Istraživanje i saradnja

Bilateralni sporazumi o saradnji

Naš Univerzitet njeguje saradnju sa mnogim visokoobrazovnim institucijama širom Evrope, Amerike, Afrike, Bliskog i Dalekog Istoka kroz različite programe, projekte, asocijacije, kao i kroz bilateralnu saradnju. 

Kako može doći do sklapanja međunarodne saradnje (bilateralnih sporazuma) između UNSA i inostrane institucije

  • Pokretanje inicijative za sklapanje sporazuma

Služba za međunarodnu saradnju (dalje Služba) je pripremila Uputstvo za pokretanje i odobravanje inicijative za potpisivanje međunarodnog sporazuma o saradnji i o pristupanju različitim vrstama sarađivačkih mreža i inicijativa (na dnu). Ukoliko postoji interes za sklapanjem saradnje i potpisivanja sporazuma sa međunarodnim obrazovnim institucijama, postupak je sljedeći:

  1. Predlagač (najčešće nastavno osoblje sa članice UNSA preko vlastitih kontakata ili susreta ili putem dopisa od inostrane institucije) može inicirati saradnju slanjem ispunjenog Zahtjeva (na dnu) putem protokola Rektorata UNSA (primatelj: Služba za međunarodnu saradnju);
  2. Služba pokreće anketu među članicama u cilju obavještavanja o mogućoj saradnji i iskazivanju interesa i podrške za potpisivanjem sporazuma;
  3. Nakon što kroz anketu dobijemo saglasnost za sklapanjem sporazuma, Služba priprema materijal o potencijalnoj saradnji i dostavlja Senatu UNSA na odobrenje;
  4. Senat UNSA odobrava potpisivanje sporazuma (ili može da ne odobri ili da traži dopunu) te tada Služba, u komunikaciji sa budućom partnerskom inostranom institucijom, priprema tekst sporazuma; 
  5. Nakon usaglašavanja teksta, dogovara se potpisivanje;
  6. Potpisani sporazum Služba zadržava u arhivi, a isti je dostupan na oficijelnoj web stranici Univerziteta u Sarajevu (ispod).

Napomena: za pokretanje bilateralne saradnje u okviru Erasmus+ programa, ide se putem otvorenog poziva Evropske komisije.

  • Potpisnik sporazuma

Na osnovu Odluke Senata UNSA, međuinstitucijske bilateralne sporazume za koje postoji interes isključivo jedne (pod)organizacione jedinice potpisuje dekan/esa, direktor/ica fakulteta, akademije, centra ili instituta UNSA i u tom slučaju sporazum ne mora ići na Senat. Međuinstitucijske sporazume koje ugovaraju dvije ili više članica, odnosno UNSA, potpisuje rektor. Odluke Senata su dostupne na dnu stranice. Bez obzira na potpisnika, Univerzitet u Sarajevu u svojoj evidenciji mora imati originale svih potpisanih sporazuma.

Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi

Zahvaljujući aktivnom učešću našeg univerziteta u programu Erasmus+ (međunarodna kreditna mobilnost), naša Služba je administrirala sklapanje i implementiranje sporazuma sa preko 200 visokoobrazovnih institucija širom Evrope (iz grupe "programskih zemalja"). Dolazeći iz "partnerske zemlje", Univerzitet u Sarajevu je ostvario učešće u ključnoj aktivnosti KA107 koja je pokrivala period 2014-2021/2022. Trenutno se potpisuju novi sporazumi u okviru KA171 sa mnogim novim, ali i starim partnerskim institucijama. 

Bilateralni sporazumi (memorandumi o razumijevanju)

Ispod je data lista svih partnerskih visokoobrazovnih institucija sa kojima imamo potpisane bilateralne sporazume / protokole / memorandume o razumijevanju koji podrazumijevaju različite oblike saradnje, izgradnje kapaciteta i razmjene studenata i osoblja obje institucije.

Albanija

UniverzitetGrad
Univerzitet u Skadru | više...Skadar
Univerzitet Aleksandër Moisiu u Draču | više...Drač

Austrija

UniverzitetGrad
Univerzitet u Innsbrucku | više...Innsbruck
Univerzitet "Alpe Adria" u Klagenfurtu | više ...Klagenfurt
Univerzitet u Grazu | Više...Graz
Tehnički univerzitet u Grazu | Više ...Graz

Australija

UniverzitetGrad
RMIT Univerzitet | više...Melbourne

Azerbejdžan

UniverzitetGrad
Ada Univerzitet | više...Baku

 

Bjelorusija

UniverzitetGrad
Bjeloruska državna poljoprivredna akademija | više ...Gorki

Crna Gora

UniverzitetGrad
Univerzitet Crne Gore | više...Podgorica
Fakultet primjenjene fizioterapije Univerziteta Crne Gore | više ...Igalo

Egipat

UniverzitetGrad
Ain Shams Univerzitet | više...Kairo

Finska

UniverzitetGrad
Univerzitet Istočne Finske | više...Joensuu i Kupio

Francuska

UniverzitetGrad
Univerzitet u Avignonu | više...Avignon
Katolički univerzitet u Lilleu | više...Lille
Tehnološki univerzitet u Compiegneu | više...Compiegne
Univerzitet u Tuluzu 1 Capitole | više ...Tuluz
Univerzitet Pariz 8 | više...Pariz

Grčka

Univerzitet Grad
Univerzitet u Patri | više ...Patras
Evropska organizacija za javno pravo (EPLO) | više ...Atina

Hrvatska

UniverzitetGrad
Sveučilište u Rijeci | više...Rijeka
Sveučilište u Splitu | više...Split
Sveučilište "Sjever" | više...Koprivnica
Institut "Ruđer Bošković" | više...Zagreb
Sveučilište u Zagrebu | više...Zagreb
Zdravstveno veleučilište Zagreb | više ...Zagreb
Sveučilište "Josip Juraj Strossmayer"  u Osijeku | više...Osijek
Veleučilište Velika Gorica | više ...Velika Gorica
Visoka škola za sigurnost s pravom javnosti | više...Zagreb
Hrvatski institut za povijest | više...Zagreb
Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu | više...Split

Indonezija

UniverzitetGrad
Univerzitet odbrane Indonezije | više...Bogur
Univerzitet u Indoneziji | više...Jakarta

Irak

UniverzitetGrad
Univerzitet u Babilonu | više...Hilah, Babilon

Iran

UniverzitetGrad
Univerzitet u Teheranu | više...Teheran
Institut za humanističke nauke i kulturne studije u Teheranu (IHCS) | više...Teheran

Italija

UniverzitetGrad
Univerzitet u Rimu Sapienza | više...Rim
Univerzitet Iuav u Veneciji | više... Venecija
Univerzitet u Milanu Bicocca | više...Milano
Univerzitet Tuscia | više...Vitebro
Univerzitet Tor Vergata u Rimu | više...Rim
Univerzitet u Moliseu | više...Campobasso
Udruženje "Rondine Citadella della Pace" | više...Arezzo
Univerzitet u Napulju | više...Napulj
Univerzitet u Bolonji | više...Bolonja
Univerzitet IULM u Milanu | više...Milano
Poliarte Akademija likovnih umjetnosti i dizajna | više...Ankona
Univerzitet Federico II u Napulju | više...Napulj
Univerzitet u Katanji | više...Katanja

Japan

UniverzitetGrad
Meijii Univerzitet više...Tokio
Sophia Univerzitet više...Tokio

Jordan

UniverzitetGrad
Tehnološki univerzitet "Princeza Sumaya" | više...Aman

Katar

UniverzitetGrad
Međunarodni centar za međuvjerski dijalogDoha

Kazahstan

UniverzitetGrad
Nacionalni poljoprivredni univerzitet više...Almaty

Kina

UniverzitetGrad
Zhongnan Univerzitet za pravo i ekonomiju više...Wuhan
Sjeverozapadni pedagoški univerzitetGansu Sheng
Sporazum o osnivanju Konfućijevog instituta UNSA 

Kosovo*

UniverzitetGrad
AAB Univerzitet | više...Priština
Univerzitet u Prizrenu "Ukshin Hoti" | više...Prizren
Univerzitet Haxhi Zeka | više...Peć
Univerzitet "Hasan Prishtina" u Prištini | više...Priština

*Rezolucija Vijeća sigurnosti broj 1244.

Kuvajt

Univerzitet Grad
Univerzitet u Kuvajtu više...Kuvajt

Mađarska

UniverzitetGrad
Univerzitet u Debrecenu | više...Debrecen

Malezija

UniverzitetGrad
Human Life Advancement Foundation | više...Kuala Lumpur

Njemačka

UniverzitetGrad
Univerzitet Aalen | više...Aalen
Friedrich-Alexander Univerzitet | više...Erlangen-Nurnberg
Univerzitet u Kotbusu | više...Kotbus
Univerzitet u Kasselu | više...Kassel
Univerzitet u Stuttgartu | više...Stuttgart
Univerzitet Georg August u Goettingenu | više...Goettingen
m&i Klinikgruppe Enzensberg | više...Ichenhausen
Univerzitet u Wurzburgu | više...Wurzburg
Philipps Univerzitet u Marburgu | više... Marburg

Norveška

UniverzitetGrad
Univerzitet u Oslu | više...Oslo

Palestina

UniverzitetGrad
Al-Quds univerzitet više...Abu Dis

Pakistan

UniverzitetGrad
Nacionalni univerzitet za nauku i tehnologiju (NUST) | više...Islamabad

Poljska

UniverzitetGrad
Ekonomski univerzitet u Varšavi | više...Varšava
Univerzitet u Vroclavu | više...Vroclav
AGH Univerzitet | više...Krakov
Tehnički univerzitet u Lublinu | više...Lublin

Rumunija

UniverzitetGrad
Univerzitet u Bukureštu | više...Bukurešt
Valachia univerzitet u Targovistu | više...Targovište
Univerzitet Babeş-Bolyai | više...Cluj-Napoca
Stefan cel Mare Univerzitet u Suceava | Više...Suceava
Lucian Blaga Univerzitet u Sibiu | Više...Sibiu

Rusija

UniverzitetGrad
Državni pedagoški univerzitet S. A. Jesenjin u Rjaznu | više...Rjazn
Državna medicinska akademija u Iževsku | više...Iževsk

Sjedinjene Američke Države

Univerzitet Država/Grad
Univerzitet u Arizoni više...Arizona
Central State Univerzitet,Sinclair visoka škola,Univerzitet u Daytonu Wright State Univerzitet više... 
Univerzitet Južne Karoline više...Aiken
Univerzitet Shenandoah više...Winchester,Virginia
Loyola Univerzitet više...Čikago
Međunarodni institut islamske misli više...Virdžinia
Univerzitet u Misuriju - St. LouisSt. Louis
BH-American Community CenterChicago

Sjeverna Makedonija

UniverzitetGrad
Univerzitet Sveti Kliment Ohridski | više...Bitola
Univerzitet "St Čiril i Metodije" u Skoplju | više...Skoplje
Evropski univerzitet | više...Skoplje

Slovačka

UniverzitetGrad
Matej Bel Univerzitet | više...Banska Bistrica
Univerzitet u Trnavi | više...Trnava

Slovenija

UniverzitetGrad
Univerzitet u Ljubljani | više...Ljubljana
Univerzitet u Mariboru | više...Maribor
Univerzitet u Primorskoj | više...Primorska
Fakultet zdravstvenih nauka | više...Gradec
Nacionalni institut za biologiju | više...Ljubljana

Srbija

UniverzitetGrad
Univerzitet u Beogradu | više...Beograd
Univerzitet u Novom Sadu | više...Novi Sad
Univerzitet u Nišu | više...Niš
Naučni institut za veterinarstvo Srbije | više...Beograd
Institut za noviju istoriju Srbije | više...Beograd
Državni univerzitet u Novom Pazaru | više...Novi Pazar

Sudan

UniverzitetGrad
Karary univerzitet više...Omdurman

Španija

UniverzitetGrad
Univerzitet u Barseloni | više...Barselona
Univerzitet u Granadi | više...Granada
Complutense Univerzitet u Madridu | više... Madrid
Univerzitet Camilio Jose Cela | više...Madrid
Univerzitet u Gironi | Više...Girona
Escuela Universitaria de Artes TAI | Više...Madrid

Švedska

UniverzitetGrad
Univerzitet u Malmu | više...Malmo
Umea Univerzitet | više...Umea

Švicarska

UniverzitetGrad
Univerzitet u Ženevi | više...Ženeva

Turska

UniverzitetGrad
Univerzitet u Ankari | više...Ankara
Ankara Yildirim Beyazit Univerzitet | više...Ankara
Univerzitet Ege | više...Izmir
Univerzitet Hacettepe | više...Ankara
Univerzitet Manisa Celal Bayar | više...Manisa
Univerzitet Medipol u Istanbulu | više...Istanbul
Univerzitet Sinop | više...Sinop
Univerzitet Suleyman Demirel | više...Isparta
Midle East Tehnički Univerzitet (METU) | više...Ankara
Ondokuz Mayis Univerzitet | više...Samsun
Univerzitet u Trakiji | više...Edirne
Dokuz Eylul Univerzitet | više...Izmir
Istinye Univerzitet | više...Istanbul
Univerzitet Erzincan Binali Yildirim | više...Erzincan
Univerzitet primijenjenih nauka Isparta | više...Isparta
Tehnički univerzitet u Istanbulu | više...Istanbul
Bezmialem Vakif univerzitet | više...Istanbul
Koč Univerzitet | više ...Istanbul
Uludag univerzitet u Bursi | više...Bursa
Marmara univerzitet | višeIstanbul
Univerzitet u Istanbulu | višeIstanbul
Univerzitet Ibn Haldun | više...Istanbul
Aydin Adnan menderesi Univerzitet | više...Aydin
Kutahya Dumlupinar Univerzitet | više...Kutahya
Univerzitet - Industry Cooperation Centers Platform of Turkey | višeAdana
Zonguldak Bülent Ecevit Univerzitet | više...Zonguldak
Ataturk Univerzitet | Više...Erzurum

Ujedinjeni Arapski Emirati

UniverzitetGrad
Zayed Univerzitet više...Dubai

Ukrajina

UniverzitetGrad
Državni univerzitet V.N.Karazin u Harkovu | više...Harkov
Donjecki institut za željeznički saobraćaj Ukrajinske državne akademije za željeznički saobraćaj | više...Donjeck

Velika Britanija

UniverzitetGrad
Centar za islamske nauke u Oksfordu | više...Oksford
Nottingham Trent Univerzitet | više...Nottingham