Univerzitet u Sarajevu organizuje trinaesti Sajam stipendija

Srijeda, 25. oktobar 2023. godine | Rektorat Univerziteta u Sarajevu
Trinaesti sajam stipendija

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu po trinaesti (13) put organizira svoj tradicionalni, međunarodni i jedinstveni sajam stipendija u Bosni i Hercegovini. Sajam će se održati u srijedu, 25. oktobra 2023. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7/II).

 

Partneri sajma

Trinaesti sajam stipendija organiziramo u saradnji sa Ministarstvom za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, Ambasadom Republike Francuske, Campus France i Francuskim institutom.

 

O sajmu

Ove godine ćemo prezentirati programe stipendiranja koji su dostupni našim studentima, nastavno/naučnom i nenastavnom osoblju, kao i onima koji žele nastaviti školovanje, profesionalno se usavršavati ili se dodatno obrazovati u inostranstvu. Na sajmu se, kao i predhodnih godina, mogu predstaviti sve domaće i međunarodne institucije (vladine i nevladine organizacije, diplomatsko-konzularna predstavništva, centri civilnih inicijativa, lokalne zajednice, strane institucije, kulturni centri i ostali) koje predstavljaju svoju ponudu za različite oblike finansijske i druge vrste podrške.

 

Posjetioci

Posjetitelji Sajma su srednjoškolci, studenti dodiplomskih, postdiplomskih i doktorskih studija i druge osobe zainteresovane za obrazovanje i profesionalno usavršavanje. Pozivamo vas da posjetite Sajam, dobijete potrebne informacije i pronađete prilike za boravak u inostranstvu, kao i da dobijete mnoge promotivne poklone koje institucije donose u Sarajevo. Sajam stipendija će biti otvoren od 10:00 do 15:00 sati. Registracija za posjetioce nije potrebna.

 

Poziv za izlagače

Koristimo priliku da pozovemo sve zainteresovane institucije koje u okviru svog djelovanja imaju ponude za studiranje i/ili profesionalno usavršavanje u BiH ili u inostranstvu, bez obzira da li imaju trenutno otvoren poziv ili ne. Sajam je dobra prilika da upoznate sve zainteresirane sa svojim programom i ponudama. Svi zainteresovani izlagači (institucije) mogu se registrovati putem linka do 08. oktobra 2023. godine. Zbog ograničenog broja izlagača, kao i uzimajući u obzir prethodna učešća, Služba za međunarodnu saradnju zadržava pravo da izvrši odabir izlagača.