Upriličen Dan dobrodošlice za strane studente na Univerzitetu u Sarajevu

Upriličen Dan dobrodošlice za strane studente na Univerzitetu u Sarajevu

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu, u saradnji sa prodekanima i koordinatorima za međunarodnu saradnju sa članica Univerziteta, tokom ljetnog semestra otvorila je niz konkursa za razmjenu studenata, nastavnika i saradnika te organizovala prijem stranih studenata u ljetni semestar 2022/2023. godine.

U ovom  semestru imamo 30 stranih studenata koji su dobili priliku da prate nastavu i polažu ispite na Univerzitetu u Sarajevu. Tim povodom, 23. februara 2023. godine održan je Dan dobrošlice za naše strane studente  koji dolaze preko različitih programa mobilnosti, a najviše preko programa Erasmus+. Studenti dolaze sa partnerskih univerziteta iz Francuske, Španije, Turske, Portugala, Austrije, Njemačke, Estonije i Italije.

Dan dobrodošlice je održan u formatu direktnog kontakta, te su studenti imali priliku upoznati prodekane sa fakulteta i akademija na kojima će provesti ovaj semestar, a predstavljena im je i virtuelna prezentacija Univerziteta u Sarajevu i grada Sarajeva. Ovo je bila prilika da studenti dobiju akademske i praktične informacije koje će im koristiti za lakše i bolje snalaženje u gradu. U saradnji sa studentskom aoscijacijom Erasmus Student Network studenti će upoznati i lokalne studente kako bi im se olakšao boravak i pružanje informacija o životu u Sarajevu.

Strani studenti će boraviti do kraja juna 2023. godine kada završavaju sa nastavnim obavezama, a mi se nadamo da će u tom periodu ostvariti pozitivne rezultate i doživiti najljepše momente tokom mobilnosti u Sarajevu i BiH.

Upriličen Dan dobrodošlice za strane studente na Univerzitetu u Sarajevu
Upriličen Dan dobrodošlice za strane studente na Univerzitetu u Sarajevu
Upriličen Dan dobrodošlice za strane studente na Univerzitetu u Sarajevu
Upriličen Dan dobrodošlice za strane studente na Univerzitetu u Sarajevu
Upriličen Dan dobrodošlice za strane studente na Univerzitetu u Sarajevu
Upriličen Dan dobrodošlice za strane studente na Univerzitetu u Sarajevu
Upriličen Dan dobrodošlice za strane studente na Univerzitetu u Sarajevu
Upriličen Dan dobrodošlice za strane studente na Univerzitetu u Sarajevu