Uručeni certifikati studentima Fakulteta političkih nauka UNSA za uspješno obavljenu praksu u Ministarstvu odbrane BiH

Uručeni certifikati studentima Fakulteta političkih nauka UNSA za uspješno obavljenu praksu u Ministarstvu odbrane BiH

Svečani prijem studenata Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu upriličen je u Domu Oružanih snaga BiH 26. juna 2024. godine povodom završetka studentske prakse studenata Fakulteta političkih nauka u Ministarstvu odbrane BiH. Tokom prijema, ministar odbrane BiH Zukan Helez i dekan Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu Sead Turčalo uručili su certifikate studentima za uspješno obavljenu praksu u Ministarstvu odbrane BiH.

Praksu u Ministarstvu odbrane BiH je uspješno završilo 29 studenta, odsjeka Politologija i Sigurnosne i mirovne studije, u periodu od 15. februara do 15. juna 2024. godine.

„Tokom vašeg boravka u Ministarstvu odbrane BiH, pokazali ste izuzetnu volju za učenjem i adaptacijom na radne zadatke, što mi neizmjerno cijenimo. Vaš doprinos našim projektima i timu ministarstva bio je od suštinskog značaja, a siguran sam da ste i vi stekli dragocjeno iskustvo koje će vam koristiti u vašoj budućoj karijeri“, poručio je ministar Helez studentima FPN-a. Ministar Helez je istakao da je namjera MO BiH bila da se studentima omogući povezivanje teorijskih znanja sa praktičnim vještinama, koje se mogu steći u realnoj radnoj sredini, te izrazio zadovoljstvo što je MO BiH bilo u mogućnosti da pomogne studentima FPN-a da prošire svoje znanje i vještine. Također ministar Helez je poželio studentima sve najbolje u njihovoj budućoj karijeri uz poruku: „Ostajte ovdje i volite svoju domovinu.“

Dekan Turčalo je ovom prilikom posebno iskazao zahvalnost ministru Helezu i cjelokupnom osoblju MO BiH što su omogućili studentima Fakulteta političkih nauka da obavljaju praksu u MO BiH. „Ministarstvo odbrane BiH je naše studente upoznalo kako se radi sa NATO-om, EUFOR-om i cjelokupnim sistemom odbrane“, rekao je dekan Turčalo izrazivši, očekivanja da će se saradnja MO BiH i FPN intenzivirati i u narednom periodu.

Svečanom prijemu su prisustvovali predstavnici Ministarstva odbrane BiH, kao i drugi predstavnici Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. 

Uručeni certifikati studentima Fakulteta političkih nauka UNSA za uspješno obavljenu praksu u Ministarstvu odbrane BiH
Uručeni certifikati studentima Fakulteta političkih nauka UNSA za uspješno obavljenu praksu u Ministarstvu odbrane BiH
Uručeni certifikati studentima Fakulteta političkih nauka UNSA za uspješno obavljenu praksu u Ministarstvu odbrane BiH
Uručeni certifikati studentima Fakulteta političkih nauka UNSA za uspješno obavljenu praksu u Ministarstvu odbrane BiH