Univerzitet u Barseloni, Španija

Rok

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Univerzitet u Barseloni
 • Erasmus kod: E BARCEL01
 • Država: Španija
 • Period boravka: ljetni semestar 2021/2022 (trebaju biti iskorištene do jula 2022.)
 • Ponuđene studijske oblasti: sve što je dostupno na jeziku na kojem možete pratiti (osim medicine i zdravstvenih nauka)
 • Kontakt za više informacija o partnerskom univerzitetu: cmansilla@ub.edu
 • Više o univerzitetu:


 • Ko se može prijaviti:
  • studenti bachelor i master studija UNSA
 • Ukupan broj stipendija:
  • studenti: 3

 • Način prijave: 
  • Od ovog kruga konkursa za mobilnost (2021/2022), kandidati će se moći prijaviti na dvije visokoobrazovne institucije u ukupnoj ponudi, gdje je potrebno naznačiti prioritet (prvi i drugi izbor). Ukoliko se prijavljujete na obje opcije, dostavljate dva nominacijska pisma i dva ugovora o učenju (studenti), odnosno ugovora o mobilnosti (osoblje), dok ostale dokumente ne trebate „duplirati“.   

Provjerite u online pozivu Univerziteta u Barseloni dodatne informacije.


 • Konkurs objavljen: 05. oktobar 2021. godine
 • Rok za prijavu: 29. oktobar 2021. godine

Pročitajte za više informacija: