Istraživanje i saradnja

Erasmus Plus

Erasmus+_logo

erasmus

Erasmus+ poziv za projektne prijave 2023

Evropska Komisija je otvorila poziv za podnošenje projektnih prijedloga za 2023. godinu u okviru Erasmus+ programa koji uključuje mobilnost u svrhu učenja za pojedince, saradnju organizacija i institucija, podrška razvoju politike i saradnje, Jean Monnet, Sport. 


Erasmus Statement Policy - uskoro

ECHE Charter - uskoro


Erasmus+ je obrazovni „kišobran“ program Evropske unije. Zašto „kišobran”? Zato što se sastoji od programa za obrazovanje, trening, mlade i sport koji su prije bili organizirani odvojeno, a sada su integrirani i globalni (jer prelaze granice zemalja Evropske unije). Tačnije, sastoji se od sedam bivših programa Evropske komisije i kao takav nudi više mogućnosti za saradnju nego što su to ovi programi nudili pojedinačno. Erasmus+ nudi širok spektar prilika za studente, akademsko i nenastavno osoblje da studiraju ili obave praksu u inostranstvu, drže predavanja, profesionalno usavršavaju kao i izgradnju kapaciteta i stvaranje mreža saradnje između visokoobrazovnih institucija zemalja članica Evropske unije i ostalih zemalja svijeta.

Kako bi se ostvarili ciljevi programa Erasmus+ provodi mnoge aktivnosti, od kojih su najpopularnije (i nama dostupne):

 • Ključna aktivnost 1: mobilnost pojedinaca u svrhu učenja
 • Ključna aktivnost 2: saradnja za inovacije i razmjenu dobrih praksi (izgradnja kapaciteta)
 • Ključna aktivnost 3: podrška reformi politika
 • Jean Monnet: sektor visokog obrazovanja (samo područje evropskih integracija)
 • Sport: partnerstva saradnje

Erasmus+ i Univerzitet u Sarajevu

Univerzitet u Sarajevu se pojavljuje kao jedno „tijelo“ u ovom programu (bez obzira da li se prijavljuje fakultet ,akademija, centar, institut). Iako se mnogi projekti implementiraju na (pod)organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu, prilikom prijavljivanja na ove pozive prijava se popunjava ispred Univerziteta koji ima svoj učesničke identifikacijske informacije. Više informacija o načinu prijavljivanja objašnjeno je na: https://www.unsa.ba/istrazivanje-i-saradnja/medunarodna-saradnja/prijava-na-medjunarodne-projekte


Ključna aktivnost 1: mobilnost pojedinaca u svrhu učenja

Erasmus+ je program EU kojim se promoviše mobilnost u obrazovnom polju i nudi studentima mnoge mogućnosti da steknu dragocjeno obrazovno iskustvo van mjesta studiranja, dok osoblju iz akademske zajednice nudi mogućnost profesionalnog usavršavanja i sticanja međunarodnog iskustva na partnerskim institucijama. Promoviše se i kulturna razmjena između studenata i osoblja svih nacija. Erasmus+ program je namijenjen studentima i osoblju visokoobrazovne institucije. Detaljnije o mobilnosti je objašnjeno na https://www.unsa.ba/istrazivanje-i-saradnja/medunarodna-saradnja/mobilnost-studenata-i-osoblja.


Ključna aktivnost 2: saradnja za inovacije i razmjenu dobrih praksi (izgradnja kapaciteta)

Saradnja za inovacije i razmjenu dobrih praksi (izgradnja kapaciteta)

Svakako najpopularnije aktivnosti u okviru ove ključne aktivnosti su izgradnja kapaciteta i strateško partnerstvo. Obje aktivnosti podrazumijevaju svojevrsni nastavak nekadašnjeg Tempus projekta, a cilj im je podrška modernizaciji, dostupnosti i internacionalizaciji visokog obrazovanja u partnerskim zemljama, promocija saradnje između programskih zemalja i kvalifikovanih /prihvatljivih partnerskih zemalja (kao i između prihvatljivih partnerskih zemalja međusobno), promocija dobrovoljnog približavanja sa kretanjima u visokom obrazovanju u EU, promocija kontakata između ljudi, interkulturalne svijeti i razumijevanja.

Projekti izgradnje kapaciteta su transnacionalni projekti saradnje, zasnovani na multilateralnim partnerstvima, prvenstveno između ustanova visokog obrazovanja iz programskih i partnerskih zemalja. Izgradnja kapaciteta (kao i prethodni Tempus) je zadržala podjelu nа zаjedničke i strukturne, zаvisno od togа koliko se široko postаvljаju njihovi ciljevi. U središtu pаžnje su unаpređenje i modernizаcijа visokog obrаzovаnjа pаrtnerskih zemаljа Evropske unije, kojima pripada i Bosna i Hercegovina.

 • Zajednički projekti djeluju na mikro nivou i namijenjeni su posebno ustanovama visokog obrazovanja u partnerskim zemljama koje mogu da učestvuju u Programu. Oni su usmjereni na modernizaciju i reformu ustanova visokog obrazovanja kroz aktivnosti kao što su:
  • Razvijanje novih kurikuluma ili unapređivanje postojećih;
  • Unapređivanje sistema upravljanja i menadžmenta;
  • Izgradnja odnosa između ustanova visokog obazovanja i društveno-ekonomskih aktera.
 • Strukturni projekti djeluju na makro nivou i usmjereni su na nacionalne sisteme i politike visokog obrazovanja u partnerskim zemljama. Oni uključuju aktivnosti kao što su:
  • Modernizacija politika, upravljanja i menadžmenta sistema visokog obrazovanja;
  • Jačanje odnosa između sistema visokog obrazovanja i šireg društveno-ekonomskog okruženja.

Projekti mogu uključiti, kada je to od značaja, i nevladine organizacije, mala i srednja preduzeća i sve druge organizacije koje imaju vezu sa ustanovama visokog obrazovanja. Grant je namijenjen podršci sljedećim troškovima u vezi sa implementacijom projekta:

 • Troškovima osoblja (Staff cost)
 • Putnim troškovima i troškovima boravka (Travel Costs and cost of Stay)
 • Troškovima opreme (Equipment Costs)
 • Ostalim direktnim i indirektnim troškovima (Direct and Indirect costs).

Univerzitet u Sarajevu je aktivni učesnik u ovoj aktivnosti, i kao koordinator i kao partner projekta. Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu pred svaki poziv pripremi i ažurira brošuru Uputstvo za pripremanje projektne prijave Univerziteta u Sarajevu za Erasmus+ poziv, kao i instrukcije za prijavu čime administracijski olakšavamo komunikaciju između Rektorata i potencijalnih projektnih kooridnatora naših članica koji žele da se prijave na otvoreni poziv.

Korisne informacija o prijavi za projekte izgradnje kapaciteta možete naći na https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-0_en


Ključna aktivnost 3: podrška reformi politika


Jean Monnet: sektor visokog obrazovanja (samo područje evropskih integracija)

Jean Monnet projekti u okviru programa Erasmus+ imaju cilj da promovišu izvrsnost u nastavi i istraživanju za oblasti studija Evropske unije širom sveta. Studije Evropske unije obuhvataju studije Evrope u cjelini, sa posebnim naglaskom na procesu evropskih integracija, pri čemu uzimaju u obzir spoljašnje i unutrašnje aspekte. One se takođe bave ulogom Evropske unije u globalizovanom svijetu i u promovisanju aktivnog evropskog građanstva i dijaloga između ljudi i kultura. Jean Monnet projektima podstiče se dijalog između akademskog svijeta i kreatora evropskih politika.

Prema zvaničnom Vodiču programa Erasmus+, ključne oblasti koje mogu biti obuhvaćene Jean Monnet aktivnostima su:

 • regionalne komparativne EU studije,
 • EU studije komunikacionih i informacionih tehnologija,
 • ekonomske EU studije,
 • EU studije istorije,
 • EU studije interkulturalnog dijaloga,
 • interdisciplinarne EU studije,
 • EU studije međunarodnih odnosa i diplomatije,
 • EU studije prava i
 • političke i administrativne EU studije.

Druge oblasti, poput sociologije, filozofije, religije, geografije, književnosti, umjetnosti, prirodnih nauka, zaštite životne sredine, globalnih studija i druge, mogu se naći u Jean Monnet projektima kada uključuju nastavu ili istraživanje o EU ili kada doprinose evropeizaciji nastavnih planova.

Projekti se dijele na:

 • Jean Monnet module,
 • Jean Monnet katedre,
 • Jean Monnet centre izuzetnosti,
 • Jean Monnet podršku institucijama i asocijacijama,
 • Jean Monnet mreže (debata sa akademskim svijetom) i
 • Jean Monnet projekte za debatu sa akademskim svijetom.
 • Jean Monnet projekti mogu da obuhvate organizaciju kurseva, istraživanja, konferencija i publikacija u oblasti studija Evropske unije.

Više informacija o Jean Monnet programima možete naći na sljedećem linku: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet/


Sport: partnerstva saradnje

Aktivnostima u području sporta podupiru se:

 • Partnerstva, čiji je cilj borba protiv dopinga na lokalnoj razini, posebno u rekreativnim okruženjima kao što su amaterski sport i fitnes, podupiranje prevencije i podizanja svijesti među učesnicima uključenim u borbu protiv namještanja utakmica te inovativni pristup suzbijanju nasilja i rješavanju problema rasizma i nesnošljivosti u sportu. Svrha je tih partnerstava također podržati provedbu načela EU-a o dobrom upravljanju, Smjernica EU-a o dvostrukim karijerama sportaša, strategijama EU-a u području socijalnog uključivanja i jednakih mogućnosti te Smjernicama EU-a o fizičkoj aktivnosti, u cilju poticanja sudjelovanja u sportu i fizičkim aktivnostima;
 • Neprofitna evropska sportska događanja, na kojima su određene organizacije zadužene za pripremu, organizaciju i praćenje određenog događanja. Uključene aktivnosti obuhvaćat će organizaciju aktivnosti osposobljavanja za sportaše i volontere tijekom priprema za događanje, svečanosti otvaranja i zatvaranja, popratne aktivnosti uz sportsko događanje (konferencije, seminari) te provedbu tradicionalnih aktivnosti, kao što je ocjenjivanje ili izrada budućih planova;
 • Jačanje baze dokaza za izradu politika putem studija; prikupljanje podataka, ankete, mreže; konferencije i seminari kojima se širi dobra praksa iz zemalja učesnika u programu i sportskih organizacija i jačanje mreža na razini EU-a kako bi nacionalni članovi tih mreža imali koristi od sinergija i razmjena s partnerima;
 • Razgovor s mjerodavnim evropskim učesnicima, pri čemu je godišnji Sportski forum EU-a glavna aktivnost planirana u okviru razgovora, koji okuplja oko 300 učesnika na razini EU-a. Mogu se organizirati i drugi ad-hoc sastanci i seminari važni za osiguranje optimalnog razgovora sa dionicima u sportu;
 • Podrška sportskim predsjedničkim događanjima koja su organiziraju države članice EU-a koje imaju semestar predsjedništva EU-a.

Više informacija o ovoj aktivnosti dostupno je na: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport