Konferencija „Zašto pamtiti?“

Konferencija „Zašto pamtiti?“ u julu u Sarajevu
Datum događaja
12
Jul

Konferencija „Zašto pamtiti?“ bavit će se složenim i spornim pitanjima s kojima se suočavaju postkonfliktna društva. Šta treba da pamtimo, šta da zaboravimo i, na kraju krajeva, zašto? Kako se traumatične prošlosti mogu baviti sadašnjošću na produktivan način? Istražit će ulogu javno vidljivog sjećanja i njegovog potencijalnog utjecaja na pitanja kao što su pomirenje i liječenje nakon sukoba, te kako, svjesno ili nesvjesno, procesi sjećanja oblikuju sadašnjost i budućnost. Ova pitanja pamćenja (i zaborava) su intenzivno politička i imaju dalekosežne posljedice, te su stoga ove debate vitalne za institucije kulturnog pamćenja koje se bave prošlošću kako bi dale smisao sadašnjosti i izgradile mirniju budućnost.

Konferencija će se održati od 12. do 15. jula u Sarajevu, u Historijskom muzeju i hotelu Europe. Sve detalje konferencije možete pronaći na ovom linku.