Altinbaš Univerzitet, Turska

Rok

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Altinbaš Univerzitet
 • Erasmus kod: TR ISTANBU38
 • Država: Turska
 • Period boravka: ljetni semestar 2021/2022 (februar – juli 2022)
 • Ponuđene studijske oblasti: političke nauke, javna administracija, pravo, medicina, farmacija, stomatologija
 • Kontakt za više informacija o partnerskom univerzitetu: ecem.barlak@altinbas.edu.tr
 • Više o univerzitetu:


 • Ko se može prijaviti:
  • studenti bachelor, master i PhD studija UNSA
 • Ukupan broj stipendija:
  • studenti: 1

 • Način prijave: 
  • Da biste se prijavili na ovaj konkurs potrebno je da ispunite online obrazac i dostavite tražene dokumente putem emaila na erasmus@unsa.ba.
  • Ispod su navedeni dokumenti koje trebate dostaviti, a na linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/ možete preuzeti formulare i naći objašnjenja kako ih pripremiti i ko treba da ih potpiše.
  • Od ovog kruga konkursa za mobilnost (2021/2022), kandidati će se moći prijaviti na dvije visokoobrazovne institucije u ukupnoj ponudi, gdje je potrebno naznačiti prioritet (prvi i drugi izbor). Ukoliko se prijavljujete na obje opcije, dostavljate dva nominacijska pisma i dva ugovora o učenju (studenti), odnosno ugovora o mobilnosti (osoblje), dok ostale dokumente ne trebate „duplirati“.   
 • Studenti
  • Online obrazac
  • Dokumenti:
   • Nominacijsko pismo
   • Izjava o prethodnoj mobilnosti
   • Ugovor o učenju
   • Dokaz o poznavanju stranog jezika
   • Prepis ocjena
   • Sken pasoša
   • CV biografija

 • Konkurs objavljen: 05. oktobra 2021. godine
 • Rok za prijavu: 06. decembar 2021. godine

Pročitajte za više informacija: