Rektorat

Rektor

Prof. dr. Rifat Škrijelj

Biografija sa bibliografijom - Prof. dr. Rifat Škrijelj

Program rada za mandatni period 2016-2020. godine

Program rada za mandatni period 2020-2024. godine

Program rada za mandatni period 2020-2024. godine (eng.)

Prorektori

Prof. dr. Dženana Husremović, prorektorica za nastavu i studentska pitanja

Biografija - Prof. dr. Dženana Husremović

Prof. dr. Mirza Dautbašić, prorektor za naučnoistraživački rad

Biografija - Prof. dr. Mirza Daubašić

Prof. dr. Enita Nakaš, prorektorica za međunarodnu saradnju

Biografija - Prof. dr. Enita Nakaš

Prof. dr. Dušanka Bošković, prorektorica za kvalitet

Biografija - Prof. dr. Dušanka Bošković

Prof. dr. Tamara Karača Beljak, prorektorica za umjetnost, umjetničkoistraživački rad, kulturu i sport

Biografija - Prof. dr. Tamara Karača Beljak

Prof. dr. Tarik Zaimović, prorektor za finansije

Biografija - Prof. dr. Tarik Zaimović

Hamdo Solo, BA, student-prorektor

Biografija - Hamdo Solo, BA

Generalni sekretar
Kenan Filipović

Izvršni direktor
Prof. dr. Sahrudin Sarajčić

Rukovodilac Jedinice za internu reviziju

Ekrem Čagalj, dipl. ecc.

Šef kabineta rektora
Miroslav Živanović