Održana 4. zajednička naučna konferencija zemalja Zapadnog Balkana

4. zajednička naučna konferencija zemalja Zapadnog Balkana

4th Joint Science Conference – Western Balkan Process JSC – WBP
(Italija, Rim, 30. 05–01. 06. 2018. godine)

U organizaciji Njemačke nacionalne akademije Leopoldina i Italijanske akademije nauka The Accademia dei Lincei u Rimu je od 30. maja do 2. juna 2018. godine u okviru „Procesa za Zapadni Balkan“ održana četvrta po redu zajednička naučna konferencija (4th Joint Science Conference – Western Balkan Process JSC – WBP). 
Na konferenciji su sudjelovali predstavnici nacionalnih akademija nauka i umjetnosti, rektorskih konferencija, kao i istaknuti naučnici (distinguished reseachers). 
Bosna i Hercegovina, sa svojim predstavnicima, aktivno je sudjelovala u „Procesu“, a ove godine su na poziv Njemačke nacionalne akademije Bosnu i Hercegovinu predstavljali predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine akademik Miloš Trifković (član Ekspertne grupe u okviru JSC – WBP), rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj, prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr. Biljana Antunović, te predstavnici istaknutih naučnika iz Bosne i Hercegovine: prof. dr. Almir Maljević, prof. dr. Adnan Efendić i doc. dr. Erna Karalija. 
 
Tema ovogodišnje konferencije je bila „Put je cilj: Konvergencija, kohezija i kooperacija u jugoistočnoj Evropi“ (The path is the goal: convergence, cohesion and cooperation in south east europe). Na konferenciji se raspravljalo o konkretnim načinima pružanja podrške i stvaranja jednakih mogućnosti mladim naučnicima i istraživačima iz država Zapadnog Balkana za unapređenje znanja i vještina u cilju dostizanja i održavanja naučne izvrsnosti. S tim u vezi, na ovoj konferenciji istaknut je značaj pokretanja rada zasebne istraživačke fondacije kreirane na prethodnom sastanku (Western Balkan Research Foundation), kao i povedena rasprava o načinu poboljšanja kooperacije u svrhu ekonomske i naučne konvergencije i kohezije. Osnovna ideja jeste akcioni plan za pametni rast Zapadnog Balkana (Western Balkans Action Plan for Smarth Growth). Prof. dr. Adnan Efendić je bio moderator  sekcije „Konvergencija i kohezija u jugoistočnoj Evropi“ u okviru koje je diskutirano o razvoju konvergencijskih mehanizama i instrumenata kohezije za jugoistočnu Evropu. Zaključci ovog panela će biti prezentirani na političkom samitu zemalja Zapadnog Balkana u Londonu u julu 2018. 

4. zajednička naučna konferencija zemalja Zapadnog Balkana
4. zajednička naučna konferencija zemalja Zapadnog Balkana
4. zajednička naučna konferencija zemalja Zapadnog Balkana
4. zajednička naučna konferencija zemalja Zapadnog Balkana
4. zajednička naučna konferencija zemalja Zapadnog Balkana