GEOBIZ projekat | Jačanje kapaciteta akademskih institucija za bolji odgovor na potrebe geoinformatičke industrije

GEOBIZ projekat | Jačanje kapaciteta akademskih institucija za bolji odgovor na potrebe geoinformatičke industrije

GEOBIZ Erasmus+ program: Higher Education – International Capacity Building

(Business driven problem-based learning for academic excellence in geoinformatics)

N° 610225-EPP-1-2019-1-HR-EPPKA2-CBHE-JP

1

Glavni cilj GEOBIZ projekta (https://geobiz.eu/) je jačanje kapaciteta akademskih institucija za bolji odgovor na potrebe geoinformatičke industrije u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Moldaviji i Crnoj Gori sa naglaskom na sljedeće aspekte:

 • Uspostavljanje novih i inovativnih oblika saradnje biznisa i akademije za podršku interakciji u procesima nastave/učenja u geoinformatici.
 • Uspostavljanje poslovno-akademske platforme koja podržava izvrsnost u geoinformatici.
 • Razvijanje inovativnih programa obuke nastavnika i praktičnih metodologija nastave/učenja i sadržaja u tehnološki zasnovanim kursevima geoinformatike koji su oslonjeni na potrebe i iskustvo privrede.
 • Implementacija najsavremenijih tehnika u nastavnom procesu iz oblasti geoinformatike.

Za postizanje glavnog cilja, definirani su specifični ciljevi projekta i do sad je implementirano sljedeće:

 • Na Univerzitetu u Sarajevu su organizirane dvije radionice sa predstavnicima poslovnog sektora iz oblasti geodezije i geoinformatike u cilju poboljšanja poslovno-akademske saradnje. Potpisan je Sporazum o poslovnoj saradnji između Univerziteta u Sarajevu i tri javna te četiri privatna preduzeća iz domena geodezije i geoinformatike, što predstavlja solidnu osnovu za buduću uspješniju saradnju poslovnog i akademskog sektora.
 • Nastavnici su učestvovali na uspostavljenim interaktivnim programima obuke za nastavnike na kursevima iz geoinformatike po bolonjskim standardima, a koji su dizajnirani u saradnji sa poslovnim partnerima iz projekta.
 • Stvoreni su tehnološki preduslovi za kvalitetniju edukaciju studenata, (uspostavljena/proširena je geoinformatička laboratorija) za Univerzitet u Sarajevu – Građevinski fakultet.
 • Razvijeni su i pilotirani modernizirani silabusi univerzitetskih predmeta (praktični dio). Razvijeni su kursevi cjeloživotnog učenja koji će se implementirati do kraja projekta.
 • Instalirana je tehnološka platforma za razmjenu primjera praktičnih zadataka iz geoinformatike među univerzitetima iz partnerskih država.
 • Ugrađena je kultura kontrole kvaliteta u projektu, njegovih rezultate i ishoda.
 • Omogućeni su adekvatni alati upravljanja za ispravnu implementaciju projekta.

GEOBIZ tim sa Univerziteta u Sarajevu - Građevinski fakultet bio je domaćin projektnim aktivnostima tokom međunarodne konferencije 13. Dana BHAAAS (Bosnian-Herzegovinian Academy of Art and Sciences, Sarajevo, od 23. do 26. juna 2022.

Organiziran je 16. PBM sastanak na Građevinskom Fakultetu (Slika 1) 23.06.2022;  Projekat je prepoznao značaj ove međunarodne konferencije te je u želji da poveća svoju vidljivost i kroz  dva simpozija održana 24.06. 2022., koji su tematski vezani, te projekat je financijski podržao konferenciju i oglašen kao srebrni sponzor . GEOBIZ Workshop o poslovno-akademskoj saradnji (slika 2) i Sastanak o napretku projekta (slika 3 i 4) održani su 25.06.2022.

1

Slika 1: 16-ti GEOBIZ PBM sastanak organiziran je u hibridnoj formi na

Univerzitetu u Sarajevu - Građevinski fakultet

 

2

Slika 2: GEOBIZ Workshop o poslovno-akademskoj saradnji u Sarajevu (drugi krug) – Elvira Ćurić, Msc. Geodezije, prezentira javnu ustanovu Zavod za prostorno uređenje grada Mostara, potpisnika Sporazuma o poslovnoj saradnji sa UNSA.

3

Slika 3: 10-ti GEOBIZ sastanak o napretku organiziran u hibridnoj formi:  Lucia Capitana prezentira sljedeći 11-ti Progress meeting planiran za Chishinau, Moldavija.

4

Slika 4. Učesnici 10-tog GEOBIZ sastanka o napretku i Workshopa o poslovno - akademskoj saradnji u oblasti  geoinformatike na Univerzitetu u Sarajevu – Ekonomski fakultet, 24.06.2022.