Univerzitet u Sarajevu posjetili predstavnici Centra za Evropu i Fakulteta političkih nauka i međunarodnih studija Univerziteta u Varšavi

Univerzitet u Sarajevu posjetili predstavnici Centra za Evropu i Fakulteta političkih nauka i međunarodnih studija Univerziteta u Varšavi

Predstavnici Centra za Evropu i Fakulteta političkih nauka i međunarodnih studija Univerziteta u Varšavi posjetili su danas Univerzitet u Sarajevu gdje su se susreli sa rektorom prof. dr. Rifatom Škrijeljom. sastanku su prisustvovali prof. dr. Artur Adamczyk iz Centra za Evropu, prof. dr. Marko Babić sa Fakulteta političkih nauka i međunarodnih studija Univerziteta u Varšavi i prof. dr. Mehmedin Tahirović, gostujući profesor na Univerzitetu u Varšavi, te mr. sci. Adnan Rahimić, viši stručni saradnik za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu.

Istakavši sveobuhvatnost Univerziteta u Sarajevu, rektor prof. dr. Rifat Škrijelj je predstavio njegovu historiju, razvoj, aktivnosti, istraživački rad i infrastrukturu, te se osvrnuo na dosadašnju uspješnu saradnju između Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Varšavi. Naglasio je da je dosadašnja saradnja realizirana kroz različite projekte, te Erasmus+ program. Također, Univerzitet u Sarajevu je do sada ugostio dvadeset studenata Univerziteta u Varšavi, dok je 40 studenata Univerziteta u Sarajevu provelo period mobilnosti na Univerzitetu u Varšavi.

Prof. dr. Artur Adamczyk predstavio je Centar za Evropu Univerziteta u Varšavi, koji je osnovan u oktobru 1991. godine i predstavlja jednu od prvih institucija te vrste u Poljskoj. Centar je autonomni međufakultetski institut specijaliziran za evropske studije, a njegovo istraživanje i nastavne aktivnosti obuhvataju političke, ekonomske, pravne, kao i kulturne i društvene aspekte evropskog razvoja.

Na sastanku je razgovarano o mogućim oblicima saradnje između Centra za Evropu i Fakulteta političkih nauka i međunarodnih studija Univerziteta u Varšavi sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, s fokusom na saradnju na zajedničkim projektima i u izdavaštvu.

Susret je završen izraženom nadom da će se saradnja između Centra za Evropu i Fakulteta političkih nauka i međunarodnih studija Univerziteta u Varšavi sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Sarajevu dalje razvijati, te biti pokretač i za potpisivanje bilateralnog sporazuma o akademskoj saradnji između Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Varšavi. Po završetku susreta, predstavnici Centra za Evropu i Fakulteta političkih nauka i međunarodnih studija Univerziteta u Varšavi posjetili su Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Univerzitet u Sarajevu posjetili predstavnici Centra za Evropu i Fakulteta političkih nauka i međunarodnih studija Univerziteta u Varšavi
Univerzitet u Sarajevu posjetili predstavnici Centra za Evropu i Fakulteta političkih nauka i međunarodnih studija Univerziteta u Varšavi
Univerzitet u Sarajevu posjetili predstavnici Centra za Evropu i Fakulteta političkih nauka i međunarodnih studija Univerziteta u Varšavi