Saopštenje za javnost Univerziteta u Sarajevu

Saopštenje za javnost Univerziteta u Sarajevu

Poštovani,

s obzirom da je proteklih dana izražen interes medija i da je rektor Univerziteta u Sarajevu bio u poziciji da daje odgovore na pitanje nepotpisivanja uvjerenja i potvrda o diplomiranju na Univerzitetu u Sarajevu – Medicinskom fakultetu, u znak zahvalnosti na vašoj zainteresiranosti za ovu temu, od vitalnog interesa za diplomante i Univerzitet u Sarajevu, obavještavamo Vas da je rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj danas 12. oktobra 2021. godine potpisao uvjerenja o završenom stepenu/ciklusu studija, uvjerenja o prepisu ocjena i potvrde o završenom stepenu/ciklusu studija za diplomante Univerziteta u Sarajevu - Medicinskog fakulteta.

Uvjerenja i potvrde su potpisane za 41 diplomanta Univerziteta u Sarajevu - Medicinskog fakulteta, čime je ovaj problem konačno riješen, a diplomanti dobili priliku da riješe svoja statusna prava.

I ovim putem, Univerzitet u Sarajevu upućuje izvinjenje diplomantima Univerziteta u Sarajevu – Medicinskog fakulteta.