Istraživanje i saradnja

LibGuides

Platforma za online biblioteke Zapadnog Balkana je izuzetno inovativan i jedinstven skup bibliotečkih resursa i stručnih sadržaja koji mogu koristiti, dijeliti i dalje razvijati biblioteke Univerziteta u Sarajevu.

Koristeći ovaj izvanredni resurs i platformu, razvili smo niz resursa. Platforma je pionirski poduhvat biblioteka u regionu Zapadnog Balkana. Oni su sada dio međunarodne zajednice SpringShare, jedinstvenog globalnog resursa koji podržava preko 120.000 biblioteka iz 80 zemalja i koji eksponencijalno raste.

O platformi https://lnss-projects.eu/bal/western-balkan-online-library-platform/

Predmetni vodiči Univerziteta u Sarajevu su dostupni na https://lnss-bosnia-herzegovina.libguides.com/?b=g&d=a