Javno predavanje profesorice Judy Pace

Datum događaja
09
Nov

Profesorica Judy Pace sa Univerziteta u San Fanciscu, koja trenutno boravi na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu kao gostujuća profesorica u okviru programa Fulbright Global Scholar Award, održaće javno predavanje na temu Teaching Controversial Issues through Case Study and Film. Predavanje će se održati 9. 11. 2023. godine sa početkom u 14 sati na Filozofskom fakultetu UNSA u sali 74.

1