Akademski kalendar

- Dan Stomatološkog fakulteta
- Početak nastave zimskog semestra i prijem brucoša u studijskoj 2017/2018 godini
- Dan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije
- Dan Mašinskog fakulteta
- Dan Ekonomskog fakulteta

Studij