VIII Studentski kongres Hrana-Ishrana-Zdravlje | Najava i poziv za učešće

VIII Studentski kongres Hrana-Ishrana-Zdravlje | Najava i poziv za učešće

Datum događaja: 09.-11. novembar 2023.

Zadovoljstvo nam je obavijestiti akademsku zajednicu BiH da će se u periodu od 09. do 11. novembra 2023. u Sarajevu održati VIII Studentski kongres Hrana-Ishrana-Zdravlje s međunarodnim učešćem.

Organizatori kongresa su fakulteti grupacija medicinskih nauka, prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka i humanističkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Studentski kongres Hrana-Ishrana-Zdravlje promovira univerzalne vrijednosti zajedništva i multidisciplinarnog pristupa u osiguranju zdravstveno ispravne hrane i adekvatne prehrane kao osnovnih preduslova osiguranja i unapređenja zdravlja stanovništva. Kongres se priprema i realizira uz aktivno učešće studenata fakulteta – organizatora skupa, čime je ostvaren i edukativni cilj razvijanja znanja i vještina potrebnih za uspješnu pripremu i realizaciju naučnih skupova kao značajnog oblika akademskog djelovanja.

Prijava radova za VIII Studentski kongres Hrana-Ishrana-Zdravlje je u još uvijek otvorena. Pozivamo studente da prijave svoje radove, a sve ostale da nas prate na web stranici www.hranaishranazdravlje.ba i društvenim mrežama (https://www.facebook.com/hiz2018/ i https://www.instagram.com/hiz.official/)

Studentski kongres Hrana-Ishrana-Zdravlje ne naplaćuje kotizaciju za učešće i realizira se uz podršku fakulteta-organizatora skupa, Univerzitetskog tele-informatičog centra (UTIC) Univerziteta u Sarajevu i sponzora.

Predsjednik organizacionog odbora

Dr. sc. Faruk Čaklovica, profesor emeritus

1