Studij

Studenti

Univerzitet u Sarajevu sa svojim organizacionim jedinicama nastoji obezbijediti okruženje u kojem je učenje usmjereno na studenta. Takvo učenje u duhu smjernica iz Leuvenskog kominikea,  zahtijeva osposobljavanje samostalnijih studenata, nova približavanja predavanja i učenja, efektivnu podršku i savjetodavne strukture, kao i nastavni plan koji je jasnije usmjeren na učenje u sva tri studijska ciklusa. Prema tome, reforma nastavnog plana će biti tekući proces koji će voditi ka visokom kvalitetu, fleksibilnom i prilagođenom individualnom putu obrazovanja. U tom duhu, stvaranjem predispozicija u stalnim promjenama nastavnih programa za ostvarenje priroritetnih ciljeva iz Strategije Evropa 2020: Pametan rast, Održivi rast, Inkluzivni rast nastojimo obezbijediti zapošljivost diplomanata i magsitranata Univerziteta u Sarajevu. Težeći ka punoj posvećenosti ranije datim smjernicama iz Praškog, Leuvenskog i Berlinskog kominikea, ističući društvenu karakteristiku visokog obrazovanja čiji je cilj da se obezbijedi jednaku mogućnost za kvalitetno obrazovanje, upisujemo nove generacije na Univerzitet u Sarajevu.

Univerzitet je posebno ponosan na diverzitet studentske populacije, posebno na uključenost studenata iz cijele Bosne i Hercegovine u nastavni proces na Univerzitetu u Sarajevu. Iako su studenti sa teritorije Kantona Sarajevu u ubjedljivoj većini  raduje činjenica da na Univerzitetu studiraju studenti iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.

Studenti UNSA