Istraživanje i saradnja

Erasmus Plus

Erasmus+_logo

ECHE Charter

Slijedom uspješne prijave Univerziteta u Sarajevu za novo Erasmus+ programsko razdoblje, Evropska komisija dodijelila je Univerzitetu u Sarajevu Erasmus Povelju u visokom obrazovanju 2021-2027 (ECHE) - više.

Erasmus povelja u visokom obrazovanju 2021-2027

Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027


ERASMUS+ poziv za dostavljanje projektnih prijava u 2024. godini

Programski Erasmus+ vodič 2024 | HR | ENG 


Erasmus+ je obrazovni „kišobran“ program Evropske unije. Zašto „kišobran”? Zato što se sastoji od programa za obrazovanje, trening, mlade i sport koji su prije bili organizirani odvojeno, a sada su integrirani i globalni (jer prelaze granice zemalja Evropske unije). Tačnije, sastoji se od sedam bivših programa Evropske komisije i kao takav nudi više mogućnosti za saradnju nego što su to ovi programi nudili pojedinačno. Erasmus+ nudi širok spektar prilika za studente, akademsko i nenastavno osoblje da studiraju ili obave praksu u inostranstvu, drže predavanja, profesionalno usavršavaju kao i izgradnju kapaciteta i stvaranje mreža saradnje između visokoobrazovnih institucija zemalja članica Evropske unije i ostalih zemalja svijeta.

Kako bi se ostvarili ciljevi programa Erasmus+ provodi mnoge aktivnosti, od kojih su najpopularnije (i nama dostupne):

  • Ključna aktivnost 1: mobilnost pojedinaca u svrhu učenja
  • Ključna aktivnost 2: saradnja za inovacije i razmjenu dobrih praksi (izgradnja kapaciteta)
  • Ključna aktivnost 3: podrška reformi politika
  • Jean Monnet: sektor visokog obrazovanja (samo područje evropskih integracija)
  • Sport: partnerstva saradnje

Da li Bosna i Hercegovina učestvuje u Erasmus+ programu?

Da, iako je svoje početne aktivnosti imala još od 2007. godine kroz Erasmus Mundus Action 2, naša zemlja (i naše visokoobrazovne institucije) učestvuje u Erasmus+ programu od 2014. godine kao zemlja „partner“ i ulazi u saradnju sa „programskim“ zemljama.

Programske zemlje

  • Programske zemlje su Erasmus destinacije u koje studenti i osoblje našeg univerziteta mogu ići na razmjenu. Radi se o sljedećim zemljama: Austrija, Belgija, Bugarska, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Irska, Island, Italija, Kipar, Latvija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunija, Sjeverna Makedonija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španija, Švedska i Turska. Sve ostale zemlje koje nisu navedene nisu dostupne za međunarodnu mobilnost.  

Partnerske zemlje

  • sve ostale zemlje svijeta uključujući i Zapadni Balkan (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Crna Gora)

Erasmus+ i Univerzitet u Sarajevu

Univerzitet u Sarajevu se pojavljuje kao jedno „tijelo“ u ovom programu (bez obzira da li se prijavljuje fakultet ,akademija, centar, institut).

Erasmus kod: BA SARAJEV01
PIC: 995549995
OID: E10186799

Iako se mnogi projekti implementiraju na (pod)organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu, prilikom prijavljivanja na ove pozive prijava se popunjava ispred Univerziteta koji ima svoj učesničke identifikacijske informacije. Više informacija o načinu prijavljivanja objašnjeno je na: https://www.unsa.ba/istrazivanje-i-saradnja/medunarodna-saradnja/prijava-na-medjunarodne-projekte


Ključna aktivnost 1: MOBILNOST POJEDINACA

Erasmus+ je program EU kojim se promoviše mobilnost u obrazovnom polju i nudi studentima mnoge mogućnosti da steknu dragocjeno obrazovno iskustvo van mjesta studiranja, dok osoblju iz akademske zajednice nudi mogućnost profesionalnog usavršavanja i sticanja međunarodnog iskustva na partnerskim institucijama. Promoviše se i kulturna razmjena između studenata i osoblja svih nacija. Erasmus+ program je namijenjen studentima i osoblju visokoobrazovne institucije. Detaljnije o mobilnosti je objašnjeno na https://www.unsa.ba/istrazivanje-i-saradnja/medunarodna-saradnja/mobilnost-studenata-i-osoblja.

Šta je to razmjena ili međunarodna mobilnost?

Međunarodna mobilnost ili razmjena podrazumijeva boravak studenata, nastavno, naučnog, umjetničkog ili nenastavnog osoblja sa Univerziteta u Sarajevu (UNSA) na inostranoj instituciji u svrhu obrazovnog i profesionalnog usavršavanja. Najčešće se radi o boravku studenata na nematičnoj instituciji u trajanju od jednog do dva semestra u cilju dobijanja akademskih kredita (ECTS). Po povratku, očekuje se da se ostvareni rezultati u inostranstvu priznaju na matičnoj instituciji kako bi student nesmetano nastavio studiranje. Kad je u pitanju osoblje, riječ je od boravku na nematičnoj instituciji u trajanju od nekoliko dana u cilju držanja predavanja (nastavno osoblje) te profesionalnog usavršavanja, i sličnih aktivnosti (npr. staff week). Na ovaj način, razvija se dobra saradnja između zemalja koje promovišu mobilnost u obrazovnom polju te promoviše kulturna razmjena između studenata i osoblja svih nacija.

Kako dolazi do međunarodne mobilnosti?

Uslov za međunarodnu mobilnost je postojanje potpisanog sporazuma između UNSA i inostrane partnerske institucije iz navedenih zemalja (iznad). Potpisivanju sporazuma prethodi zajednička prijava prema Evropskoj Komisiji koju pripremaju UNSA i inostrana institucija skoro godinu dana prije nastojeći da opravdaju uspostavljanje saradnje i buduće međunarodne mobilnosti. Evropska Komisija razmatra poslanu prijavu i, u slučaju pozitivne ocjene, odobrava budžet za finansiranje mobilnosti, nakon čega slijedi potpisivanje sporazuma.

O kakvoj se finansijskog podršci radi?

Student ili osoblje UNSA koji se prijave i dobiju mobilnost, dobijaju i finansijku podršku koja se sastoji od mjesečne stipendije za studente i dnevnica za osoblje, te putnih troškova za oboje. Detaljnije…

Kako mogu učestvovati u Erasmus+ programu?

Ako ste student upisan u jedan od studijskih ciklusa (prvi, integrisani, drugi i treći) ili osoblje u radnom odnosu (u punom radnom vremenu) na UNSA, imate mogućnost da se prijavite na otvorene konkurse koje objavljuje Služba za međunarodnu saradnju našeg univerziteta na oficijelnim web i društvenim stranicama. U konkursima su sadržane informacije o inostranoj instituciji i upute kako se prijaviti. Detaljnije o mobilnosti je objašnjeno na https://www.unsa.ba/istrazivanje-i-saradnja/medunarodna-saradnja/mobilnost-studenata-i-osoblja.

Gdje mogu pronaći konkurse za razmjenu?

Svi konkursi su objavljeni na https://www.unsa.ba/stipendijehttps://www.international.unsa.ba. Napomena: postoje inostrane visokoobrazovne institucije sa kojima je (zbog sfere interesa i saradnje) Erasmus+ sporazum potpisan na nivou fakulteta, akademije, centra ili instituta UNSA. U tom slučaju, organizaciju mobilnosti vode odgovorni prodekani/koordinatori za međunarodnu saradnju na toj (pod)organizacionoj jedinici UNSA.

Sa kojim visokoobrazovnim institucijama naš univerzitet ima saradnju?

Lista visokoobrazovnih institucija sa kojima naš univerziteta (ili članica univerziteta) ima potpisan međuinstitucijski sporazum je dostupna na ovoj stranici.

Novo: Blended Intensive Programme (BIP)

Naš univerzitet može učestvovati u BIP-u, ali samo kao sending institution (dakle institucija koja može samo da šalje studente i osoblje na dešavanja u okviru projekta). Detaljnije informacije se mogu naći u Programskom vodiču (str. 62 - engleska verzija).


Ključna aktivnost 2: saradnja za inovacije i razmjenu dobrih praksi (izgradnja kapaciteta)

Saradnja za inovacije i razmjenu dobrih praksi (izgradnja kapaciteta)

Svakako najpopularnije aktivnosti u okviru ove ključne aktivnosti su izgradnja kapaciteta i strateško partnerstvo. Obje aktivnosti podrazumijevaju svojevrsni nastavak nekadašnjeg Tempus projekta, a cilj im je podrška modernizaciji, dostupnosti i internacionalizaciji visokog obrazovanja u partnerskim zemljama, promocija saradnje između programskih zemalja i kvalifikovanih /prihvatljivih partnerskih zemalja (kao i između prihvatljivih partnerskih zemalja međusobno), promocija dobrovoljnog približavanja sa kretanjima u visokom obrazovanju u EU, promocija kontakata između ljudi, interkulturalne svijeti i razumijevanja.

Korisne informacija o prijavi za projekte izgradnje kapaciteta možete naći na https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-0_en


Ključna aktivnost 3: podrška reformi politika


Jean Monnet: sektor visokog obrazovanja (samo područje evropskih integracija)

Jean Monnet projekti u okviru programa Erasmus+ imaju cilj da promovišu izvrsnost u nastavi i istraživanju za oblasti studija Evropske unije širom sveta. Studije Evropske unije obuhvataju studije Evrope u cjelini, sa posebnim naglaskom na procesu evropskih integracija, pri čemu uzimaju u obzir spoljašnje i unutrašnje aspekte. One se takođe bave ulogom Evropske unije u globalizovanom svijetu i u promovisanju aktivnog evropskog građanstva i dijaloga između ljudi i kultura. Jean Monnet projektima podstiče se dijalog između akademskog svijeta i kreatora evropskih politika.

Više informacija o Jean Monnet programima možete naći na sljedećem linku: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet/


Sport: partnerstva saradnje

Aktivnostima u području sporta podupiru se partnerstva, čiji je cilj borba protiv dopinga na lokalnoj razini, posebno u rekreativnim okruženjima kao što su amaterski sport i fitnes, podupiranje prevencije i podizanja svijesti među učesnicima uključenim u borbu protiv namještanja utakmica te inovativni pristup suzbijanju nasilja i rješavanju problema rasizma i nesnošljivosti u sportu. Svrha je tih partnerstava također podržati provedbu načela EU-a o dobrom upravljanju, Smjernica EU-a o dvostrukim karijerama sportaša, strategijama EU-a u području socijalnog uključivanja i jednakih mogućnosti te Smjernicama EU-a o fizičkoj aktivnosti, u cilju poticanja sudjelovanja u sportu i fizičkim aktivnostima.

Više informacija o ovoj aktivnosti dostupno je na: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport