Studij

Ured za podršku studentima

UPS

 

 

Vizija 

Stvarati okruženje za ostvarivanje osnovnih ljudskih prava, prvenstveno prava na obrazovanje i drugih pripadajućih prava kroz obrazovanje, za sve studente na visokoškolskim ustanovama.

Misija

Uvažavajući međunarodne dokumente i važeću zakonsku regulativu u Bosni i Hercegovini, kojima se osiguravaju osnovna ljudska prava, a među njima i pravo na obrazovanje, Univerzitet u Sarajevu stvara uvjete za jednakopravan pristup i aktivno sudjelovanje u visokom obrazovanju. S tim ciljem, osnovan je Ured za podršku studentima (UPS!) čija je djelatnost primarno usmjerena na pružanje pomoći i podrške studentima, te razvijanje inkluzivne kulture, politike i prakse u prostoru visokoškolskog obrazovanja. Ured za podršku studentima pruža podršku organizacionim jedinicama u stvaranju kvalitetnog obrazovanja pristupačnog za sve.

Usluge Ureda

Usluge Ureda definirane su temeljnom orijentacijom ka stvaranju inkluzivnog okruženja i promoviranju kvalitetnog obrazovanja za sve.

Osnovne usluge su: 

 • pomoć pri odabiru studija,
 • podrška unapređenju pristupa obrazovanju,
 • osiguranje uvjeta za zadovoljavanje potreba i uživanje prava,
 • psihološka pomoć, 
 • informiranje i obrazovanje studenata,
 • poboljšanje iskustva studiranja studenata s invaliditetom,
 • istraživačke aktivnosti,
 •  organizacija i realizacija obuka za akademsko osoblje,
 • sudjelovanje u donošenju i izmjenama zakonskih i podzakonskih akata u vezi s obrazovanjem.

Odjeli u Uredu za podršku studentima:

 • Odjel za pravnu pomoć
 • Odjel za psihološko savjetovanje
 • Odjel za studente s invaliditetom
 • Odjel za karijerno savjetovanje

 

Članice stručnog tima Ureda za podršku studentima:

Prof. dr. Lejla Kafedžić - Rukovoditeljica Ureda za podršku studentima
Prof. dr. Snježana Šušnjara
Doc. dr. Lejla Osmić
Doc. dr. Sandra Bjelan-Guska
Dr. Merima Zukić

Stručne saradnice u Uredu za podršku studentima:

Neđmina Ademović, MA - nedmina.ademovic@unsa.ba
Amina Dumanjić, MA - amina.dumanjic@unsa.ba
Amina Ribić, MA - amina.ribic@unsa.ba

 

Volontiranje u Uredu za podršku studentima

Studenti Univerziteta u Sarajevu mogu se prijaviti da volontiraju u Uredu za podršku studentima. 

Imajući u vidu potrebe studenata Univerziteta u  Sarajevu i Ureda za podršku studentima pokrenuta je aktivnost angažmana studenata volontera što može rezultirati unapređenjem kompetencija studenata u oblasti administrativnih vještina, naučno-istraživačkog rada i vođenja projekata, te drugih poslova kojima se bavi Ured za podršku studentima.

Ako student/ica želi  postati dio tima volontera Ureda za podršku studentima Univerziteta u Sarajevu, dovoljno je kontaktirati Ured na email: ured@unsa.ba ili na telefon: +387 33 668 251.

 

REGISTRACIJSKA FORMA

Registracijska forma za studente 

Popunjavanje ovog obrasca je prvi korak u ostvarivanju Vaših prava. Sve informacije koje studenti ustupe Uredu su potpuno povjerljive i bit će korištene isključivo za komunikaciju, sudjelovanje u aktivnostima Ureda i osiguravanje potrebne podrške. Nakon što student/ica popuni formular, ubrzo će biti kontaktiran/a od strabe stručne saradnice iz Ureda. 

Registracijsku formu student/ica popunjava samo jednom tokom tekuće akademske godine, u zimskom semestru.

Registracijska forma se nalazi na linku: https://forms.gle/HrsDT9RMAizv5kWD9 
 

KONTAKTIRAJTE NAS 

Kampus Univerziteta u Sarajevu
Centar za interdisciplinarne studije
Ured za podršku studentima (UPS!)
Zmaja od Bosne br. 8
71000 Sarajevo
br. tel.: +387 33 668 251
e-mail: ured@unsa.ba
 

Povjerljivost
Dokumenti i osobni podaci, koje studenti dostavljaju u Ured, ostaju potpuno povjerljivi. Podaci mogu biti ustupljeni trećim osobama samo uz saglasnost studenta. 
 

ASISTIVNA TEHNOLOGIJA
Ured za podršku studentima ima određenu asistivnu tehnologiju. Kako bi ostvarili pravo na njenu upotrebu, studenti trebaju biti registrirani u Uredu. Obuka za korištenje asistivne tehnologije je moguća, uz prethodnu najavu u Uredu. 
 

Asistivna oprema koja je dostupna za korištenje: 

Red. br.NAZIV OPREMEOPIS
1.Trackball računarski mišBIGTRACK Trackball je jednostavan i učinkovit način za pomicanje pokazivača miša preko zaslona za oslabljenim motoričkim sposobnostima. Kompatibilan je s većinom prijenosnih, stolnih i tablet računala koja mogu koristiti standardni miš.
2.Vertikalni miš džojstikPosebno dizajniran miš za kretanje pokazivača kako bi odgovorio i na najlakši dodir (0,5 Newtona) radi precizne navigacije i selektovanja objekata na displeju računara. Ovaj miš je pogodan za korištenje osobama sa oslabljenim motoričkim sposobnostima.
3.Miš foottime Foot MouseUređaj za bolju pristupačnost osobama sa tjelesnim invaliditetom prilikom rada za računarom koji se može koristiti kao miš, joystick kojim se upravlja nogama i sl.
4.Bežična olovka čitanje Scanmarker AirScanmarker Air omogućava skeniranje teksta bežičnim putem na računar, telefon ili tablet.
5.Diktafon s glasovnim upravljanjemDiktafon s glasovnim upravljanjem snima i najsitnije detalje te omogućava bezbrižno uživanje u omiljenoj muzici, audio knjigama ili podcastima u slobodno vrijeme. Dostupne su i odlične mogućnosti snimanja i reprodukcije, a osobama s oštećenim vidom može pomoći u svakodnevnim aktivnostima.
6.Audio-video aplikacija za postojeće WEB straniceOmogućava titlovanje za osobe s oštećenim sluhom i sadrži video aktivaciju na zahtjev (on-demand) za krajnje korisnike koja se integriše u postojeće WEB stranice.
7.Softver za automatsko prepoznavanje govora

Softverski sistem za sintezu i automatsko prepoznavanje govora na srpskom i hrvatskom jeziku podržava Microsoft SAPI4 i SAPI5 interface, tako da se može koristiti uz sve poznatije programe za čitanje ekrana (NVDA, JAWS, Windoes-Eyes, Dolphin, ScreenReader).

8.Računarski program za uvećanje/čitanje tekstaProgram koji služi kao pomoć osobama koje su slabovidne pri upotrebi računara.
9.Taster koji se aktivira stezanjem šakeTaster namijenjen osobama sa tjelesnim invaliditetom, kojima je stezanje šake adekvatna zamjena za pritiskanje tastera, dizajniran da se aktivira kratkim i blagim stiskom šake.
10.Naočale za osobe s tjelesnim invaliditetomNaočale omogućavaju pregled, listanje i čitanje stranica na računaru (i drugim uređajima) osobama s tjelesnim invaliditetom.
11.Tastatura prilagođena osobama sa tjelesnim invaliditetomTastatura posebno namijenjena za pomoć pri radu osobama sa tjelesnim invaliditetom.
12.Prenosiva video
elektronska lupa
Lagana, sklopiva elektronska lupa sa autofokus kamerom od 14mp koja daje visoko kvalitetnu sliku jednostavnu za čitanje sa uvećanje do 31 puta i pogodna je za osobe s oštećenim vidom.
13.NotebookNotebook, kao kompaktniji uređaj od laptopa, osobama s invaliditetom omogućava veću mobilnost i duži rad baterije.
14.TabletTableti mogu olakšati svakodnevnicu osobama s invaliditetom. Tablete je moguće koristiti za različite svrhe, od upravljanja nekim drugim pomagalima i uređajima, pa do osnovnih radnji poput surfanja Internetom i korištenja različitih dokumenata tokom studiranja.
15.Brajeva tastaturaBrajeva tastatura može da u potpunosti zamijeni standardnu računarsku tastaturu. Ova tastatura sadrži Brajev displej sa 40 ćelija i tastaturu urađenu u tzv. perkins stilu.
16.Prenosiva induktivna petlja za osobe sa oštećenjem sluhaSistem induktivne petlje pomaže korisnicima slušnih aparata da čuju zvuk jasnije i to na način da reducira ili potpuno isključuje pozadinske zvukove. Korisnik se na taj način može usmjeravati prema govorniku i tako slušati samo govornika bez pozadinske buke, što doprinosi boljoj komunikaciji i zaštiti privatnosti korisnika.
17.Bežični mikrofonBežični mikrofon spada u   kategoriju  uređaja  s  visokim  radnim  ciklusom/uređaja  za  kontinuirano  odašiljanje, a moguće ga je koristiti u različite svrhe kako bi se poboljšao kvalitet svakodnevnih aktivnosti osoba s invaliditetom.
18.GoPro HeroGoPro Hero kamera je trenutno jedna od najpopularnijih kamera na svijetu, izuzetno je kompaktna i jednostavna za upotrebu u različitim situacijama.
19.Web kameraWeb kamera je kamera koja prenosi slike u stvarnom vremenu koristeći video calling program. Web kamera je vrsta video kamere koja se direktno spaja na računar u svrhu prenosa video signala preko Interneta. Može se koristiti za prenos vizuelno kontakta kod razgovora preko Interneta, tj.  neke vrste programa za instant razmjenu poruka.

UPS

KATALOG ASISTIVNE TEHNOLOGIJE UREDA ZA PODRŠKU STUDENTIMA UNIVERZITETA U SARAJEVU

 

 


Guide