Promocija knjiga i predavanje prof. dr. Igora Dude na Filozofskom fakultetu UNSA

Datum događaja
26
Okt

Centar za historijska istraživanja (CeHiS) u saradnji sa Udruženjem za modernu historiju (UMHIS) najavljuje promociju dvije knjige “Socijalizam na kućnom pragu. Mjesna zajednica i svakodnevica društvenog samoupravljanja u Jugoslaviji” (autor prof.dr.Igor Duda) i “Mikrosocijalizam. Mikrostrukture jugoslavenskoga socijalizma u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih” (ur. prof.dr. Igor Duda). 

O knjigama, koje je objavila izdavačka kuća “Srednja Europa” iz Zagreba, će pored autora govoriti promotori: akad.prof. dr. Husnija Kamberović (Univerzitetu u Sarajevu - Filozofski fakultet, Odsjek za historiju) i dr. Edin Omerčić (Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju). Moderator promocije prof. dr. Amra Šačić Beća (Univerzitetu u Sarajevu - Filozofski fakultet, Odsjek za historiju).

Nakon promocije gost Centra za historijska istraživanja prof.dr. Igor Duda (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli - Filozofski fakultet, Odsjek za povijest) će održati predavanje na temu “"Mjesna zajednica: aktiviranje susjedstva u jugoslavenskom društvenom samoupravljanju"

Promocija i predavanje biti će održano u četvrtak 26.10.2023. u malom amfiteataru (sala 30) na Univerzitet u Sarajevu - Filozofski fakultet u period od 14 – 16 sati.

Kratka biografija prof.dr. Igora Dude:

Igor Duda (Pula, 1977) redovni je profesor na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, gdje je kao znanstveni novak primljen 2001. godine. Od 2012. istraživač je u sveučilišnom Centru za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma, čiji je suosnivač i pokretač mnogih aktivnosti. Od 2011. vanjski je suradnik Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, od 2021. Research Fellow na Leibnizovu Institutu za istraživanje istočne i jugoistočne Europe (IOS Regensburg). Bavi se poviješću svakodnevice i društvenom povijesti socijalističke Jugoslavije, ponajviše temama slobodnog vremena, turizma, potrošačke kulture, životnog standarda, djetinjstva, oblikovanja socijalističkog čovjeka i sudjelovanja građana u društvenom samoupravljanju.

1

2