Uspješno održana Međunarodna IUFRO konferencija "Gospodarenje jelom i borom u promjenjivom okruženju: rizici i mogućnosti"

Uspješno održana Međunarodna IUFRO konferencija Gospodarenje jelom i borom u promjenjivom okruženju: rizici i mogućnosti

U organizaciji Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u periodu 19-22.09.2022. godine u Sarajevu održana je Međunarodna IUFRO (Međunarodna unija naučnoistraživačkih institucija iz oblasti šumarstva) konferencija: Fir and pine management in the changeable environment: risks and opportunities - Gospodarenje jelom i borom u promjenjivom okruženju: rizici i mogućnosti.

Međunarodna IUFRO konferencija je organizirana u cilju pregleda dosadašnjih iskustava i unapređenja gospodarenja jelom i borom u promjenjivom okruženju uz uvažavanje rizika i mogućnosti za održivo gospodarenje ovim vrstama šumskog drveća. Na otvaranju konferencije su učestvovali predstavnici: Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo (ministrica Prof. dr. Aleksandra Nikolić), Ministarstva privrede Kantona Sarajevo (ministar Adnan Delić), Univerziteta u Sarajevu (prorektor za naučnoistraživački rad Prof. dr. Mirza Dautbašić), Šumarskog fakulteta (dekan Prof. dr. Ahmet Lojo), IUFRO jedinica 1.01.09 Ecology and Silviculture of Fir (Prof. dr. Andrej Bončina) i 1.01.10 Ecology and Silviculture of Pine (Prof. dr. Teresa de Jesus Fidalgo Fonseca).

Za sudjelovanje u radu konferencije je prijavljeno je više od 60 naučnih radova i postera u kojima su predstavljeni različiti problemi iz oblasti šumarstva sa naglaskom na gospodarenje jelom i borom u promjenjivom okruženju, što u današnje vrijeme predstavlja izazov imajući u vidu da je potrebno uzeti u obzir potencijalne rizike i mogućnosti za unapređenje praksi gospodarenja. Klimatske promjene mogu utjecati i značajno utječu na dinamiku jelovih i borovih šuma (obnavljanje, rast i smrtnost) i zahtijevaju prilagodljive strategije gospodarenja ovim vrstama kako na globalnom nivou tako i u Bosni i Hercegovini. Smatramo da je ova međunarodna konferencija uspješno organizirana jer je omogućila razmjenu znanja i iskustava iz gospodarenja različitim vrstama jele i bora diljem svijeta između stručnjaka iz prakse i naučnika iz različitih zemalja i raznih disciplina.

Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu kao vodeća naučnoistraživačka institucija iz oblasti šumarstva u Bosni i Hercegovini organizacijom ove međunarodne konferencije pokušava skrenuti pažnju domaće javnosti na važnost šumskih resursa kao javnog dobra i šumarstva kao izuzetno važne grane nacionalne ekonomije.

Uspješno održana Međunarodna IUFRO konferencija Gospodarenje jelom i borom u promjenjivom okruženju: rizici i mogućnosti
Uspješno održana Međunarodna IUFRO konferencija Gospodarenje jelom i borom u promjenjivom okruženju: rizici i mogućnosti
Uspješno održana Međunarodna IUFRO konferencija Gospodarenje jelom i borom u promjenjivom okruženju: rizici i mogućnosti
Uspješno održana Međunarodna IUFRO konferencija Gospodarenje jelom i borom u promjenjivom okruženju: rizici i mogućnosti
Uspješno održana Međunarodna IUFRO konferencija Gospodarenje jelom i borom u promjenjivom okruženju: rizici i mogućnosti
Uspješno održana Međunarodna IUFRO konferencija Gospodarenje jelom i borom u promjenjivom okruženju: rizici i mogućnosti
Uspješno održana Međunarodna IUFRO konferencija Gospodarenje jelom i borom u promjenjivom okruženju: rizici i mogućnosti
Uspješno održana Međunarodna IUFRO konferencija Gospodarenje jelom i borom u promjenjivom okruženju: rizici i mogućnosti
Uspješno održana Međunarodna IUFRO konferencija Gospodarenje jelom i borom u promjenjivom okruženju: rizici i mogućnosti
Uspješno održana Međunarodna IUFRO konferencija Gospodarenje jelom i borom u promjenjivom okruženju: rizici i mogućnosti
Uspješno održana Međunarodna IUFRO konferencija Gospodarenje jelom i borom u promjenjivom okruženju: rizici i mogućnosti
Uspješno održana Međunarodna IUFRO konferencija Gospodarenje jelom i borom u promjenjivom okruženju: rizici i mogućnosti
Uspješno održana Međunarodna IUFRO konferencija Gospodarenje jelom i borom u promjenjivom okruženju: rizici i mogućnosti