Konferencija: AI - TREBAMO LI SE BOJATI?

Konferencija: AI - TREBAMO LI SE BOJATI?
Datum događaja
30
Nov

Brzi razvoj vještačke inteligencije otvara nove perspektive u medicinskim istraživanja, dijagnostici, terapiji i upravljanju zdravstvenim podacima, te s tim u vezi Univerzitet u Sarajevu - Farmaceutski fakultet (UNSA-FFSA) je u saradnji sa Društvom za medicinski i biološki inžinjering u Bosni i Hercegovini (DMBIUBIH) organizovao konferenciju za stručnjake, studente, doktore medicine, magistre farmacije, doktore stomatologije i druge zdravstvene radnike o tome kako optimalno iskoristiti vještačku inteligenciju (AI) u poboljšanju zdravstvene njege. Ovaj događaj će pružiti platformu za razmjenu ideja i iskustava, te će doprinijeti razvoju stručnosti i razumijevanja AI u medicinskim i farmaceutskim disciplinama u Bosni i Hercegovini i regiji.

  • Upoznajte se sa osnovama vještačke inteligencije.

  • Saznajte kako AI revolucionizira farmaciju, medicinu i stomatologiju.

  • Sudjelujte u radionicama s AI alatima.

  • Razmijenite iskustva s vodećim stručnjacima iz industrije.

  • Povežite se s budućim trendovima u zdravstvu.

Družimo se sa:

  • Studentima medicine, farmacije i stomatologije.

  • Zdravstvenim radnicima željni proširivanja znanja o AI.

  • Stručnjacima iz područja vještačke inteligencije i tehnologije u zdravstvu.

  • Predstavnicima Ministarstva zdravstva i Ministarstva za nauku.

 

Sudjelujte u oblikovanju budućnosti zdravstvene njege uz pomoć vještačke inteligencije.

Link za registraciju: https://shorturl.at/gyD59