Studij

Nagrade studentima

IZVOD IZ PRAVILNIKA O PRIZNANJIMA I NAGRADAMA UNIVERZITETA U SARAJEVU


Priznanja Univerziteta u Sarajevu (u daljnjem tekstu: priznanja Univerziteta) mogu se, pod uvjetima i postupcima utvrđenim ovim pravilnikom, dodijeliti svršenim studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa, akademskom i naučnom osoblju Univerziteta u Sarajevu kao i domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima.


Priznanja Univerziteta u Sarajevu za svršene studente Univerziteta u Sarajevu su:
- Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu

Priznanje Zlatna značka dodjeljuje se za postignuti izuzetan uspjeh u studiju studentima fakulteta i akademija Univerziteta u Sarajevu koji su u redovnom roku završili: a) I ciklus studija do 30. 09. kalendarske/studijske godine u kojoj su redovno ovjerili posljednji semestar, s tim da im srednja/prosječna ocjena iz svih položenih ispita u toku studija, uključujući i ocjenu završnog rada, nije manja od 9,50 (devetzarezpedeset/devetipo); b) II ciklus studija do 30. 09. kalendarske/studijske godine, s tim da im srednja/prosječna ocjena iz svih položenih ispita u toku I i II ciklusa studija, uključujući i ocjenu završnog rada, nije manja od 9,50 (devetzarezpedeset/devetipo).

- Srebrena značka Univerziteta u Sarajevu
Priznanje Srebrena značka dodjeljuje se za postignuti uspjeh u studiju studentima fakulteta i akademija Univerziteta u Sarajevu koji su u redovnom roku završili: a) I ciklus studija do 30. 09. kalendarske godine u kojoj su redovno ovjerili posljednji semestar, s tim da im srednja/prosječna ocjena iz svih položenih ispita, uključujući i ocjenu završnog rada, nije manja od 9 (devet); b) II ciklus studija do 30. 09. kalendarske godine u kojoj su redovno ovjerili posljednji semestar, s tim da im srednja/prosječna ocjena iz svih položenih ispita u toku I i II ciklusa studija, uključujući i ocjenu završnog rada, nije manja od 9,00 (devet).

- Povelja Univerziteta u Sarajevu
U slučaju da na nekom od fakulteta ili akademija nijedan student ne završi studij sa odličnim uspjehom do 30. 09. kalendarske/studijske godine u kojoj je redovno ovjerio posljednji semestar, najboljem studentu tog fakulteta ili akademije, a čija je srednja/prosječna ocjena manja od 9,00, dodjeljuje se Povelja Univerziteta u Sarajevu.

 

Fond „Suada Dilberović“

Na prijedlog Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu, Senat Univerziteta je 2009. godine jednoglasno podržao inicijativu da svi studenti prilikom upisa u sve godine izvrše uplatu u iznosu od 5,00 KM za rad Fonda „Suada Dilberović“ putem kojeg će se stipendirati socijalno ugroženi studenti svih visokoškolskih ustanova Univerziteta u Sarajevu. Tokom godina svog postojanja ovaj fond se finansirao, pored uplata studenata i nastavnog osoblja, i iz sredstava donatora raznih domaćih i stranih kompanija koji su značajnim sredstvima pomogli rad ovog fonda. Od svog osnivanja stipendije iz ovog fonda koristilo je preko 500 socijalno ugroženih studenata Univerziteta u Sarajevu. Univerzitet u Sarajevu je planirao u narednom periodu raspisati novi konkurs, čime će se ova lijepa tradicija nastaviti i pokazati društvena i socijalna odgovornost šire akademske zajednice za studente koji se nalaze u teškoj materijalnoj situaciji. Značaj ovog fonda jeste i u tome što je koncept i način iz kojeg se ovaj fond finansira izuzetno rijedak ne samo u regionu nego i šire, jer zaista mali broj univerziteta zajedno sa svojim studentima i uposlenicima finansira socijalno ugroženu studentsku populaciju.

 

Fond „Akademik Edhem Čamo“

Fond „Akademik Edhem Čamo“ osnovan je odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu akademske 2007/08. godine s ciljem podsticanja naučnoistraživačkog, stručnog i umjetničkog rada studenata.
Nagrade iz ovog fonda dodjeljuju se za:


- podršku studentskim naučnoistraživačkim radovima, projektima, umjetničkim ostvarenjima i drugim oblicima studentskog stvaralaštva na Univerzitetu u Sarajevu;
 - izuzetan uspjeh studenta ili grupe studenata u predstavljanju Univerziteta, javnom nastupu ili djelovanju (dramska, filmska, likovna, muzička, sportska grupa, udruženja studenata i sl.).

Do sada je ovu nagradu dobilo preko 60 studenata Univerziteta u Sarajevu. Opravdanost postojanja ovakvog fonda pokazala se i time što su neki od nagrađenih radova pronašli i praktičnu primjenu kao patent. Univerzitet u Sarajevu će i dalje nastojati da afirmira studente koji iskazuju afinitete i interes za ovu vrstu istraživanja i umjetničkih ostvarenja, te će stoga u skorom periodu raspisati novi konkurs za ovaj fond.