Studenti usmjerenja Upravljanje državom (Fakultet političkih nauka UNSA) posjetili političke stranke u BiH

Studenti usmjerenja Upravljanje državom (Fakultet političkih nauka UNSA) posjetili političke stranke u BiH

U toku zimskog semestra studentice i studenti treće godine Odsjeka za politologiju, usmjerenja Upravljanje državom, Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, imali su priliku da sa profesoricom Nerminom Mujagić u sklopu predmeta “Političke stranke” posjete određene političke stranke za koje su sami izrazili želju.

Posjetili su Socijaldemokratsku partiju Bosne i Hercegovine, Stranku demokratske akcije i Našu stranku.

Prilikom posjete Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine studenti su imali priliku da razgovaraju i razmjenjuju mišljenja direktno sa predsjednikom SDP-a. Razgovori su bili potpuno otvoreni, a studenti su se zanimali za ulogu ljevice u Bosni i Hercegovini i utjecaj socijaldemokratije u našoj zemlji. Također, bilo je govora i o načinu funkcioniranja i vođenja pregovora oko koalicija na različitim nivoima, te o crvenoj liniji za SDP u tom kontekstu. Razgovaralo se i o programskim koalicijama i eventualnim posljedicama na ugled stranke s obzirom na činjenicu da trebaju ući u koaliciju sa nekom od stranaka sa kojom ne dijele političku ideologiju.

U posjeti Stranci demokratske akcije studenti su imali priliku da se upoznaju sa historijatom i nastankom iste, kao i sa likom i djelom osnivača i prvog predsjednika SDA Alije Izetbegovića. Bilo je riječi o trenutnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini kao i o izbornim rezultatima ove stranke te njihovim daljim koracima u kontekstu kreiranja vlasti na različitim nivoima. Razgovaralo se i o posljednjem ratu i agresiji na Bosnu u Hercegovinu, te ulozi Armije Bosne i Hercegovine kao i stranke SDA u svim tim procesima. Na kraju, studenti su dobili na poklon knjigu „Alija Izetbegović 1925-2003“, izdavača Muzej „Alija Izetbegović”.

Prilikom susreta sa predstavnicima Naše stranke studenti su se na samom početku upoznali sa nastankom stranke kao i sa geografskom zastupljenosti iste u Bosni i Hercegovini. Razgovaralo se o pozicioniranju politologa u ovoj stranci te na koji ih način ona percipira i vrednuje. Inače ovo pitanje je postavljeno i predstavnicima ostalih političkih stranaka. S obzirom na činjenicu da su u ime stranke govorili pravnici, studenti su se dodatno upoznali sa političkim sistemom Bosne i Hercegovine, gdje se govorilo i o pravnim mehanizmima koji se mogu upotrijebiti u kontekstu sprječavanja narušavanja integriteta BiH. Na kraju, razgovarali su i o kadrovskoj politici stranke, te njihovom mogućem učešću u vlasti na svim nivoima.

Ovo je samo još jedan pozitivan primjer na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu kako se znanje stiče spajanjem teorije i prakse.

Studenti usmjerenja Upravljanje državom (Fakultet političkih nauka UNSA) posjetili političke stranke u BiH
Studenti usmjerenja Upravljanje državom (Fakultet političkih nauka UNSA) posjetili političke stranke u BiH
Studenti usmjerenja Upravljanje državom (Fakultet političkih nauka UNSA) posjetili političke stranke u BiH