Posjeta studenata Nastavničkog odsjeka Akademije likovnih umjetnosti UNSA galeriji "Manifesto"

Posjeta studenata Nastavničkog odsjeka Akademije likovnih umjetnosti UNSA galeriji "Manifesto"

U sklopu umjetničkoistraživačkog projekta pod nazivom “Istraživanje značaja inovativnih (digitalnih) oblika internacionalizacije i (virtualne) mobilnosti za razvoj interdisciplinarnog obrazovanja, produkcije i tržišno-relevantnih vještina kod studenata” koji podržava Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, u četvrtak 12. 1. 2023. godine, organizirana je posjeta studenata Nastavničkog odsjeka Akademije likovnih umjetnosti UNSA galeriji Manifesto, Sarajevo. Osnivači Manifesta –  Adna Muslija, magistrica likovne umjetnosti i Benjamin Čengić, producent i ulični umjetnik –  predstavili su nam prilikom ovog susreta  konceptualne osnove Manifesta i načine njegovog djelovanja, te iskustva i izazove s kojima su se u svom radu susretali.  

Naglašavajući višedimenzionalni karakter aktivnosti Manifesta, umjetnici-osnivači su studentima predočili modele samoinicijatnivnog, proaktivnog, interdisciplinarnog i kolektivnog djelovanja u polju umjetničke produkcije/prezentacije i angažiranih društvenih praksi.

Voditeljica projekta, van. prof dr Iva Simčić, šef Nastavničkog odsjeka
Istraživači na projektu, van. prof dr Jasmina Gavrankapetanović-Redžić i v.as. Anja Bogojević

Kratka biografija Manifesta

Manifesto je hibridna platforma koja spaja zastupanje na tržištu umjetnina i doprinošenje lokalnoj savremenoj kulturi. Manifesto nastoji omogućiti profitabilan rad umjetnika_ca, te obezbijediti prostor za razvijanje njihovog punog potencijala, pozicionirajući sebe kao medijski kanal između građana i umjetnika_ca. Njegovo polje djelovanja nadilazi fizički prostor u Despićevoj ulici i podrazumijeva aktivno umjetničko osvajanje javnog prostora. Galeriju Manifesto označavaju: poliperspektivnost, multimedijalnost, proakitvnost i angažiranost.

Galerija Manifesto nastala je u septembru 2021. godine kao odgovor troje mladih ljudi na nepostojanje prostora za produkciju i prezentaciju savremenih umjetničkih praksi u Sarajevu. U prva četiri mjeseca svog postojanja, Manifesto je funkcionisao kao nomadska galerija. Posuđivao je prostore drugih kulturnih institucija i pretvarao privatne u javne - izložbene. U martu 2022. godine, Manifesto je pronašao svoj stalni dom na adresi Despićeva 3, u starom dijelu grada Sarajeva. Zahvaljujući podršci zajednice, putem crowdfunding kampanje prikupljena su sredstva za adaptaciju prostora, a renovirana Galerija svečano je otvorena izložbom "POV" 16. decembra 2022. godine.
https://www.manifesto.gallery

Posjeta studenata Nastavničkog odsjeka Akademije likovnih umjetnosti UNSA galeriji "Manifesto"
Posjeta studenata Nastavničkog odsjeka Akademije likovnih umjetnosti UNSA galeriji "Manifesto"
Posjeta studenata Nastavničkog odsjeka Akademije likovnih umjetnosti UNSA galeriji "Manifesto"
Posjeta studenata Nastavničkog odsjeka Akademije likovnih umjetnosti UNSA galeriji "Manifesto"
Posjeta studenata Nastavničkog odsjeka Akademije likovnih umjetnosti UNSA galeriji "Manifesto"
Posjeta studenata Nastavničkog odsjeka Akademije likovnih umjetnosti UNSA galeriji "Manifesto"
Posjeta studenata Nastavničkog odsjeka Akademije likovnih umjetnosti UNSA galeriji "Manifesto"
Posjeta studenata Nastavničkog odsjeka Akademije likovnih umjetnosti UNSA galeriji "Manifesto"