Poziv na podnošenje Erasmus+ prijedloga 2023.

Poziv na podnošenje Erasmus+ prijedloga 2023.

Evropska Komisija je otvorila poziv za podnošenje projektnih prijedloga za 2023. godinu u okviru Erasmus+ programa koji uključuje mobilnost u svrhu učenja za pojedince, saradnju organizacija i institucija, podrška razvoju politike i saradnje, Jean Monnet, Sport. Tekst poziva sa naglašenim rokovima za prijavu, kao i programski vodič su dostupni na linku: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/erasmus-programme-guide.

 

Služba za međunarodnu saradnju je kreirala Uputstvo za pripremanje projektne prijave za Erasmus+ pozive koje mogu biti od koristi prilikom prijavnog perioda koji će biti pred nama. Sve informacije kao i dokumenti su dostupni na linku: https://www.unsa.ba/istrazivanje-i-saradnja/medunarodna-saradnja/prijava-na-medjunarodne-projekte.