Svečano dodijeljeni certifikati učesnicima programa TRAIN

Svečano dodijeljeni certifikati učesnicima programa TRAIN

U srijedu 13. decembra 2017. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu upriličena je svečana dodjela certifikata za učesnike trećeg ciklusa programa cjeloživotnog učenja u oblasti pedagoškog obrazovanja i jačanja kompetencija akademskog osoblja Univerziteta u Sarajevu (TRAINTraining and Research for Academic Newcomers) u akademskoj 2016/2017. godini. Certifikate, na koje je pravo steklo 20 učesnika ovog programa, uručila je prof. dr. Maida Čohodar-Husić, prorektorica za kvalitet Univerziteta u Sarajevu. Istakavši značaj cjeloživotnog obrazovanja i pedagoške edukacije koja svoju primjenu ima u nastavi, prorektorica Čohodar-Husić je naglasila da su ovakvi vidovi edukacija jako bitni za širu akademsku zajednicu jer obuhvataju asistente, više asistente i docente koji će još dugi niz godina provesti u nastavi i nastavnom procesu.
Program je namijenjen akademskom osoblju Univerziteta u Sarajevu i koncipiran je u skladu sa evropskim standardima u oblasti visokog obrazovanja te omogućava stjecanje znanja, vještina i kompetencija u područjima nastave, istraživanja i komunikacijskih vještina.
 

Svečano dodijeljeni certifikati učesnicima programa TRAIN
Svečano dodijeljeni certifikati učesnicima programa TRAIN
Svečano dodijeljeni certifikati učesnicima programa TRAIN
Svečano dodijeljeni certifikati učesnicima programa TRAIN
Svečano dodijeljeni certifikati učesnicima programa TRAIN
Svečano dodijeljeni certifikati učesnicima programa TRAIN
Svečano dodijeljeni certifikati učesnicima programa TRAIN
Svečano dodijeljeni certifikati učesnicima programa TRAIN
Svečano dodijeljeni certifikati učesnicima programa TRAIN
Svečano dodijeljeni certifikati učesnicima programa TRAIN
Prof. dr. Maida Čohodar Husić, prorektorica za kvalitet UNSA
Svečano dodijeljeni certifikati učesnicima programa TRAIN
Svečano dodijeljeni certifikati učesnicima programa TRAIN
Svečano dodijeljeni certifikati učesnicima programa TRAIN
Svečano dodijeljeni certifikati učesnicima programa TRAIN
Svečano dodijeljeni certifikati učesnicima programa TRAIN
Svečano dodijeljeni certifikati učesnicima programa TRAIN
Svečano dodijeljeni certifikati učesnicima programa TRAIN
Svečano dodijeljeni certifikati učesnicima programa TRAIN