Zbornik radova „Muzika u društvu” od sada i na online platformi

Zbornik radova „Muzika u društvu” od sada i na online platformi

Dragi autori i čitatelji,

sa zadovoljstvom vas obavještavamo da je OJS online platforma našeg 23 godine mladog Zbornika radova „Muzika u društvu” sada u funkciji na adresi: zbornik.mas.unsa.ba.
 
Prva publikacija na platformi je naše posljednje izdanje:
11. Zbornik radova „Muzika u društvu”
Muzika – nacija – identitet
Urednice: dr. Amra Bosnić, dr. Nerma Hodžić-Mulabegović, dr. Naida Hukić
Izdavači: Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu
Muzikološko društvo Federacije Bosne i Hercegovine
Sarajevo, 2020.
 
ISSN: 2303-5722 (Print)
ISSN: 2744-1261 (Online)
ISBN 978-9958-689-27-7 (Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu)
ISBN 978-9926-8541-0-2 (Muzikološko društvo Federacije BiH)
COBISS.BH-ID 41947398
 
Indeksiran u:
RILM Répertoire International de Littérature Musicale
EBSCO Music Index with Full Text
 
Na platformi možete pronaći i tekstove 10. broja, dok će prethodna izdanja biti dostupna u online formi u predstojećim mjesecima.

Podsjećamo vas i da će poziv za radove za 12. izdanje Zbornika radova „Muzika u društvu” biti objavljen u toku ove sedmice.

Uz zahvalnost urednicama i autorima, a onda i našim čitaocima, pozivamo vas da i dalje pratite publikacije Muzikološkog društva FBiH i Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu.
 
Uredništvo
Zbornik radova „Muzika u društvu”

1