U susret 2. kongresu genetičara u BiH sa međunarodnim učešćem i radionici o naprednoj biotehnologiji

U susret 2. kongresu genetičara u BiH sa međunarodnim učešćem i radionici o naprednoj biotehnologiji

U periodu od 13-17. septembra 2021. godine Udruženje genetičara u Bosni i Hercegovini (GENuBiH) u saradnji sa Institutom za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu (INGEB-UNSA) i organizuje 2. kongres genetičara u Bosni i Hercegovini s međunarodnim učešćem. U okviru kongresa biće organizovana i radionica o naprednoj biotehnologiji (Workshop on Advanced Biotechnology in Bosnia and Herzegovina – novel tools, safety measures, and ethical issues in genetic manipulation) u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede Sjedinjenih Država (USDA). U skladu sa epidemiološkom situacijom oba dogadjaja će se održati (odvijati) u online formatu.

Program kongresa će obuhvatiti predavanja i prezentacije naučnih radova u okviru sljedećih sekcija:

  • Humana i medicinska genetika,
  • Genetika prirodnih resursa,
  • Bioinženjering, biotehnologija i bioinformatika,
  • Biomonitoring i genetička toksikologija,
  • Forenzička genetika.

Učesnici kongresa imaće priliku saslušati 70 izlaganja (17 pozvanih predavača, 14 usmenih predavanja i 39 e-poster prezentacija). Kongres u potpunosti opravdava svoj međunarodni karakter s obzirom da približno 50% učesnika dolazi izvan granica BiH.

Knjiga apstrakata i odabrani originalni naučni članci će biti objavljeni u časopisu Genetics and Applications koji izdaje Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu.

Radionicom, koja okuplja eminentne internacionalne i domaće predavače predviđeno je pružanje osnovnih teoretskih informacija o novim biotehnološkim alatima ali i pregled metodologije njihove primjene uz odabrane primjere iz prakse. Predviđeno je i razmatranje   aktuelnih regulativa u regionu, primjera efikasnog monitoringa kao i biosigurnosnih i etičkih aspekata.

Kongres i radionica se realizuju uz pokroviteljstvo Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Ministarstva poljoprivrede Sjedinjenih Država (USDA), Gradske uprave Grada Sarajeva kao i sponzorstvo kompanije Mikro+Polo d.o.o. Sarajevo.

Navedeni kongres i radionica se realizuju na 10. godišnjicu postojanja Udruženja genetičara u BiH. Za navedeni period smo ostvarili značajne nacionalne i internacionalne projekte te postali članovi Evropskog udruženja humane genetike, Međunarodne unije toksikologa te Evropskog društva za mutagenezu i genomiku okoliša. Ponosni smo što smo uprkos u teškim trenucima COVID-19 pandemije, uz podršku kolega, uspjeli održati predviđeni kontinuinet realizacije našeg kongresa i nadamo se da se za dvije godine vidimo i družimo u punom kapacitetu.