Istraživanje i saradnja

Mreže i asocijacije

Međunarodne mreže i asocijacije

Mreže i asocijacije predstavljaju najčešće konzorcij visokoobrazovnih institucija u cilju uspostavljanje zajedničke saradnje i izgradnje kapaciteta kroz organizovanje različitih dešavanja i pokretanjem projekata. Članstvom u međunarodnim mrežama i asocijacijama jačaju se evropske i svjetske istraživačke institucije i doprinosi razvoju međunarodnog profila institucije. Također, institucija ulaskom u ovakve mreže i asocijacije dobija pristup različitim fondovima i prilikama za pokretanje različitih projekata i organizovanjem seminara, konferencija, kongresa i slično. Neke mreže su produkt međunarodnih obaveza koje je potpisala Bosna i Hercegovina (npr. Deklaracija u Raveni – UniADRION, Unija za Mediteran – EMUNI i sl.). 

Kako se postaje član?

Inicijativa za pristupanje mreži može doći od predstavnika mreže (trenutnog predsjedavajućeg), članice mreže/asocijacije ili interes može doći i od institucije koja želi da postane član. Prijedlog za pristupanje nekoj od mreža ili asocijacija može dati menadžment te institucije, a dok se konačna odluka donosi od strane Senata (kada je u pitanju Univerzitet u Sarajevu). Za članstvo u većini međunarodnih mreža i asocijacija potrebno je platiti članarinu koju definiše ta mreža ili asocijacija.

Međunarodne mreže i asocijacije Univerziteta u Sarajevu

Univerzitet u Sarajevu je član sljedećih mreža i asocijacija:

NazivSkraćenicaOpisWeb
Alpe Adria  Rektorska konferencijaAARC

Glavni cilj AARC-a je promoviranje transnacionalnog dijaloga i prekogranične saradnje u oblastima univerzitetsko obrazovanje i naučno-istraživački rad između visokoškolskih ustanova širom regiona, kao i transdisciplinarna saradnja sa različitim partnerima u sferama kulture, industrije, umjetnosti, poslovanja i javnih institucija. 

https://aarc.aau.at/
Adriatic Linked UniversitiesALUmALUM je osnovana u maju 2012. godine sa specifičnim željenim ciljem, a to je puna integracija između EU i balkanskog regiona Evrope i jača saradnja sa zemljama koje se nalaze na južnoj obali Sredozemnog mora.
Riječ je o inicijativi među zemljama u području obrazovanja, istraživanja i kulturnog povezivanja, usmjerena na promociju međuuniverzitetske saradnje.
http://www.alum-net.org/
Agencija frankofonih univerzitetaAUF

AUF okuplja univerzitete, univerzitetske mreže i naučnoistraživačke centre posredstvom francuskog jezika širom svijeta. Uz mrežu od 1007 članova u 119 zemalja, jedno je od najvećih udruženja visokoškolskih ustanova i istraživačkih na svijetu. Univerzitet u Sarajevu postao je članica 15. maja 2014. godine. Glavni prioritet je promocija francuskog jezika i digitalno obrazovanje. AUF također promoviše solidarnost između visokog obrzaovanja i istraživačkih institucija krzo projekte koji mijenjaju sisteme univerziteta. 

https://www.auf.org/
Balkanska asocijacija univerzitetaBUAPrimarni cilj Balkanske asocijacije univerziteta (BUA) je da kroz univerzitete, biblioteke, istraživačke centre u regionu Balkana odredi vodeću viziju budućnosti na osnovu zajedničkih globalnih vrijednosti uzimajući u obzir potrebe vremena. Osim toga, formiranje naučne mreže u oblastima jezika, kulture, umjetnosti, istorije, privrede, obrazovanja i sporta i vođenje zajedničkih naučnih radova u ovim oblastima su ciljevi BUA.http://www.baunas.org/
Konzorcij mediteranskih i afričkih univerzitetaCUAM http://www.cuam.eu/
Dunavska rektorska konferencijaDRCAktivnosti su vezane za poboljšanje visokog obrazovanja u oblastima nastave i istraživanja u regiji, a posebno unapređenje univerziteta članica uspostavom i olakšavanjem bilateralnih i multilateralnih međusobnih kontakata. Univerzitet u Sarajevu postao je član na godišnjoj konferenciji održanoj u Zagrebu 2005. godine. Ulaskom u ovu mrežu, UNSA je dobila priliku da učestvuje u različitim DRC konferencijama, radionica, ljetnim školama i da učestvuje u projektima koje financira EU.https://www.drc-danube.org/
Euromediteranski univerzitetEMUNI

EMUNI-ju je poverena misija da doprinese znanju među ljudima u regionu uspostavljanjem i negovanjem evro-mediteranskog područja visokog obrazovanja i istraživanja.

https://emuni.si/network/
Evropska asocijacija univerzitetaEUAEUA je najveća i najopsežnija organizacija koja predstavlja evropske univerzitete. Predstavlja više od 800 univerziteta i nacionalnih rektorskih konferencija u 48 evropskih zemalja. EUA igra presudnu ulogu u Bolonjskom procesu i utječe na politike EU-a o visokom obrazovanju, istraživanju i inovacijama. Univerzitet u Sarajevu je član ovog udruženja od samog osnivanja (2001. godine). https://www.eua.eu/
Global University Network for innovationGUNiGUNi je osnovan 1999. godine nakon prve UNESCO-ve Svjetske konferencije o visokom obrazovanju koju je održao UNESCO kako bi pratio i olakšao provedbu njegovih glavnih odluka. Podržavaju ga UNESCO i Katalonska asocijacija javnih univerziteta (ACUP), koja je domaćin njenog sekretarijata i predsjedništva od 2014. Misija GUNi-a je da podstiče ulogu visokog obrazovanja u društvu podržavajući obnovu svojih vizija i politika širom svijeta u uslovi javne usluge, relevantnost, društvena odgovornost i inovativnost. https://www.guninetwork.org/
Inter University Centre DubrovnikIUC DubrovnikIUC Dubrovnik je osnovana 1972. godine i služi kao most između regija u Evropi i između evropske regije i svijeta povezivanjem naučnih zajednica i povezivanjem zajednica putem nauke. Članice međusobno sarađuju i povezuju se kroz predavanja i konferencije organizovanim na IUC-u u Dubrovniku, ali i kroz mrežu od preko 170 institucija članica i saradnika, te predstavlja „solidno i plodno tlo“ za prijave za grantove, inovacije obrazovnih programa i razvoj zajedničkih programa. https://iuc.hr/
Santander Group Universities in EuropeSGroupSgroup je međunarodna neprofitna organizacija koja je osnovana 1988. godine u Španiji. Trenutno je čini 40 univerziteta iz 18 evropskih zemalja i 4 vanevropske zemlje. Univerzitet u Sarajevu je jedina institucija iz naše zemlje i regije koja je dobila poziv za članstvo (čiji je član i postala 2021. godine). UNSA ovim članstvo, dobija pomoć u pisanju projekata iz programa Erasmus+ i Horizont2020, savjetovanje u oblasti politika visokog obrazovanja, lobiranje na evropskoj sceni, direktno učešće u EU projektima, priliku za učešće (ali i organizovanje) specijalističkih seminara, raidonica i treninga.https://sgroup-unis.eu/
Mreža univerziteta jadransko-jonske regijeUniadrionUniAdrion je mreža univerziteta osnovana s ciljem stvaranja stalne veze između univerziteta i istraživačkih centara u jadransko-jonskoj regiji sa sjedištem u Ankoni, Italija. Glavni cilj je saradnja između univerziteta i istraživačkih centara s ciljem jačanja međunarodne saradnje i favoriziranja napretka kulture, nauke, obuke i istraživanja u zemljama Jadransko-jonskog bazena. Univerzitet u Sarajevu je član od osnivanja (2000. godina), a zvanično je potvrdio članstvo 2016. godine. Univerzitet u Sarajevu je predsjedavao UniAdrion mrežom u periodu 2014–2015. godine. https://www.uniadrion.net/
Mreža univerziteta iz glavnih gradova EvropeUNICAUNICA je institucionalna mreža univerziteta iz glavnih gradova Evrope. Osnovana je 1990. godine, a trenutno ga čini 51 univerzitet iz 37 glavnih gradova Evrope, koji objedinjuje preko 180.000 univerzitetskog osoblja i 2.000.000 studenata. UNICA nastoji olakšati međunarodnu saradnju i promovirati akademsko vodstvo kroz razumijevanje i razmjenu između svojih članica u cijelom Evropskom prostoru visokog obrazovanja. https://www.unica-network.eu/

Pored članstva u međunarodnim mrežama na nivou univerziteta, mnoge (pod)organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu su članice mreža koje su usko specijalizirane za oblasti kojom se bave. 

Član

Mreža/Asocijacija

Centar za interdisciplinarne studije

Globalni kampus ljudskih prava

Ekonomski fakultet

Udruženje za unapređivanje kolegijalnih škola poslovanja (AACSB)

Ekonomski fakultet

Fondacija "Europea" za razvoj menadžmenta (EFMD)

Ekonomski fakultet

Evropska mreža za akademski integritet (ENAI)

Fakultet političkih nauka

Evropska asocijacija škola za socijalni rad (EASSW)

Institut za genetičko inžinjerstvo i biotehnologiju

Međunarodni centar za genetički inžinjering i biotehnologiju (ICGEB)

Mašinski fakultet

Hrvatsko društvo za goriva i maziva

Mašinski fakultet

Udruženje inžinjera automatike (SAE)

Muzička akademija

Evropsko udruženje muzičkih konzervatorija, akademija i škola (AEC)

Muzička akademija

CEMAN mreža

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet

Asocijacija fakulteta poljoprivrednih fakulteta jugoistočne Evrope

Pravni fakultet

Pravne škole Jugoistočne Evrope (SEELS)

Pravni fakultet

Institut evropskog prava (ELI)

Stomatološki fakultet

Mreža stomatološkog programa zasnovanog na Erasmusu (NEBEOP)

Šumarski fakultet

Evropska istraživačka grupa (EVOLTREE)

Veterinarski fakultet

Evropska asocijacija za uspostavljanje veterinarskog obrazovanja (EAEVE)

Veterinarski fakultet

Veterinarska mreža za razmjenu studenata i osoblja (VETNEST)

Veterinarski fakultet

Mreža institucija za veterinarsko obrazovanje zemalja oko Sredozemlja(REEV-Med)