Seminar „Struktura doktorskih studija u umjetnosti i metodološke postavke u postupku istraživačke kreacije“

Seminar „Struktura doktorskih studija u umjetnosti i metodološke postavke u postupku istraživačke kreacije“

Višednevni seminar pod nazivom „Struktura doktorskih studija u umjetnosti i metodološke postavke u postupku istraživačke kreacije“ počeo je 17. maja 2021. godine. Seminar, na kojem učestvuje nastavni kadar umjetničkih akademija UNSA, vodi gostujuća profesorica dr. Branka Kopecki.

Seminar omogućava upoznavanje sa strukturom programa doktorskih studija u oblasti umjetnosti, osnovnim postavkama istraživačke kreacije, kao i  upoznavanje sa  formom i načinom odbrane doktorske teze u domenu kreacije, a obrađuje orijentacije koje se tiču metodologije, problematike, tematike, teoretskog i praktičnog kadra u okviru programa doktorskih studija u domenu. Seminar omogućava upoznavanje sa metodološkim, konceptualnim, kritičkim i misaonim sredstvima, formama i operativnim modelima koji su uobičajeni u postupku  istraživačke kreacije kao i teorijskim aspektom kreativnog postupka i razvojem plana difuzije rezultata postignutih na polju istraživačke kreacije. Seminar se realizira u okviru projekta „Dijaspora za razvoj“ (D4D), projekta Vlade Švicarske i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, sa partnerima za implementaciju: UNDP-om i IOM-om u BiH.

Branka Kopecki diplomirala je komparativnu književnost i filozofiju umjetnosti. Doktorat je stekla na području vizuelnih umjetnosti na Université Laval u Québecu (Kanada). Izlagala je u Kanadi, Francuskoj, Belgiji, Španiji, Hrvatskoj, Srbiji, Meksiku, Kolumbiji i Kini. Za svoj rad dobila je brojne nagrade i priznanja. U fokusu njenih istraživanja je temporalnost slike i odnos fotografije s drugim medijima. Od ljeta 2009. godine radi kao redovni profesor na Université du Québec à Trois-Rivières, Kanada.

Više o profesorici Kopecki dostupno je na: http://www.brankakopecki.com/fr/home/.