Istraživanje i saradnja

Pristup bazama podataka

Pristup naučnim bazama podataka za uposlenike i studente Univerziteta u Sarajevu

Univerzitet u Sarajevu, u saradnji i uz podršku Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, obezbjeđuje pristup citatnim i agregatnim bazama podataka koje zajednici nastavnika, istraživača, studenata i saradnika našeg univerziteta omogućavaju pristup najnovijoj tekućoj produkciji naučnih časopisa i knjiga (monografskih publikacija), kao i bibliografsko-citatnim bazama koje omogućavaju praćenje novih istraživanja (servisi tekućih upozorenja). Na raspolaganju su i servisi selektivne diseminacije informacija, pri čemu svi nastavnici, saradnici i studenti mogu imati svoj istraživački profil i na dnevnoj ili sedmičnoj osnovi dobivati automatizirana obavještenja o njihovom polju interesiranja. Agregatne baze punog teksta osiguravaju pristup cjelovitim izdanjima časopisa i knjiga.

Obezbijeđen je pristup sljedećim bazama podataka:

Web of Science: bibliografska i citatna baza podataka koja u svoja tri indeksa, Social Sciences Citation Index, Science Citation Index i Arts and Humanities Citation Index, pokriva više od 18.500 recenziranih časopisa. Omogućava praćenje produkcije sa najvišim impakt faktorima, kao i citatne analize koje su od iznimne važnosti za nastavnike i saradnike prilikom priprema njihovih radova za objavljivanje u eminentnim publikacijama, a omogućen je pristup sljedećim citatnim indeksima WoS Core Collection:

 • Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) --1994-present    
 • Social Sciences Citation Index (SSCI) --1994-present 
 • Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) --1994-present 
 • Emerging Sources Citation Index (ESCI) --2015-present

SCOPUS: bibliografska i citatna baza za istraživanje recenziranih objava u naučnim časopisima. Scopus ima ugrađene alate koji omogućavaju istraživačima da učinkovito prate, analiziraju i vizueliziraju istraživanja lako i na razini detaljnosti po njihovom izboru. Scopus nudi istraživačima brz, jednostavan i sveobuhvatan izvor za potporu istraživanjima u poljima tehničkih, medicinskih i društvenih nauka, te umjetnosti i humanističkih nauka. Scopus nudi pristup na preko 23.000 naslova časopisa od preko 5.000 izdavača, preko 3.800 časopisa u otvorenom pristupu, te preko 33 miliona zapisa.

Science Direct: jedna od vodećih multidisciplinarnih baza podataka koja omogućava pretragu cjelovitih tekstova i bibliografskih informacija iz područja prirodnih, tehničkih i medicinskih nauka. Science Direct nudi preko 15 miliona publikacija u preko 3.800 časopisa i serijskih publikacija, te preko 37.000 knjiga.

EBSCO: agregatna platforma istraživačkih baza podataka, naučnih časopisa, magazina i elektronskih knjiga. Organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu ostvaruju pristup na sljedeće EBSCOhost baze podataka i e-knjiga:

 1. Academic Search Ultimate
 2. Business Source Ultimate
 3. CAB Abstracts 1990 - present
 4. MasterFILE Premier
 5. Newspaper Source
 6. Health Source: Academic & Nursing Edition
 7. Health Source: Consumer Edition
 8. ERIC
 9. MEDLINE
 10. eBook Academic Subscription Collection
 11. eBook Business Subscription Collection
 12. Central and Eastern European Academic Source
 13. EBSCO Discovery Service (without OPAC)
 14. Library Information, Science and Technology Abstracts 
 15. GreenFILE 
 16. European Views of the Americas: 1493 to 1750
 17. American Doctoral Dissertations: 1933-1955

CEEOL – Central and Eastern European Online Library: repozitorij koji nudi specijalizirane i sveobuhvatne kolekcije radova u cjelovitom tekstu iz oblasti društvenih i humanističkih nauka te umjetnosti iz centralne i istočne Evrope. Riječ je o preko 2.200 naslova iz oblasti društvenih i humanističkih nauka iz 34 zemlje, te preko 600.000 radova objavljenih na preko 30 jezika.

HeinOnline: baza podataka cjelovitog teksta iz područja prava i srodnih nauka. Sadrži više od 250.000 dokumenata od historijskih do službenih publikacija, a značajan dio sadržaja čini i više od 2.600 serijskih publikacija iz područja prava.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Službu za naučnoistraživački rad na broj telefona 033/565-123 ili putem e-maila: nir@unsa.ba