Konferencija „Etika Pomirenja–Europske Perspektive“

Datum događaja
24
Aug

Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu, u saradnji sa Katoličkim bogoslovnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, i udruženjem Societas Ethica sa Univerziteta Uppsala, Kraljevina Švedska, organizuje konferenciju pod nazivom „Etika pomirenja–europske perspektive“, koja će biti održana u hotelu „Holiday“ u Sarajevu, u periodu 24-27.8.2023. Svoje referate izložiće pedesetak inostranih i domaćih stručnjakinja i stručnjaka najrazličitijih naučnih profila. Ovaj naučni skup biće posvećen etici pomirenja s posebnim osvrtom na evropska iskustva i perspektive društvenih, političkih i vjerskih sukoba. Sarajevo je već zbog svoje prošlosti, ali i sadašnjosti, idealno mjesto susreta filozofa, teologa, i teoretičara koji se bave primijenjenom etikom. Potreba za znanstvenim dijalogom o ovoj temi je velika, umnogome i zbog aktualnih tragičnih događaja u Ukrajini, koji izazove pomirenja iznova stavljaju u prvi plan.

Dodatak