Rektorska konferencija/zbor BiH organizuje konferenciju: "Visoko obrazovanje, javni univerziteti i perspektive razvoja"

Rektorska konferencija/zbor BiH | Konferencija: "Visoko obrazovanje, javni univerziteti i perspektive razvoja"

Poštovane/i,

 

Rektorska konferencija/Rektorski zbor Bosne i Hercegovine organizira jednodnevnu konferenciju na temu „Visoko obrazovanje, javni univerziteti i perspektive razvoja“ koja će se održati 1. decembra 2022. godine u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu u terminu od 09:00 do 17:30 sati.

 

Cilj konferencije je sumiranje trenutnog stanja na javnim univerzitetima u Bosni i Hercegovini i perspektive razvoja u narednom periodu. 

 

AGENDA

 

VRIJEME

 

 

09:00 – 10:00

Registracija učesnika

 

10:00 – 10:15

Izjave za medije

 

  10:15 – 10:45

Pozdravna obraćanja

 

 

VRIJEME

TEMA

IZLAGAČI

 

 

10:45 – 11:15

 1. Naučnoistraživački rad na javnim univerzitetima – zakonska regulativa, organizacija i finansiranje kao faktori razvoja
 • Akademik dr. Dejan Milošević, Akademija nauka i umjetnosti BiH
 • Prof. dr. Zoran Tomić, rektor Sveučilišta u Mostaru

 

 

 

 

11:15 – 12:00

 

 

 

 

 1. Zakonska regulativa visokog obrazovanja
 • Prof. dr. Enes Hašić, direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta
 • Prof. dr. Alena Huseinbegović, rektorica Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru
 • Prof. dr. Fadil Islamović, rektor Univerziteta u Bihaću
 • Prof. dr. Larisa Velić, dekanica Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici

12:00 – 12:30

Pauza

 

 

12:30 – 13:00

 

 1. Finansiranje i autonomija javnih univerziteta
 • Prof. dr. Tarik Zaimović, prorektor za finansije Univerziteta u Sarajevu

 

 

13:00 – 13:30

 

 1. Upisna politika i studiranje
 • Prof. dr. Dženana Husremović, prorektorica za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Sarajevu

13:30 -  14:30

Pauza za ručak

 

 

 

14:30 – 15:00

 

 1. Perspektive razvoja javnih univerziteta u BiH – optimizacija resursa

 

 • Prof. dr. Zdenko Klepić, prorektor za poslovanje, ljudske potencijale i upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Mostaru

 

 

 

 

 

15:30: 16:15

 

 

 

 

 

 1. Osiguranje kvaliteta i akreditacije
 • Dr. sc.Enes Dedić, stručni savjetnik za osiguranje kvaliteta Univerziteta u Bihaću 
 • Prof. dr. Damir Zenunović, redovni profesor Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i voditelj Centra za internu evaluaciju i osiguranje kvaliteta

16:15 – 16:45

Pauza

 

 

 

 

 

 

16:45 – 17:15

 

 

 

 1. Međunarodna saradnja i međuuniverzitetska saradnja – mogućnosti i perspektive
 • Prof. dr. Enita Nakaš, prorektorica za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu
 • Prof. dr. Sanja Bijakšić, prorektorica za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Mostaru
 • Prof. dr. Elvis Ahmetović, redovni profesor Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

17:15 – 17:30

Završna razmatranja i zaključci

 

Panel diskusija i moderator