Studij

Nagrade studentima

IZVOD IZ PRAVILNIKA O PRIZNANJIMA I NAGRADAMA UNIVERZITETA U SARAJEVU

Priznanja i nagrade Univerziteta u Sarajevu (u daljnjem tekstu: priznanja Univerziteta) mogu se, pod uvjetima i postupcima utvrđenim ovim pravilnikom, dodijeliti:

 1. studentima koji su uspješno okončali prvi ciklus studija,
 2. studentima koji su uspješno okončali integrirani studij,
 3. studentima koji su uspješno okončali drugi ciklus studija,

 

 1. VRSTE PRIZNANJA I NAGRADA

 

Studentima koji su uspješno okončali studij pod tačkama a), b) i c) iz prethodnog člana, uz ispunjenje ostalih uvjeta predviđenih ovim pravilnikom, vrednujući meritokratiju, promičući izvrsnost, s ciljem postizanja boljeg uspjeha na studiju, razvijanja interesiranja kod studenata za naučnoistraživački, umjetnički i stručni rad, te podsticanja kreativnog i kritičkog mišljenja studenata, kao i za doprinos afirmaciji Univerziteta, dodjeljuju se sljedeće vrste priznanja:

 • Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu,
 • Srebrena značka Univerziteta u Sarajevu i
 • Povelja Univerziteta u Sarajevu.

 

Priznanje Zlatna značka dodjeljuje se za postignuti izuzetan uspjeh u studiju studentima fakulteta, akademija, centara Univerziteta u Sarajevu koji su u redovnom roku odbranili završni rad i završili:

 1. I ciklus studija do 30. 9. kalendarske godine, s tim da im srednja/prosječna ocjena iz svih položenih ispita u toku studija nije niža od 9,50 (devet zarez pedeset);
 2. integrirani studij do 30. 9. kalendarske godine, s tim da im srednja/prosječna ocjena iz svih položenih ispita nije niža od 9,50 (devet zarez pedeset);
 3. II ciklus studija do 30. 9. kalendarske godine, a odbranili završni rad do 1. 11. kalendarske godine, s tim da im srednja/prosječna ocjena iz svih položenih ispita u toku I i II ciklusa studija nije niža od 9,50 (devet zarez pedeset).

 

Priznanje Srebrena značka dodjeljuje se za postignuti uspjeh u studiju studentima fakulteta, akademija, centara Univerziteta u Sarajevu koji su u redovnom roku odbranili završni rad i završili:

 1. I ciklus studija do 30. 9. kalendarske  godine, s tim da im srednja/prosječna ocjena iz svih položenih ispita nije niža od 9,00 (devet);
 2. integrirani studij do 30. 9. kalendarske godine, s tim da im srednja/prosječna ocjena iz svih položenih ispita nije niža od 9,00 (devet);
 3. II ciklus studija do 30. 9. kalendarske godine, a odbranili završni rad do 1. 11. kalendarske godine, s tim da im srednja/prosječna ocjena iz svih položenih ispita u toku I i II ciklusa studija nije niža od 9,00 (devet).

 

Povelja Univerziteta u Sarajevu dodjeljuje se najboljem studentu tog fakulteta, akademije, centra, čija je srednja/prosječna ocjena niža od 9,00 (devet) u slučaju kada nijedan student ne završi studij sa uspjehom u skladu sa članovima 4. i 5. ovog pravilnika.

 

Priznanja ne mogu dobiti studenti Univerziteta koji su u posljednjoj studijskoj godini odslušali sve predmete i stekli tzv. apsolventski staž, a odbranili završni rad do 1. 11. kalendarske godine, budući da isti ne ulazi u redovan rok zakonom predviđenog trajanja studija, kao ni studenti kojima je tokom studija izrečena disciplinska mjera zbog kršenja normi predviđenih Statutom i važećim pravilnicima.

 1. U iznimnom slučaju priznanja iz prethodnog stava mogu dobiti i studenti kojima su mirovala prava i obaveze godinu dana u skladu sa opravdanim razlozima utvrđenim Statutom.