Studentska praksa u GSI-FAIR

Studentska praksa u GSI-FAIR

Studentica treće godine studija na Odsjeku za fiziku prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Nafija Ibrišimović je među mnogim prijavljenim studentima iz cijelog svijeta izabrana ovog ljeta za stipendiju na GSI Summer School u trajanju od 8 sedmica. Primljena je za rad na projektu “Simulations of alternative straw tube tracker in PandaRoot”. Uz finansijsku pomoć fondacije “Tri fizičara” i zalaganje Odsjeka za fiziku, Nafiji Ibrišimović je produžen boravak za još četiri sedmice, da bi mogla još dublje da uđe u istraživanja na spomenutom projektu. Nafija je trenutno jedna od 4 studenta sa UNSA koji rade na istraživačkim projektima u međunarodnom istraživačkom postrojenju GSI-FAIR. Sa njom su još i Dino Škrgić, Lamija Jahić i Melisa Baždar.