O Univerzitetu

Etički savjet UNSA

Univerzitet u Sarajevu ima nultu toleranciju za bilo koji oblik uznemiravanja i zlostavljanja.

Etički Kodeks UNSA eksplicitno zabranjuje svaki oblik diskriminacije, neposredne ili posredne, temeljen na religiji, etničkoj i nacionalnoj pripadnosti, rasi, spolu, spolnoj orijentaciji, stilu života, imovinskom stanju, porijeklu, porodičnom i bračnom statusu, drugom stanju, godinama, invalidnosti, tjelesnom izgledu, zdravstvenom stanju, političkom opredjeljenju. 

Univerzitet u Sarajevu također ima nultu toleranciju na bilo koji oblik negativnih posljedica po osobe koje prijave uznemiravanje ili zlostavljanje i koje svjedoče u postupcima protiv osoba koje su počinile uznemiravanje ili zlostavljanje.  

Univerzitet je mjesto na kojem je svakom članu univerzitetske zajednice osigurano uživanje svih ljudskih prava koja se ostvaruju unutar te zajednice, te poštivanje svih prava zajamčenih Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine. Svi članovi univerzitetske zajednice trebaju biti poštovani kao osobe u skladu sa zajamčenim pravima na život, integritet i dostojanstvo.

Prof. dr. Mirza Dautbašić, predsjednik Etičkog savjeta UNSA (2022-    )

Prof. dr. Enita Nakaš, predsjednica Etičkog savjeta UNSA (2019-2022)

 

ETIKA U NIR