Istraživanje i saradnja

Međunarodna saradnja

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu je centralni ured sa sjedištem u Rektoratu. Osnovana je s ciljem koordinacije aktivnosti i razvoja međunarodnih odnosa s partnerskim univerzitetima i ostalim nastavnim, obrazovnim i istraživačkim institucijama i mrežama saradnje iz Evrope i svijeta.

  • Naša misija je jačanje internacionalizacije Univerziteta u Sarajevu predstavljanjem ove institucije kao savremenog univerziteta evropskog kvaliteta.
  • Naše vrijednosti se ogledaju kroz tradiciju međunarodne saradnje, kulturu otvorenosti ka stranim studentima, nastavnicima i saradnicima iz regiona, ali i šire (nekoliko stotina inostranih studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja posjeti UNSA svake godine), promovisanje vrijednosti međunarodne saradnje među studentima, nastavnicima i saradnicima ovog univerziteta i promocija raznovrsnosti studijskih programa.
  • Naša vizija se ogleda kroz jačanje liderstva u oblasti međunarodne saradnje. Sa preko 500 sporazuma o saradnji (bilateralnih ili kroz program/projekat) sa univerzitetima širom svijeta i članstvom u nekoliko značajnih međunarodnih organizacija i mreža očekujemo da će se intenzivirati mobilnost koja će omogućiti našim studentima, nastavnicima i saradnicima da iskažu svoje kvalitete na međunarodnom planu, ali i da se usavrše kroz takve kontakte.

Službu čine: