Veterinarski fakultet UNSA posjetila delegacija Instituta za higijenu i tehnologiju mesa (INMES)

Veterinarski fakultet UNSA posjetila delegacija Instituta za higijenu i tehnologiju mesa (INMES)

Dana 22. jula 2021. godine na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu boravila je delegacija Instituta za higijenu i tehnologiju mesa (INMES) iz Begrada. Pomenuti institut je jedna od najopremljenijih i najkompetentnijih institucija iz oblasti kvaliteta i sigurnosti hrane i hrane za životinje u regionu. Delegaciju instituta je predvodila direktorica dr. sc. Vesna Đorđević.

Pored direktorice sastanku su prisustvovali dr. sc. Saša Janković, rukovodilac Odjeljenja za ispitivanje rezidua i dr. sc. Branko Velebit, rukovodilac Odjeljenja za mikrobiološka i molekularno-biološka ispitivanja. Sa Veterinarskog fakulteta sastanku su pored dekana prof. dr. Muhameda Smajlovića prisustvovali i šef Instituta prof. dr. Almedina Zuko, menadžer kvaliteta prof. dr. Aida Kavazović, prodekan za osiguranje kvaliteta prof. dr. Davor Alagić te šefovi laboratorija koje se bave kvalitetom i sigurnošću hrane.

Tokom sastanka razgovarano je o laboratorijskim kapacitetima institucija, zajedničkom nastupu na tenderima koje raspisuju državne institucije te saradnji na naučno-istraživačkim projektima, kao i razmjeni i obukama stručnog osoblja.

Delegacija INMES-a je posjetila laboratorije Instituta u zgradi Fakulteta, kao i na lokaciji Stup. Na zaključnom sastanku su dogovoreni svi elementi buduće saradnje koji će biti predmet potpisivanja Ugovora o saradnji. Drugog dana posjete organizirana je posjeta Agenciji za sigurnost hrane BiH koja se nalazi u Mostaru. Direktor Agencije dr. sc. Džemil Hajrić je u toku sastanka upoznao goste sa nadležnostima i aktivnostima ove državne institucije te je dogovorena saradnja o vršenju laboratorijskih analiza koje trenutno nije moguće realizirati u laboratorijama koje se nalaze na prostoru BiH.

 

 
Veterinarski fakultet UNSA posjetila delegacija Instituta za higijenu i tehnologiju mesa (INMES)
Veterinarski fakultet UNSA posjetila delegacija Instituta za higijenu i tehnologiju mesa (INMES)
Veterinarski fakultet UNSA posjetila delegacija Instituta za higijenu i tehnologiju mesa (INMES)
Veterinarski fakultet UNSA posjetila delegacija Instituta za higijenu i tehnologiju mesa (INMES)