Predstavljeni rezultati projekta „Inovativni funkcionalni proizvodi od janjećeg mesa“ u čiju su realizaciju uključeni Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Veterinarski fakultet UNSA

Predstavljeni rezultati projekta „Inovativni funkcionalni proizvodi od janjećeg mesa“ u čiju su realizaciju uključeni Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Veterinarski fakultet UNSA

U organizaciji udruženja ARTES iz Sarajeva i udruge proizvođača i prerađivača autohtonih ovčijih sireva i mesa „Pramenka“ iz Mostara, u  periodu od 11. do 13. juna 2022. godine, na Farmi Smiljanić' d.o.o. Tomislavgrad, održan je skup na kome su predstavljeni rezultati projekta „Inovativni funkcionalni proizvodi od janjećeg mesa“, financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost, a u čiju su realizaciju uključeni Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Univerzitet u Sarajevu – Veterinarski fakultet.

U sklopu skupa prof. dr. Maja Popović, i doc. dr. Daniel Špoljarić sa Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te prof. dr. Amina Hrković Porobija sa Univerziteta u Sarajevu - Veterinarski fakultet održali su niz predavanja vezanih uz diseminaciju dobivenih rezultata projekta. Inovativnost HRZZ projekta temelji se na dobivenim rezultatima koji imaju znanstveno dokazanu primjenjivu vrijednost za plemenitu pečurku kao prirodnog funkcionalnog dodatka u dnevni obrok za janjad iz kojeg će se predstaviti novi inovativni proizvod u obliku funkcionalne hrane za čovjeka.

Projekt je na Međunarodnom sajmu inovacija u poljoprivredi, prehrambenoj industriji i poljoprivrednoj mehanizaciji 2019. i 2021. nagrađen srebrnim medaljama za inovacije, a na Međunarodnom sajmu inovacija u poljoprivredi, prehrambenoj industriji i poljoprivrednoj mehanizaciji 2022. god., nagrađen brončanom medaljom za inovacije.