. GODINI

 

 

 • Akademik dr.  sc. Asif Šabanović, penzionisani redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Akademik dr. sc. Esad Duraković, penzionisani redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Akademkinja dr. Mirjana Vuković, penzionisana redovna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Ramo Masleša, penzionisani redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc.Niko Ikić, penzionisani redovni profesor Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

DODJELA POČASNOG ZVANJA PROFESSOR EMERITUS

UNIVERZITETA U SARAJEVU U 2020. GODINI

 

 • Dr. sc. Faruk Čaklovica, penzionisani redovni profesor Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i rektor Univerziteta u Sarajevu u periodu 2006 – 2012. godina
 • Akademik dr. sc. Dževad Karahasan, penzionisani redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Prof. Zijad Mehić, penzionisani redovni profesor Akademije scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Rabija Somun-Kapetanović, penzionisana redovna profesorica Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Šemsudin Mašić, penzionisani redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Zikrija Avdagić, penzionisani redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Salih Fočo, penzioniosani redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Halima Resić, penzionisana redovna profesorica Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Meliha Zejnilagić-Hajrić, penzionisana redovna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

 

 

DODJELA POČASNOG ZVANJA PROFESSOR EMERITUS

UNIVERZITETA U SARAJEVU U 2021. GODINI

 

 

 • Akademik dr. sc. Muris Čičić, penzionisani redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Mehmed Jahić, penzionisani redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Izet Beridan, penzionisani redovni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Smail Čekić, penzionisani redovni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Adlija Čaušević, penzionisana redovna profesorica Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Mirza Dilić, penzionisani redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Izet Mašić, penzionisani redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Velija Katica, penzionisani redovni profesor Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Hamid Čustović, penzionisani redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

 

DODJELA POČASNOG ZVANJA PROFESSOR EMERITUS

UNIVERZITETA U SARAJEVU U 2022. GODINI

 

 • Dr. sc. Muharem Avdispahić, penzionisani redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i rektor Univerziteta u Sarajevu u periodu 2012 – 2016. godina
 • Akademkinja dr. sc. Mirsada Hukić, penzionisana redovna profesorica Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Mehmed Akšamija penzionisani redovni profesor Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Sead Kreso, penzionisani redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Dželal Ibraković, penzionisani redovni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Srebren Dizdar, penzionisani redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Zoran Milašinović, penzionisani redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Hajrija Sijerčić-Čolić, penzionisana redovna profesorica Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Enes Durmišević, penzionisani redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Emira Kahrović, penzionisana redovna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

 

 

DODJELA POČASNOG ZVANJA PROFESSOR EMERITUS

UNIVERZITETA U SARAJEVU U 2023. GODINI

 

 • Dr. sc. Aida Habul, penzionisana redovna profesorica Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Azra Hadžiahmetović, penzionisana redovna profesorica Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Zlatko Lagumdžija, penzionisani redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Željko Šain, penzionisani redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Orhan Bajrektarević, penzionisani redovni profesor Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc.  Rešid Hafizović, penzionisani redovni profesor Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Enes Karić, penzionisani redovni profesor Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Davorka Završnik, penzionisana redovna profesorica Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Nijaz Ibrulj, penzionisani redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Emina Rešidbegović, penzionisana redovna profesorica Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Dr. sc. Abdulah Gagić, penzionisani redovni profesor Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu