Filozofski fakultet

Adresa
Franje Račkog 1
Email
dekanat@ff.unsa.ba

Filozofski fakultet je osnovan 1950. godine čiji se nastavno-naučni proces odvija na osnovnim i kombiniranim studijskim programima koji mogu biti jednopredmetni i dvopredmetni. Filozofski fakultet je od svog osnivanja pa sve do danas bio i ostao mjesto intenzivnog naučnoistraživačkog rada i brojnih aktivnosti povezanih sa razvojem i promocijom filozofskih, socioloških i historijskih oblasti, kao i oblasti historije umjetnosti, te arheoloških, pedagoških, psiholoških, filoloških, lingvističkih oblasti, ali i primijenjene lingvistike, metodike nastave, književnohistorijskih i bibliotečkih nauka i naučnoistraživačkog rada iz tih područja.

Koncept studiranja: 3 + 2 + 3

Odsjeci:
Odsjek za anglistiku
Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik
Odsjek za filozofiju
Odsjek za germanistiku
Odsjek za historiju
Katedra za historiju/povijest umjetnosti
Katedra za arheologiju
Odsjek za književnosti naroda Bosne i Hercegovine
Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
Odsjek za orijentalnu filologiju
Odsjek za pedagogiju
Odsjek za psihologiju
Odsjek za romanistiku
Odsjek za slavenske jezike i književnosti
Odsjek za sociologiju

 

Odgovorna osoba
Dekan: prof. dr. Kenan Šljivo

43.8550842, 18.4044522