Potpisani ugovori za sufinansiranje naučnoistraživačkih/ umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata i programa iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2024. godinu

Potpisani ugovori za sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata i programa iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2024. godinu

Potpisivanje ugovora za sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata i programa iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2024. godinu upriličeno je danas u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

 

Ugovore su potpisali ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo prof. dr. Adna Mesihović i predstavnici projekata i programa za koje su odobrena sredstava iz budžeta, po osnovu Javnog poziva. Potpisivanju ugovora prisustvovali su premijer Kantona Sarajevo i ministri u Vladi Kantona Sarajevo.

 

Premijer Kantona Sarajevo, gospodin Nihad Uk, istakao je kako Vladi nije cilj samo sufinansiranje, već ulaganje u nauku i tehnologiju, očekujući da podržani projekti rezultiraju novim znanjima koja će unaprijediti našu zajednicu i učvrstiti konkurentnu poziciju naučnoistraživačke djelatnosti u BiH, regionalnom, ali i širem prostoru.

 

Rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj je istakao kako su Vlada i Skupština Kantona Sarajevo izdvojili u budžetu rekordan iznos koji ujedno predstavlja i najveće izdvajanje za nauku na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Od ukupno izdvojenih 4.300.000,00 KM, ukupna odobrena sredstava za sufinansiranje projekata Univerziteta u Sarajevu, putem javnog poziva zahvaljujući vrijednom angažmanu uposlenika Univerziteta u Sarajevu, iznose 3.404.574,00 KM što predstavlja 79% odobrenih sredstava za naučnoistraživački rad na nivou Kantona Sarajevo. U ime Univerziteta i njegovo lično ime, čestitao je prisutnim predstavnicima članica Univerziteta i zaključio da je današnji događaj dokaz da zahvaljujući sinergiji i zajedničkom zalaganju Univerzitet, Ministarstvo i istraživači koji svojim projektima nezaustavljivo napreduju i povećavaju referentnost na individualnom, ali i univerzitetskom nivou, svi mogu biti ponosni na ostvarene rezultate, što će se u skorijoj budućnosti odraziti na još bolje pozicioniranje Univerziteta u Sarajevu na relevantnim međunarodnim rang-listama.

 

Na finansijski aspekt osvrnuo se ministar finansija Kantona Sarajevo, gospodin Afan Kalamujić istakavši kako je izdvojen rekordni iznos za razvoj nauke, te da je to korak dalje ka ostvarivanju uslova za osnivanje fondacije za nauku kao dodatne stimulacije za poboljšanje uslova za rad svih članova akademske zajednice. Izrazio je nadu da će istraživači kroz podržane projekte doći do novih ideja i rezultata koji će poboljšati opću ekonomsku sliku i sve druge segmente života građanki i građana Kantona Sarajevo.

 

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS prof. dr. Adna Mesihović istakla je da Vlada Kantona Sarajevo i ministarstvo na čijem je čelu, vođeni sviješću o značaju napretka nauke i tehnologije, ulažu napore ka kreiranju sistema i povoljnog okruženja, kao i unapređenje uslova za rad u skladu sa obrazovnim i naučnim tokovima 21. vijeka dostojne naših studenata, profesora, naučnika i istraživača.

 

Odlukama Vlade KS o utvrđivanju konačnih listi odobrenih projekata, za Univerzitet u Sarajevu bit će sufinansirana 164 projekta u iznosu od  3.404.574,00 KM.

Potpisani ugovori za sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata i programa iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2024. godinu
Potpisani ugovori za sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata i programa iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2024. godinu
Potpisani ugovori za sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata i programa iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2024. godinu
Potpisani ugovori za sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata i programa iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2024. godinu
Potpisani ugovori za sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata i programa iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2024. godinu
Potpisani ugovori za sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata i programa iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2024. godinu
Potpisani ugovori za sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata i programa iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2024. godinu
Potpisani ugovori za sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata i programa iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2024. godinu
Potpisani ugovori za sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata i programa iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2024. godinu