Istraživanje i saradnja

Mreže i asocijacije

Članstvo u mrežama jača evropske istraživačke institucije i doprinosi razvoju međunarodnog profila institucije. Univerzitet u Sarajevu je član brojnih mreža. Prijedlog za pristupanje nekoj od mreža ili asocijacija daje menadžment, a konačnu odluku donosi Senat. Neke mreže su produkt međunarodnih obaveza koje je potpisala Bosna i Hercegovina (Deklaracija u Raveni – UniADRION, Unija za Mediteran – EMUNI i sl.). 

Rb.

Član

Mreža/Asocijacija

1

Univerzitet u Sarajevu

Evropska asocijacija univerziteta – EUA

2

Univerzitet u Sarajevu

Dunavska rektorska konferencija – DRC

3

Univerzitet u Sarajevu

Globalna univerzitetska mreža za inovacije - GUNI

4

Univerzitet u Sarajevu

Euromediteranski univerzitet – EMUNI

5

Univerzitet u Sarajevu

Mreža univerziteta jadransko-jonske regije – UniAdrion

6

Univerzitet u Sarajevu

Univerziteti povezani Jadranskim  morem – ALUm

7

Univerzitet u Sarajevu

Konzorcij univerziteta Afrike i Mediterana – CUAM

8

Univerzitet u Sarajevu

Agencija frankofonih univerziteta – AUF

9

Univerzitet u Sarajevu

Rektorska konferencija Alpen-Adria – AARC

10

Univerzitet u Sarajevu

BUA – Balkanska asocijacija univerziteta

11

Centar za interdisciplinarne studije

Globalni kampus ljudskih prava

12

Ekonomski fakultet

Udruženje za unapređivanje kolegijalnih škola poslovanja (AACSB)

13

Ekonomski fakultet

Fondacija "Europea" za razvoj menadžmenta (EFMD)

14

Ekonomski fakultet

Evropska mreža za akademski integritet (ENAI)

15

Fakultet političkih nauka

Evropska asocijacija škola za socijalni rad (EASSW)

16

Institut za genetičko inžinjerstvo i biotehnologiju

Međunarodni centar za genetički inžinjering i biotehnologiju (ICGEB)

17

Mašinski fakultet

Hrvatsko društvo za goriva i maziva

18

Mašinski fakultet

Udruženje inžinjera automatike (SAE)

19

Muzička akademija

Evropsko udruženje muzičkih konzervatorija, akademija i škola (AEC)

20

Muzička akademija

CEMAN mreža

21

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet

Asocijacija fakulteta poljoprivrednih fakulteta jugoistočne Evrope

22

Pravni fakultet

Pravne škole Jugoistočne Evrope (SEELS)

23

Pravni fakultet

Institut evropskog prava (ELI)

24

Stomatološki fakultet

Mreža stomatološkog programa zasnovanog na Erasmusu (NEBEOP)

25

Šumarski fakultet

Evropska istraživačka grupa (EVOLTREE)

26

Veterinarski fakultet

Evropska asocijacija za uspostavljanje veterinarskog obrazovanja (EAEVE)

27

Veterinarski fakultet

Veterinarska mreža za razmjenu studenata i osoblja (VETNEST)

28

Veterinarski fakultet

Mreža institucija za veterinarsko obrazovanje zemalja oko Sredozemlja(REEV-Med)